ORIGINAL ARTICLE
SELECTED ECONOMIC ISSUES IN THE PROTECTION OF BIODIVERSITY OF FARM ANIMALS
 
More details
Hide details
1
Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy
 
 
Corresponding author
Józefa Krawczyk   

Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy, ul. Sarego 2, 31-047 Kraków
 
 
Economic and Regional Studies 2018;11(3):61-69
 
The paper was written under the long-term program, task no. 03-17-11-09 financed by the Ministry of Agriculture and Rural Development
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The aim of this research was to determine changes in the population of native animal breeds and to indicate the importance of subsidies under agri-environmental programs. The study concerned the years 1999-2017. Materials and methods: The research was based on the documentation of the National Research Institute of Animal Production (PIB). An assessment of the population size of native animal breeds was carried out depending on the amount of subsidies from the national subsidy up to 2004 and from agri-environmental programs since 2005. Results: Since the integration of Poland with the European Union and the mobilization of funds from agri-environmental programs, a successive increase in the number of farm animals covered by the protection program has been noted. Conclusions: This investigation demonstrated a considerable, but not exclusive dependence of the dynamics of the growth of the livestock population covered by the protection program on the amount of subsidies for breeders. The preservation of EU subsidies through agri-environmental programs in the years to come is the basis for maintaining the upward trend in the abundance of native livestock populations. Also, a greater increase in the number of animals than in the number of new beneficiaries using agri-environmental programs was observed, and this is a situation conducive to breeding work. National surveys show that native breeds are a source of obtaining products with pro-health, regional and traditional properties, for which the demand is growing, and which can also help to protect the biodiversity of farm animals.
 
REFERENCES (14)
1.
Chyłek, E., Rzepecka, M. (2011). Biogospodarka – konkurencyjność i zrównoważone wykorzystanie zasobów. Polish Journal of Agronomy, 7, 3-13.
 
2.
GUS (2016). Rocznik statystyczny rolnictwa 2015, GUS, Warszawa.
 
4.
http://www.minrol.gov.pl/pol/W... -sprawozdawczosc- PROW-2007-2013.
 
5.
Kawęcka, A., Radkowska, I., Szewczyk, M., Radkowski, A. (2017). Wypas kulturowy owiec w ochronie cennych zbiorowisk roślinnych na przykładzie Hali Majerz. Wiad. Zoot. RLV, 5, 189-197.
 
6.
Krajowa Strategia Zrównoważonego Użytkowania i Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich (2013). Praca zbiorowa. MRiRW, Warszawa.
 
7.
Krupiński, J., Martyniuk, E., Krawczyk, J., Baran, J., Bielański, P., Bobak, L., Calik, J., Chełmińska, A., Kawęcka, A., Kowalska, D., Majewska, A., Obrzut, J., Pasternak, M., Polak, G., Puchała, M., Sikora, J., Sosin-Bzducha, E., Szyndler-Nędza, M., Wrona, I. (2017). 15-lecie koordynacji programów ochrony zasobów genetycznych zwierząt w Instytucie Zootechniki- PIB. Przegląd Hodowlany. PTZ, 4/2017, 30-36.
 
8.
Kulawik, J. (2014). Wybrane aspekty finansowania programów rolnośrodowiskowych. Zag. Ekon. Rol., 338(1), 22-38.
 
9.
Kuś, J. (2013). Specjalizacja gospodarstw rolnych i jej konsekwencje produkcyjne, ekonomiczne i siedliskowe. Studia i Raporty IUNG-PIB, 32(6), 167-185.
 
10.
Matysik-Pejas, R., Cieślik, J., Borecka, A., Sowula-Skrzyńska, E. (2017). Projektowanie i zarządzanie łańcuchami marketingowymi w gospodarstwach utrzymujących rasy zachowawcze zwierząt. Wiad. Zoot. RLV, 5, 111-117.
 
11.
Niżnikowski, R., Niemczyk, J. (2017). Pogłębianie swobody gospodarowania w polskim rolnictwie. Przegląd Hodowlany, 4, 27-29.
 
12.
Scherf B. (ed.) (2000). World Watch List for Domestic Animal Diversity. 3rd edition. Rome: FAO/UNEP.
 
13.
Wrzaszcz, W. (2017). Wyniki produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw rolnych oddziałujących w różnym zakresie na środowisko przyrodnicze. Zag.Ekon. Rol., 2(351), 3-31. https://doi.org/10.30858/zer/8....
 
14.
Żmija, J., Czekaj, M. (2014). Społeczny charakter drobnych gospodarstw rolnych. Zesz. Nauk. SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego, 14(29), 2, 269-278.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top