OTHERS
SUMMARY OF DOCTORAL DISSERTATION: INSTITUTIONS SUPPORTING BUSINESS AND DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN THE REGION
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2018-07-11
 
 
Economic and Regional Studies 2013;6(2):80-88
 
ABSTRACT
Doctoral Dissertation relates to cooperation between small and medium enterprises with institutions supporting business in Lublin province. Present work shows sector of small and medium enterprises in Lublin province and their cooperation with institutions supporting business. Presented data about the sector can be also used for other analysis. Small and medium enterprises sector influences fast changes of economy structures, strengthens ownership and uses emerging trends.
 
REFERENCES (7)
1.
Kalinowski, T. (red.) (2006), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2006. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową;.
 
2.
Noga, A. (2009), Teorie przedsiębiorstw. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne;.
 
3.
Olesiński, Z. (2005), Zarządzanie w regionie. Warszawa: Difin;.
 
4.
Olesiński, Z., Predygier, A., Leśniewski, M., Rzepka, A., (2009), Rola gmin w kreowaniu innowacyjności regionu. Analiza badań ankietowych wybranych gmin i przedsiębiorstw. Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa;.
 
5.
Raport Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu. (2010), Warszawa: PARP;.
 
6.
Skowronek-Mielczarek, A. (2003), Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania. Warszawa: Wydawnictwo C. H. BECK;.
 
7.
Strużycki, M. (ed.) (2002), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie. Warszawa: Difin.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top