ORIGINAL ARTICLE
STRATEGIC PROGRAM BIOSTRATEG AND ITS IMPORTANCE FOR THE ACHIEVEMENT OF THE OBJECTIVES OF THE BIO-ECONOMY
 
More details
Hide details
1
Polish Representative in the Stable Committee on Agricultural Research at the General Directorate D&I of the European Commission / Przedstawiciel Polski w Stałym Komitecie ds. Badań w Rolnictwie (SCAR) przy Dyrektoriacie Generalnym R&I Komisji Europejskiej Ministry of Agriculture and Rural Development/Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
 
Publication date: 2018-07-09
 
 
Corresponding author
Eugeniusz K. Chyłek   

prof. dr hab. inż. Eugeniusz K. Chyłek, Ministry of Agriculture and Rural Development Wspólna St. 30, 00-930 Warszawa, Poland, Phone: +48 22 623 10 00
 
 
Economic and Regional Studies 2014;7(4):43-53
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Implementation of the research within the framework of the BIOSTRATEGin conjunction with the application of innovative solutions to improve the efficiency of their use creates a new area of Poland, which in the European Union shall be implemented within the framework of the bio-economy. Bio-economy covers virtually all sectors and related services that can be supported by studies carried out in the implementation of the individual competitions of the BIOSTRATEG. The article discusses the determinants of the implementation of the BIOSTRATEGand its impact on areas of research that support the development of bio-economy decide will improve conditions for economic and social development of Polish.
 
REFERENCES (12)
1.
Chyłek E.K. (2013), Funkcjonowanie gospodarstw drobnotowarowych w ramach biogospodarki, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, wyd. Centrum Doradztwa Rolniczego i SERiA, 4’13(74), s. 19-36.
 
2.
Chyłek E.K. (2012), Biogospodarka w sektorze rolno-spożywczym, Przemysł Spożywczy, wyd. SIGMA - NOT – Warszawa, 5, 34-35.
 
3.
COM (2010) 2020 z 3 marca 2010 r /ec.europa.eu/eu2020/.
 
4.
COM(2012) 60 /ec.europa.eu/research/.../201202_innovating_sustainable_growth.pdf/.
 
5.
‎Europejskie Partnerstwo Innowacyjne – European Innovation Partnership (EIP) /ec.europa.eu/research/innovation-union/.
 
6.
Horyzont 2020” -/nauka.gov.pl/horyzont-2020/.
 
7.
Inicjatywa Wspólnego Planowania – Joint Programming Initiatives (JPIs) /ec.europa.eu/research/era/joint-programming_en.html/.
 
8.
Komunikat Komisji Europejskiej „Europejska strategia i plan działania w kierunku zrównoważonej biogospdoarki do 2020 roku” /europa.eu/rapid/press-release_IP-12-124_pl.htm/.
 
9.
Krajowy Program Badań. Założenia polityki naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa – Załącznik do uchwały nr 164/2011 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2011 r.
 
10.
Program BIOSTRATEG / ncbir.gov.pl /.
 
11.
Unia Innowacji /euractiv.pl/.../unia-innowacji-elementem-strategii-ue-2020-002121/.
 
12.
Wspólne Ramy Strategiczne – /ec.europa.eu/esf/.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top