ORIGINAL ARTICLE
CONSUMER BEHAVIOR IN VIEW OF CRIMINAL OFFENSES IN DRAWSKO COUNTY
 
More details
Hide details
1
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie West Pomeranian University of Technology
 
 
Publication date: 2018-07-11
 
 
Economic and Regional Studies 2012;5(2):107-111
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article examines consumer behavior against the criminal offenses in the Drawsko County. The discussion focuses on the environmental factors and situations within the scope of crime causes, and indicates the socio-economic consequences of crime. The article also addresses the issue of the sense of security experienced by the district’s residents.
 
REFERENCES (7)
1.
Akoliński S. (1975), Skutki nadużywania alkoholu, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.
 
2.
Kwiatkowski E. (2002), Bezrobocie – podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
3.
Papież J., Płukisa A. (1998), Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 
4.
Tyszka T. (2004), Psychologia ekonomiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
5.
Tyszka T. (1995), Społeczno-gospodarcze oraz socjologiczne determinanty bezrobocia w Polsce i jego skutki rodzinne, Problemy Rodziny, Warszawa, nr 1-2.
 
6.
Wohl J. (2009), Dziesięć lat Powiatu Drawskiego, Agencja WOHL-PRESS, Drawsko Pomorskie.
 
7.
Zagadnienia patologii społecznej, Praca zbiorowa pod red. Podgóreckiego A., (1976) PWN, Warszawa.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top