ORIGINAL ARTICLE
THE DIVERSITY OF FARM PRODUCTION AS THE BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF BIO-ECONOMY IN THE MALOPOLSKIE PROVINCE
,
 
 
 
More details
Hide details
1
University of Agriculture in Krakow
 
 
Publication date: 2018-07-09
 
 
Corresponding author
Janusz Żmija
prof. dr hab. Janusz Żmija, Department of Management and Marketing in Agribusiness, Faculty of Agriculture and Economics, University of Agriculture in Krakow, Mickiewicza Av. 21, 31-120 Kraków; Phone: +48 12 662 43 71
 
 
Marta Czekaj   

dr inż. Marta Czekaj, Department of Management and Marketing in Agribusiness, Faculty of Agriculture and Economics, University of Agriculture in Krakow, Mickiewicza Av. 21, 31-120 Kraków; Phone: +48 12 662 43 71
 
 
Economic and Regional Studies 2014;7(4):32-42
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Changes taking place in the environment in which we live raise questions about the acceptable limits of economic and social development of the country, and specific controversy arises over ecological limits of development. The concept of bio-economy may be treated as a response to emerging concerns. It is increasingly emphasized by European politicians and identified as the driving force of the development of various areas of the European Union. Bio-economy is defined for the needs of the European Union as the sustainable production of renewable biological resources (plants, animals, micro-organisms), as well as their rational use in the production of food, feeds, industrial products and bio-energy. The aim of this paper is to present and evaluate the diversity of farm production in the region of Malopolska in the context of the development of bio-economy. The source data come from the National Agricultural Census for the years 2002 and 2010 and the General Statistical Office. The study used such research methods as horizontal and vertical analysis, cause and effect analysis, and tabular and descriptive analysis. The diversity of production structures in rural areas of the Malopolskie predisposes this area to give full effect to the principles of bio-economy within it. Despite many difficulties faced by the Malopolskie province agricultural producers, the potential of this area provides opportunities for development in many areas, directly or indirectly related to agriculture. Bio-economy can be a solution to the low profitability of agricultural production, where this production (even from the smaller-sized households) will have an alternative, more profitable directions of use (eg. Energy production).Bio-economy, through focusing attention on the resources may in a particular way support and protect valuable natural areas, which are in large quantities located in the province. In the end, supporting food production will result in the maintenance of biodiversity in the world of plants and animals, and this is managed particularly well by small farms of the Małopolskie province, which avoid monocultures and excessive use of chemicals in agriculture. An indirect effect of the implementation of the concept of the bio-economy is the ability to create new workplaces for people who, moving away from agriculture, can find employment in rural areas outside the farms.
 
REFERENCES (24)
1.
Analiza sytuacji gospodarczej Polski w okresie I-VI 2013 roku, dostęp: www.mg.gov.pl.
 
2.
Babiak J. (2011), Możliwości produkcyjne rolnictwa a sytuacja żywnościowe świata. W: M. Podstawka (red.), Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 5(54), SGGW, Warszawa, s. 5-16.
 
3.
Chabuz W., Teter W., Stanek P., Litwińczuk Z. (2013), Ocena efektywności chowu bydła w gospodarstwach utrzymujących rodzime rasy objęte programem ochrony zasobów genetycznych. W: Z. Litwińczuk (red.), Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, t. 9 (2013), nr 1, Warszawa, s. 19-28.
 
4.
Chyłek E. K. (2013), Funkcjonowanie gospodarstw drobnotowarowych w ramach biogospodarki. W: A.P. Wiatrak (red.), Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 4/2013, Poznań, s. 19-36.
 
5.
Dobosz B., Jaskólecki H. (2007), Pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego. W: M. Czapka (red.), Problemy ekologii, r. 11, nr 4, Katowice, s. 187-190.
 
6.
Domagalska-Grędys M. (2008), Perspektywy rozwoju produktów tradycyjnych Podkarpacia w kontekście opinii mieszkańców. W: H. Manteuffel (red.), Problemy Rolnictwa Światowego, t. 4(19)/2008, Warszawa, s. 135-144.
 
7.
Gołaszewski J. (2013), Odnawialne źródła energii w biogospodarce. Odnawialne źródła energii obecnie i w nowej perspektywie po 2013 roku, Płońsk, s. 51-54.
 
8.
Kocot E. (2011), Przemiany demograficzne – świat, Europa, Polska. Wpływ zmian demograficznych na rynek pracy i sektor ochrony zdrowia. W: W. C. Włodarczyk (red.), Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, nr IX/1, Kraków, s. 5-24.
 
9.
Komunikat z 13.02.2012 roku: Innowacje na rzecz zrównoważonego wzrostu: Biogospodarka dla Europy. Sygnatura COM (2012) 60, dostęp: www.for.org.pl.
 
10.
Konsumpcyjny model życia i eksploatacja zasobów naturalnych, jako przyczyny zmian klimatu. Czy nadal możemy konsumować tyle zasobów i energii, ile chcemy?, dostęp: www.mos.gov.pl/.
 
11.
Lis T., Grabowska K. (2007), Program wdrożenia technologii biogazowych w Małopolsce. Małopolska Agencja Energii i Środowiska Sp. z o.o., s.3-4, dostęp: www.biogasregions.org.
 
12.
Losz K. (2012), Bezpieczeństwo żywnościowe Polski, dostęp: www.naszdziennik.pl.
 
13.
Marks-Bielska R., Bielski S. (2013), Wzrost roli rolnictwa w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju. W: M. Drygas (red.), Wieś i Rolnictwo, nr 4(161), s. 149-160.
 
14.
Mazur-Wierzbicka E. (2006), Miejsce zrównoważonego rozwoju w polskiej i unijnej polityce ekologicznej na początku XXI wieku. W: M. G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Problemy globalizacji i regionalizacji, cz.1, Rzeszów, s. 317-328.
 
15.
Mikuła A. (2012), Bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce. W: S. Stańko (red.), Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 99, z. 4, s. 38-48.
 
16.
Pakiet klimatyczno-energetyczny (2007), dostęp: www.energiaisrodowisko.pl.
 
17.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, art. 25, dostęp: www.unic.un.org.pl.
 
18.
PSR 2010.
 
19.
Ratajczak E. (2013), Rolnictwo i leśnictwo w świetle koncepcji biogospodarki, s. 4, dostęp: www.pte.pl.
 
20.
Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych. Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo. NCBiR, 2013, s. 4, dostęp: www.ncbir.pl.
 
21.
Wiśniewski G. (2012), Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii, Wnioski dla Regionalnych Programów Operacyjnych na okres programowania 2014 – 2020, dostęp: www.ieo.pl.
 
22.
www.arr.gov.pl.
 
23.
www.unesco.pl.
 
24.
Zegar J. S. (2012), Rola drobnych gospodarstw rolnych w procesie społecznie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. W: J. Cieślik (red.) Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, nr 1/2012, s. 129-148.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top