ORIGINAL ARTICLE
IMPACT OF THE LOGISTICS SECTOR ON POLAND'S ECONOMIC GROWTH 2018-2022
 
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk Ekonomicznych, Akademia Bialska im. Jana Pawła II
 
 
Submission date: 2023-12-12
 
 
Final revision date: 2024-01-03
 
 
Acceptance date: 2024-01-05
 
 
Online publication date: 2024-03-28
 
 
Publication date: 2024-03-28
 
 
Corresponding author
Mariusz Pyra   

Wydział Nauk Ekonomicznych, Akademia Bialska im. Jana Pawła II
 
 
Economic and Regional Studies 2024;17(1):149-163
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
C22
O47
 
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: Analysis of the impact of the logistics sector on Poland’s economic growth 2018-2022. The aim is to understand how logistics processes, including freight and passenger transport, sales of transport products and services, and warehouse management, affect key national economic indicators such as GDP and GNI. Materials and methods: Economic and logistics dataset from CSO for Poland 2018-2022. The analysis methods used include correlation analysis, linear regression, cluster analysis and time series analysis, providing an in-depth understanding of the relationship between the logistics sector and economic growth. Results: There is a significant positive correlation between the development of the logistics sector and Poland’s GDP growth, with a clear impact of freight and logistics efficiency on key economic indicators. Conclusions: Investment in and modernisation of the logistics sector is essential for Poland’s economic growth, suggesting the need to further develop infrastructure and innovation in this area.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
iThenticate
 
REFERENCES (20)
1.
Aczel, A.D. (2017). Statystyka w zarządzaniu. Warszawa: PWN.
 
2.
Banaszyk, P., Kauf, S., Szołtysek, J. (2021). Logistyka jako czynnik dobrostanu nowej generacji. Warszawa: PWE. https://doi.org/10.33226/1231-....
 
3.
Calderón, C., Servén, L. (2004). The Effects of Infrastructure Development on Growth and Income Distribution. World Bank Policy Research Working Paper, No. 3400. Waszyngton: The World Bank. https://doi.org/10.1596/1813-9....
 
4.
Celebi, U. (2021). The impact of logistics performance index upon Gross Domestic Product: mediating roles of foreign direct investment and patents. Journal of Global Strategic Management, 15(1), 29-45. https://doi.org/10.20460/JGSM.....
 
5.
Dz. Urz. UE L 174 z 26.06.2013, z późn. zm.
 
6.
Gołembska, E. (2022). Ważniejsze przesłanki logistykacji w biznesie międzynarodowym. W: S. Konecka i A. Łupicka (red.), Logistykacja gospodarki światowej (13–25). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. https://doi.org/10.18559/978-8....
 
7.
https://stat.gov.pl/metainform... (data dostępu: 10.12.2023).
 
8.
Józefacka, N., Kołek, M., Arciszewska-Leszczuk, A., Iwankowski, P. (2023). Metodologia i statystyka. Tom 1. Przewodnik naukowego turysty. Warszawa: PWN. https://doi.org/10.53271/2022.....
 
9.
Korkhin, A. (2012). Modeling Method of Stochastic Systems with Parameters Varying in Time. W: S. Forlicz (red.), Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu (159-174). Warszawa: CeDeWu.
 
10.
Kurasiński, Z. (2014). Profesjonalna logistyka szansą gospodarki polskiej w czasach kryzysów, chaosu i zmian. W: Z. Kurasiński, K. Szeląg (red.), Profesjonalizm w logistyce. Kształcenie logistyków – doświadczenia i wnioski (9-20). Łódź: Wyd. Społecznej Akademii Nauk.
 
11.
Maksimowicz-Ajchel, A. (2007). Wstęp do statystyki. Metody opisu statystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. https://doi.org/10.31338/uw.97....
 
12.
Meyera, D.F. (2020). An assessment of the impact of logistics and related infrastructure on the economy: a comparative analysis of the Visegrad countries. Polish Journal of Management Studies, 22(1), 295-309. https://10.17512/pjms.2020.22.....
 
13.
Platje, J., Paradowska, M., Kociszewski, K. (2018). Ekonomika transportu – Teoria dla praktyki. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 
14.
Pułaska-Turyna, B. (2011). Statystyka dla ekonomistów. Warszawa: Difin.
 
15.
Ręklewski, M. (2020). Statystyka opisowa. Teoria i przykłady. Włocławek: Wydawnictwo Państwowej Uczelni Zawodowej.
 
16.
Saini, M., Hrušecká, D. (2021). Comparative impact of logistics performance index, ease of doing business and logistics cost on economic development: a fuzzy QCA analysis. Journal of Business Economics and Management, 22(6), 1577–1592. https://doi.org/10.3846/jbem.2....
 
17.
Skowrońska, A. (2013). Makrologistyka jako czynnik rozwoju gospodarki światowej w warunkach kryzysu ekonomicznego. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 9, 10-20.
 
18.
Sołtysik, M. (2009). Uwarunkowania logistyki w łańcuchach dostaw. W: D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak (red.), Logistyka (11-53). Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
 
19.
Stanisz, A. (2006). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Kraków: Statsoft.
 
20.
Tundys, B., Matuszczak, A. (2014). Analiza zależności pomiędzy poziomem PKB a transportem i jego kosztami zewnętrznymi w wybranych krajach Unii Europejskiej. Logistyka, 2, 361-372.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top