ORIGINAL ARTICLE
DEVELOPMENT OF VERTICAL INTEGRATION IN AGRIBUSINESS WITH SPECIAL REGARD TO MEAT INDUSTRY
 
More details
Hide details
1
The Warsaw University of Life Sciences / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2018-07-11
 
 
Corresponding author
Dariusz Strzębicki   

dr inż. Dariusz Strzębicki, Warsaw University of Life Sciences, Faculty of Economic Sciences, Nowoursynowska St. 161, 02-787 Warsaw, Poland; phone: +48 22 59 34 166
 
 
Economic and Regional Studies 2014;7(3):27-40
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the article is to identify factors determining the development of vertical integration in agribusiness. The main focus of the study is placed on the meat industry. It describes important economic theories and conceptions which provide explanation of vertical integration processes in economy. Vertical integration is a method of exchange organization and it may result from problems with making transactions on the market or problems with contracting. The decision on whether to introduce vertical integration is influenced by many production, market and management factors. Uncertainty caused by technological changes and difficulties in coordination of sales among the stages of food supply chains have a considerable impact on vertical integration in agribusiness. Integrators in agribusiness are usually large food industry companies which benefit greatly from vertical integration.
 
REFERENCES (28)
1.
Bak J. (2005), Integracja produkcji w polskim drobiarstwie. Wieś i Rolnictwo, Nr 3(128), s. 131-136.
 
2.
Boland M., Barton D., Domine M. (2002), Economic Issues with Vertical Coordination. http://www.agmrc.org/media/cms..., s.1-17.
 
3.
Corbett M. (2004), The Outsourcing Revolution. Kaplan Business, Dearborn.
 
4.
Grega L. (2003), Vertical integration as a factor of competitiveness of agriculture. Agric. Econ. – Czech, 49, 11, s. 520-523.
 
5.
Grossman S., Hart O. (1986), The costs and benefits of ownership: A theory of vertical and lateral integration. Journal of Political Economy 94(4), s. 691-719.
 
6.
Guldbransen B., Haugland S. (2000), Explaining vertical integration: Transaction cost economics and competence considerations. Working Paper No. 77/00, Foundation for Research in Economics and Business Administration, Bergen, www.snf.no, s. 1-36.
 
7.
Hayenga M., Shroeder T., Lawrence J., Hayes D., Vukina T., Ward C., Purcell W. (2000), Meat Packer Vertical Integration and Contract Linkages in the Beef and Pork Industries: An Economic Perspectives, AMI Report, http://www2.econ.iastate.edu/f..., s. 1-99.
 
8.
Isaksen J., Dreyer B. (2001), The Impact of Vertical Integration on Performance, Fiskeriforskning, IIFET 2000 Proceedings, University of Tromso, Norway, http://ir.library.oregonstate...., s. 1-10.
 
9.
Jaskow P. (1985), Vertical Integration and Long-Term Contracts: The Case of Coal-Burning Electric Generating Plants. Journal of Law, Economics & Organization, 1(1), s. 33-80.
 
10.
Karwat-Woźniak B. (2013), Zmiany w formach sprzedaży produktów rolnych w gospodarstwach indywidualnych. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, s. 55.
 
11.
Kociakowska B. (2013), Podlaski Sad - produkcja soków sposobem na biznes, 2013-03-29, http://www.podlaskie.strefabiz... [dostęp 15.03.2014].
 
12.
Lafontaine F., Slade M. (2007). Vertical Integration and Firm Boundaries: The Evidence. Journal of Economic Literature, 45(3), s. 629-685.
 
13.
Litan D., Velicanu M., Copcea L., Teohari M., Mocanu A., Surugiu I., Raduta O. (2011), Business’ New Requirement: Information Systems Integration – Methods and Technologies. International Journal of Computers and Communication, 3(5), s. 133-145.
 
14.
Łącka I. (2012), Integracja pionowa w przetwórstwie drobiu szansą na wzrost i rozwój firmy we współczesnej gospodarce (na przykładzie GK Indykpol S.A.). Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, T. 99, z. 2, s. 94-102.
 
15.
Martinez S. W. (1999), Vertical Coordination in the Pork and Broiler Industries: Implications for Pork and Chicken Products. Agricultural Economic Report No. (AER-777) U.S. Department of Agriculture, Economic Service, Washington D. C., s.1-43.
 
16.
Martinez S. W. (2002), Vertical Coordination of Marketing Systems: Lessons From the Poultry, Egg, and Pork Industries. United States Department of Agriculture, Report No. 807, http://www.shsu.edu/~agr_www/d..., s. 1-45.
 
17.
Mroczek R. (2003), System powiązań między producentami a zakładami przetwórczymi na rynku żywca wieprzowego, Roczniki Naukowe SERiA, Tom 5, Zeszyt 2, s. 147-151.
 
18.
Pawlewicz A., Gotkiewicz W. (2008), Rozwój rynku żywności ekologicznej. Roczniki Naukowe SERiA, Tom 10, Zeszyt 4, s. 320-324.
 
19.
Peterson H., Wysocki A., Harsh S. (2001), Strategic choice along the vertical coordination continuum. International Food and Agribusiness Management Review 4(2001), s. 149-166.
 
20.
Portal Spożywczy (2012), Sandomierscy sadownicy będą produkować naturalny sok jabłkowy, 01-10-2012, http://www.portalspozywczy.pl [dostęp:10.04 2014].
 
21.
Raport Grupy Smithfield (2012), Smithfield 2012 Integrated Report, www.smithfieldfoods.com.
 
22.
Riordan M. (2005), Competitive Effects of Vertical Integration. Discussion Paper No.: 0506-11, Colubmbia University, New York, http://academiccommons.columbi..., s.1-70.
 
23.
Szymańska E., Hamulczuk M., Dziwulski M. (2012), Analiza na temat funkcjonowania sektora wieprzowiny w latach 2004-2010 wraz z prognozą do roku 2020, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, www.bip.minrol.gov.pl, s. 1-156.
 
24.
Ward C.E. (2010), Vertical Integration Comparison: Beef, Pork, and Poultry. Oclahoma Cooperative Extension Fact Sheets F-552, Oclahoma Cooperative Extension Service, Oclahoma State University, s. 1-5, www.osuextra.com.
 
25.
Williamson O. (1998), Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
26.
Wilson W., Dahl B., Johnson D. (2000), Procurement Strategies: Impact of Quality Risks in Hard Wheat. Agricultural Economics Report No. 445, Department of Agribusiness and Applied Economics, North Dakota State University, Fargo, http:// ageconsearch.umn.edu/bitstream/23214/1/aer445.pdf, s. 1-20.
 
27.
Worley T., McCluskey J. (2000), Production Contracts as a Means of Vertical Coordination with Application to the Wheat Industry. Journal of Food Distribution Research, 31(1), s. 215-224.
 
28.
Zawadzka D. (2006), Formy koordynacji pionowej w sektorze trzody w Sanach Zjednoczonych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1, s. 60-70.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top