ORIGINAL ARTICLE
THE SOLAR ENERGY UTILIZATION IN THE ZIELAWA VALLEY TOURIST AREA
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Nicolaus Copernicus University
 
 
Publication date: 2018-07-11
 
 
Economic and Regional Studies 2012;5(2):112-118
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study analyzes the solar energy utilization as a new element of the tourist area in the “Zielawa Valley tourist area”counties. The appearance of instalations for renewable energy generation on resdential housign and public buildings influences the reputation of a county and the region creating an image of localityabdpromotes an areas a special type of quality certificate. The discussions stresses the key role of human capital (an endogenous resource) in the implementation of innovative solutions (including renewable energy generation) in a county. In additoin, the importance of local governments in initiating innovations is discussed because their competencies and abilities determine the extent to which the development barriers are conquered, and whether all local resources are utilized (both human capital and natural resources) including those associated with alternative energy development within the context of creating a tourist area.
 
REFERENCES (13)
1.
Chodkowska-Miszczuk J. (2007), Zmiany w lokalnych sieciach połączeń transportowych na przykładzie gmin wiejskich Sośno i Wisznice. W: J. Kitowski (red.), Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, t. 13, KGK PTG, Wydz. Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Warszawa – Rzeszów, s. 269–279.
 
2.
Chodkowska-Miszczuk J., Szymańska D. (2011), Update of the review: Cultivation of energy crops in Poland against socio-demographic factors. In: Renewable and Sustainable Energy Reviews, Elsevier, Vol. 15, 9, doi:10.1016/j.rser.2011.07.126, pp.4242–4247.
 
3.
Drzewiecki M. (1992), Wiejska przestrzeń rekreacyjna. Instytut Turystyki, Warszawa.
 
4.
Kamiński J. (2011), Istota i etapy rozwoju marketingu terytorialnego. W: Studia Ekonomiczne i Regionalne, część 1 Artykuły, Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej im. Jana Pawła II, Biała Podlaska, t. 4, 1, s. 5–16.
 
5.
Kondracki J. (1988), Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa.
 
6.
Liszewski S. (1995), Przestrzeń turystyczna. Turyzm 5/2, s. 87–103.
 
7.
Switched On: Renewable Energy Oportunities in Tourism Industry (2003), United Nations Environment Progamme Divison of Technology, Industry and Economics Production and Consumption Branch, Paris.
 
8.
Szymańska D., Chodkowska-Miszczuk J. (2011), Endogenous resources utilization of rural areas in shaping sustainable development in Poland. In: Renewable and Sustainable Energy Reviews, Elsevier, Vol. 15, doi:10.1016/j.rser.2010.11.019, pp. 1497–1501.
 
9.
Warszyńska J. (1986), Problemy badawcze geografii turyzmu. W: Folia Geographica, seria Geographia Oeconomica, vol. 19, s. 59–63.
 
10.
Włodarczyk B. (2007), Przestrzeń turystyczna – pojęcie, wymiary, cechy. Turyzm 17/1–2, s. 145–159.
 
11.
www.dolinazielawy.pl/ 24.10.2011.
 
12.
www.stat.gov.pl/bdl/20.10.2011.
 
13.
www.wisznice.pl/20.10.2011.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top