ORIGINAL ARTICLE
THE IMPORTANCE OF WAŁBRZYSKA'S SPECIAL ECONOMIC ZONE "INVEST PARK" IN THE DEVELOPMENT OF THE WAŁBRZYCH AGGLOMERATION
 
More details
Hide details
1
Instytut Przyrodniczo-Techniczny, Państwowa Wyższa Szkołą Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Polska
 
 
Publication date: 2019-06-28
 
 
Corresponding author
Agnieszka Ewa Mroczek-Czetwertyńska   

Instytut Przyrodniczo-Techniczny, Państwowa Wyższa Szkołą Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Zamowa 4, 58-300, Wałbrzych, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2019;12(2):136-145
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The main goal of the article is to show what impact Wałbrzych Special Economic Zone (WSSE) "Invest Park" has on the development of the Wałbrzych Agglomeration region. Materials and methods: Research carried out in 2017-2018 on three groups of respondents: Wałbrzych Agglomeration residents, entrepreneurs and local government authorities. The study was supplemented with information from WSSE "Invest Park". Results: For all three groups of respondents, WSSE "Invest Park" plays an important role in the development of the Wałbrzych Agglomeration. Its creation had the greatest impact on reducing the unemployment rate and also on improving the infrastructure. It is also important that WSSE wins many rankings, placing it as one of the best investment areas. Conclusions: The creation of the WSSE in the area of ​​the Wałbrzych Agglomeration had a significant impact on the development of the region. This development is visible in the activities undertaken in the zone, attracting investors and creating new investment areas.
 
REFERENCES (18)
1.
Badora, M. (2017). Od Wydawcy. WSSE INFO. Magazyn Wałbrzyskiej Specjalnej strefy Ekonomicznej „INVEST PARK”, 4(14).
 
2.
Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/.
 
3.
Czetwertyński, S., Mroczek-Czetwertyńska, A. (2018). Znaczenie turystyki dla Wałbrzycha w perspektywie postindustrialnej. W: S. Bielawska (red), Nowa Kronika Wałbrzyska, tom 6 (s. 89-100). Wałbrzych: Fundacja MUSEION.
 
4.
Detyna, B., Mroczek-Czetwertyńska, A. (2018). Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” – analiza oferty inwestycyjnej na tle polskich stref ekonomicznych. W: T. Wysoczański (red.), Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe (s. 72-82). Świebodzice: Idea Knowledge Future.
 
15.
Klimek, D. (2018). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w specjalnych strefach ekonomicznych – problemy i dylematy. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 2(56), 60-71.
 
16.
Raport Polska Strefa Inwestycji, zmiany prawne i organizacyjne 2018, https://cdn.files.smcloud.net/....
 
17.
Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, Dz.U. 1994 nr 123 poz. 600.
 
18.
Woźniak, E. (2013). Rola Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” w opinii mieszkańców Wałbrzycha. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 24, 147-164.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top