ARTYKUŁ ORYGINALNY
AKTYWACJA ZAGRANICZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGIONU W KONTEKŚCIE WSPÓŁPRACY EUROREGIONALNEJ: PODEJŚCIE TEORETYCZNE I METODYCZNE
 
Więcej
Ukryj
1
Research Unit, Lesya Ukrainka Volyn National University, Ukraine
2
Faculty of International Relations, Lesya Ukrainka Volyn National University, Ukraine
3
Lesya Ukrainka Eastern European National University, Ukraine
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Olena Zelinska   

Reasearch Unit, Lesya Ukrainka Volyn National University, Drahomanova, 43016, Lutsk, Ukraine
Data nadesłania: 25-08-2020
Data ostatniej rewizji: 27-10-2020
Data akceptacji: 29-10-2020
Data publikacji: 17-12-2020
 
Economic and Regional Studies 2020;13(4):429–441
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem artykułu jest teoretyczne i metodyczne podejście do analizy zagranicznej aktywności gospodarczej regionu w kontekście współpracy euroregionalnej jako istotnego czynnika rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju. Celem pracy jest identyfikacja ekonomicznych kategorii „aktywizacja zagranicznej działalności gospodarczej regionu” i „organizacyjno-ekonomiczny mechanizm aktywizacji zagranicznej działalności gospodarczej regionu w warunkach euroregionalnej współpracy” oraz opracowanie schematu metodologicznego dla diagnostyki zagranicznej działalności gospodarczej regionów w kontekście współpracy euroregionalnej. Materiały i metody: Dla uściślenia teoretycznych pojęć i właściwego doboru cech diagnostycznych zastosowano metodę morfologicznej analizy, co dało możliwość usystematyzowania rozmaitych wariantów wyróżnionych odrębnymi cechami i stworzenia nowych hipotetycznych obiektów. Przy przeprowadzaniu badań zastosowano teoretyczną metodę naukową, metody systematycznej analizy danych, metody porównania i teoretycznego uogólniania i inne. Wyniki: W pracy określono definicję głównych kategorii z zakresu badań: „aktywizacja zagranicznej działalności gospodarczej regionu” i „organizacyjno-ekonomiczny mechanizm aktywizacji zagranicznej działalności gospodarczej regionu”, zaproponowano także metodyczne zasady prowadzenia analizy zagranicznej działalności gospodarczej regionu oraz przeprowadzono ocenę zagranicznej działalności gospodarczej regionów w warunkach euroregionalnej współpracy, gdzie określono regionalną inność regionów. Uzyskane wyniki mogą stanowić podstawę rekomendacji dla polityki aktywizacji zagranicznej działalności gospodarczej. Wnioski: Na podstawie oceny zagranicznej działalności gospodarczej Ukrainy w zakresie eksportu, importu i bilansu handlowego w latach 2010-2019, zidentyfikowano trzy okresy: 2010-2012 – okres przed kryzysem; 2013-2015 – okres kryzysu gospodarczego i jego konsekwencje; 2016-2019 – okres niestabilnych trendów rozwojowych po wyjściu z kryzysu. Stwierdzono znaczne zróżnicowanie międzyregionalne w poziomie rozwoju zagranicznej działalności gospodarczej regionów Ukrainy. Wiodącymi regionami pod względem zagranicznej aktywności gospodarczej są zatem miasta Kijów, Dniepropietrowsk i Donieck.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
iThenticate
Klasyfikacja JEL: F02, R1
 
REFERENCJE (16)
1.
Batchenko, L. (2005). Foreign economic activity: theory and practice of modern management. Donetsk: Donetsk State University of Management, 244.
 
2.
Baumgartner, T., Burns, Т. (1975). The Structuring of International Economic Relations. International Studies Quarterly, 19(2), 126-159. https://doi.org/10.2307/260026....
 
3.
Development of cross-border cooperation (2016). Scientific & Analytical Report: Dolishnii Institute for Regional Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine (DIRSNASU). Lviv, 125.
 
4.
Hoffman, N., Makhovikova, G. (2001). Fundamentals of foreign economic activity: textbook. Peter, 201.
 
5.
Hrebelnyk, O. (2008). Fundamentals of foreign economic activity. Kyiv: Center for Educational Literature.
 
6.
Kozik, M.O. (2014). Foreign economic activity of the regions of Ukraine as a factor of activation of spatial development of the state’s economy. Visnyk of Chernivtsi State Technological University. Series: Economic Sciences, 1, 138-143.
 
7.
Laslo, D., Zhulkanych, O. (1999). Economic cooperation in the Tri-border region. Sátoraljaújhely, 13.
 
8.
Lendiel, M. (2000). Experience of subregional associations functioning and possibilities of its transformation in Ukraine. Regional Economics, 3,154-165.
 
9.
Makogon, Yu., Fomicheva, N. (2001). Organization and technique of foreign trade operations: textbook. Donetsk: DonNU.
 
10.
Mikula, N.A., Kalat, Ya. (2014). Euroregional cooperation in the system of cross-border cooperation. Socio-economic problems of the modern period of Ukraine, 4(108), 28-38.
 
11.
Naumova, L. (2015). Mechanisms of foreign economic activity development of enterprises of Kherson region. Economics and State, 2, 79-82.
 
12.
Pavlikha, N.V., Korneliuk, O.A. (2019). Methodical approaches to assessing the development of cross-border cooperation of urban settlements in the region. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series: International Economic Relations and the World Economy, 25(2), 45-50.
 
13.
Pavlikha, N.V., Kytsiuk, I.V. (2009). The place and importance of cross-border cooperation in the context of increasing the competitiveness of the region. Scientific Bulletin of Lesya Ukrainka Volyn National University, 11, 18-20. Access mode: http://www.esnuir.eenu.edu.ua/....
 
14.
Pavlikha N.V., Kytsiuk, I.V. (2011). The role of the city in the context of ensuring the competitiveness of the national economy. Scientific Bulletin of Lesya Ukrainka Volyn National University, 22, 56-59. Access mode: http://esnuir.eenu.edu.ua/bits....
 
15.
Rogova, O. (2013). Modeling the effectiveness of Euroregional cooperation for adjustment the growth rates. Effective Economics, 3, 1-5. Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2....
 
16.
Yukhymenko, P. (2002). History of economic doctrines: textbook. Кyiv: Znannia-Pres.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725