REVIEW ARTICLE
REFLECTIONS ON THE CLASSICAL ECONOMICS AS THE BASIS OF ECONOMIC LIBERALISM
 
More details
Hide details
1
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2018-07-09
 
 
Corresponding author
Włodzimierz Wójcicki   

dr hab. Włodzimierz Wójcicki, Department of Economics and Management, Faculty of Economic and Technical Sciences, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland; phone: +48 83 344-99-05
 
 
Economic and Regional Studies 2015;8(4):128-138
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of the work is the reference to the classical economics theory as the basis of economic liberalism in the present globalisation conditions, occurrence of global financial crisis, wide-spread technological progress, information technology and productive innovations, and deepening of social inequalities. Among the economics classicists whose achievements are analysed in reference to the contemporary world and contemporary economy the following ought to be named: Adam Smith, Bernand de Mondeville, David Ricardo, Thomas Malthus, Jean Baptiste Say, Henri se Saint Simon, Stuart Mill, Pierre Proudhon and Carl Marks. The attention was paid to the division of classical economics into liberal and radical fractions and distinguishing different economic schools in reference to specific factors or criteria such as: market, range of possible regulations or range of subjectivism of presented concepts.
 
REFERENCES (12)
1.
Bieńkowski W., Radło M.J. (red. ) (2010), Wzrost gospodarczy czy bezpieczeństwo socjalne? W stronę konkurencyjnego modelu społeczno-ekonomicznego dla Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
2.
Bremond J., Couet J.-F., Salort M.-M. (2005), Kompendium wiedzy o ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
3.
Forsal.pl…/595131Sedlaczek_homo_oeconomicus_jest_jak_yeti_nikt_go_nigdy_nie_widział, dostęp z dnia 2015.12.10.
 
4.
Ha-Joon Chang (2015), Ekonomia. Instrukcja obsługi, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 
5.
Https://pl.wikipedia.org/wiki/Alfred_Marshall, dostęp z dnia 2015.12.10.
 
6.
Klunia W.L., Czernowałow A.W., Czernowałowa Ż.W. (2015), Istorija ekonomiczeskich uczenij. Kurs lekcij, Mińsk.
 
7.
McCreadie K. (2012), Adam Smith. Bogactwo narodów. Studio Emka, Warszawa.
 
8.
Piketty T. (2015), Kapitał w XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 
9.
Pl.wikipedia.org/wiki/Kryzys, dostęp z dnia 2015.12.01.
 
10.
Sarnacka-Mahoney E. (2015), Straszliwy kredyt, Dziennik Gazeta Prawna z dnia 5 – 7 czerwca.
 
11.
Sedlaczek T. (2012), Ekonomia dobra i zła, AUDIO, Studio Emka, Warszawa.
 
12.
Zawiślak A.M. (2011), O kwantach, rynkach i ekonomistach. Ikebana zadziwień i paradoksów, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top