ARTYKUŁ ORYGINALNY
EFEKTYWNOŚĆ WYBRANYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W OPINII POLSKICH INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH W ZALEŻNOŚCI OD ICH OSOBISTYCH PREFERENCJI
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Ekonomicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Katarzyna Jowita Daniluk   

Wydział Nauk Ekonomicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Sidorska 95/97, 21-500, Biała Podlaska, Polska
Data nadesłania: 18-08-2020
Data akceptacji: 26-10-2020
Data publikacji: 17-12-2020
 
Economic and Regional Studies 2020;13(4):442–451
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Celem pracy była identyfikacja i charakterystyka zależności zachodzących pomiędzy osobistymi preferencjami polskich inwestorów w zakresie inwestowania, a ich opinią na temat efektywności wybranych strategii inwestycyjnych. Zbadano jak przyjęty horyzont inwestycyjny, poziom awersji do ryzyka oraz długość czasu spędzanego dziennie na inwestowaniu oddziałują na doświadczenia i opinię ankietowanych w kwestii efektywności wybranych strategii. Materiały i metody: W badaniach wykorzystano metodę sondażu, kierując do losowo wybranych polskich inwestorów indywidualnych kwestionariusz ankiety. Materiał badawczy stanowiły 652 ankiety Wyniki: Badanie wykazało istotną zależność pomiędzy indywidualnymi preferencjami polskich inwestorów indywidualnych, a ich opinią dotyczącą efektywności poszczególnych strategii inwestycyjnych. Wnioski: Zidentyfikowane w badaniu zależności mogą zostać wykorzystane przez potencjalnych inwestorów w procesie doboru strategii do indywidualnych potrzeb, zwiększając efektywność ich wyboru. Większa świadomość problemu dopasowywania strategii inwestycyjnej do osobistych preferencji pozwoli na poprawę skuteczności alokacji kapitału wśród polskich inwestorów.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
iThenticate
Klasyfikacja JEL: G10
 
REFERENCJE (15)
1.
Chrabonszczewska, E., Oręziak, L. (2000). Międzynarodowe rynki finansowe. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 
2.
Dębski, W. (2014). Rynek finansowy i jego mechanizmy. Warszawa: PWN.
 
3.
Elder, A. (2013). Zapraszam do gabinetu inwestora giełdowego. Przewodnik po inwestowaniu na giełdzie. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
4.
Elton, E.J., Gruber, M.J. (1998). Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych. Warszawa: Wydawnictwo WIG-PRESS.
 
5.
Fisher, P.A. (2019). Zwykłe akcje, niezwykłe zyski. Poznań: Wydawnictwo Maklerska.pl.
 
6.
Hull, J.C. (2015). Risk management and financial institutions. New Jersey: John Wiley & Sons.
 
7.
Jagielnicki, A. (2012). Strategie inwestycyjne. Jak z głową zarabiać na giełdzie. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 
8.
Jajuga, K., Jajuga, T. (2012). Inwestycje. Warszawa: PWN.
 
9.
Jajuga, K. (red.) (2007). Zarządzanie ryzykiem. Warszawa: PWN.
 
10.
Komar, Z. (2020). Sztuka spekulacji po latach. Tom 1. Inowrocław: Wydawnictwo Linia.
 
11.
Marks, H. (2019). Najważniejsza rzecz. Poznań: Wydawnictwo Maklerska.pl.
 
12.
Milewski, R. (2002). Podstawy ekonomii. Wydanie poprawione. Warszawa: PWN.
 
13.
Murphy, J.J. (1999). Analiza techniczna rynków finansowych. Warszawa: Wydawnictwo WIG-PRESS.
 
14.
Ritchie, J.C. (1997). Analiza fundamentalna. Warszawa: Wydawnictwo WIG-PRESS.
 
15.
Zaremba, A. (2013). Giełda. Skuteczne strategie nie tylko dla początkujących. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725