ORIGINAL ARTICLE
DETERMINANTS FOR SELECTION OF FIBRE CROPS AND MEDICINAL PLANTS IN THE CROP STRUCTURE OF FARMS
 
More details
Hide details
1
Institute of Natural Fibres and Medicinal Plants / Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Koszalin University of Technology / Politechnika Koszalińska
 
 
Publication date: 2018-07-11
 
 
Corresponding author
Grzegorz Spychalski   

prof. dr hab. inż. Grzegorz Spychalski , Koszalin University of Technology, Wojska Polskiego 71b, 60-630 Poznań, Poland, phone:/fax: (61) 845-58-65
 
 
Economic and Regional Studies 2014;7(3):14-26
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article presents the results of the studies carried out among the farmers from Wielkopolska Province as regards their willingness to cultivate fibre crops and medicinal plants. It describes the role of these plants in the production structure of farms as well as the economic situation on the flax, hemp, and medicinal plant markets. Then, the major factors for the introduction of these species to production in terms of the Polish agriculture are demonstrated. The summary includes the application conclusions for the economic policy regarding the producers and the processors of fibre crops and medicinal plants.
 
REFERENCES (10)
1.
Cierpucha W. (red.) (2013), Technologia uprawy i przetwórstwa konopi włóknistych, IWNiRZ, Poznań.
 
2.
Czyżewski B. (2012), Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej, PWE, Warszawa.
 
3.
Jasińska Z., Koteckiego A. (red.) (2003), Szczegółowa uprawa roślin, Wyd. AR, Wrocław.
 
4.
Józwiak W., Juźwiak J. (2007), Rolnictwo wielostronne czy wyspecjalizowane, Wieś i Rolnictwo 2007, nr 4 (137), IRWiR PAN, Warszawa.
 
5.
Kozłowski R. M. (red.), (2012), Handbook of Natural Fibres, vol. 1, Types, properties and factors affecting breeding and cultivation, Woodhead Publishing Limited, Cambridge.
 
6.
Kozłowski J., Buchwald W., Forycka A., Szczyglewska O. (2009), Rośliny i surowce lecznicze, IWNiRZ, Poznań.
 
7.
Manteuffel R. (1979), Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego, PWRiL, Warszawa.
 
8.
Mańkowski J., Kołodziej J. (2012), Sytuacja w przemyśle lniarskim w latach 2011 i 2012. Biuletyn Informacyjny Len i Konopie nr 19. PILiK, Poznań.
 
9.
Mańkowski J., Kołodziej J., Mańkowski T. (2011), Porównanie sytuacji w przemyśle lniarskim w latach 2009/2010 i 2010/2011. Biuletyn Informacyjny Len i Konopie nr 16. PILiK, Poznań.
 
10.
Pudełko J., Mańkowski J., Kołodziej J. (2011), Energy efficiency of four crop species. Renewable Resources and Biotechnology for Material Applications, G.E. Zaikov, D.P. Pudel and G. Spychalski editors. Nova Science Publishers Inc. New York.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top