SCIENTIFIC REVIEW
REVIEW OF THE DISSERTATION OF IWONA KOWALSKA: Financing the education on rural areas from public sources
 
More details
Hide details
1
Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie
 
 
Publication date: 2018-07-02
 
 
Economic and Regional Studies 2011;4(1):117-118
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top