REVIEW ARTICLE
THE ACTIVITIES OF CUSTOMS AND TAX CONTROL SERVICE IN THE FIELD OF GAMBLING MARKET
 
 
More details
Hide details
1
Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
 
Online publication date: 2019-06-28
 
 
Publication date: 2019-06-28
 
 
Corresponding author
Katarzyna Lik   

Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
 
Economic and Regional Studies 2019;12(2):200-211
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: Gambling activity is a multifaceted phenomenon. Gambling is a special field of business. The government authorities ascribe the right to a monopoly of this area of economic activity. The randomness and financial size of gambling foster the development of the grey market. In addition to the economic effect, the moral dimension of this type of activity is an extremely important aspect. The Customs and Tax Control Service supervises the functioning of the gambling market in Poland. The article is devoted to the issue of gambling. The aim of the research was to present the activities of the Customs and Tax Control Service in the field of legal and illegal gambling. Materials and methods: The study methods used were literature review, legal acts, documents of the Ministry of Finance, statistic data, using quantitive and systems analysis. Results: As a result, the directions of the Customs and Tax Control Service activities were identified in the field of gambling market control. Conclusions: The activities of Customs and Tax Control Service bring results in fighting illegal gambling, protecting players, and raising social awareness of the dangers of using services of illegal gaming operators.
 
REFERENCES (17)
1.
Babiarz, S., Aromiński, K. (2018). Ustawa o grach hazardowych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 
2.
Banaś, M. (2017). Wpływ KAS na przeciwdziałanie szarej i czarnej strefie, W: Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce. Warszawa: Global Compact Poland.
 
3.
Cieślik, O. (2017). Wielka szansa i odpowiedzialność, W: Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce. Warszawa: Global Compact Poland.
 
4.
European Gaming & Betting Association (2015). Raport Sponsoring sportu – firmy bukmacherskie w Polsce i Europie. Pobrane z: https://e-playbet.com/sponsori....
 
5.
Frender-Majewska, M., Krajewski, A. (2011). Antyczne Las Vegas. Pobrane z: http://www.newsweek.pl/wiedza/....
 
6.
Kućmierczyk, I. (2014). Nie dajmy się oszukać. Automaty do gry nie mają wiele wspólnego ze zręcznością, Wiadomości Celne, 7, 15-17.
 
7.
Kujawa, M. (2013). Wpływ systemu podatkowego na szarą strefę, W: L. Oręziak, D. Rosati (red.), Kryzys finansów publicznych. Przyczyny, mechanizm, drogi wyjścia (272-291). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Uczelnia Łazarskiego.
 
8.
Łaba, A. (2014). Kontrola i zwalczanie nielegalnego hazardu, Wiadomości Celne, 7, 18-20.
 
9.
McMillen, J. (2005). Gambling Cultures: studies in history and interpretation, Taylor and Francis e-Library. https://doi.org/10.4324/978020....
 
10.
Ministerstwo Finansów (2018). Informacja o realizacji ustawy o grach hazardowych w 2017 roku, Warszawa.
 
11.
Słownik wyrazów obcych (1980). Warszawa: PWN.
 
12.
Słysz, A. (2014). Opodatkowanie podatkiem od gier buk macherstwa. Sosnowiec: Wyższa Szkoła Humanitas Roczniki Administracji i Prawa rok XIV. Pobrane z: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/....
 
13.
Sołtys, A., Taborowski, M. (2018). Krajowe regulacje hazardu w świetle prawa Unii Europejskiej, Warszawa: Wolters Kluwer.
 
14.
Szydło, M. (2014). Świat kontroluje hazard, Wiadomości Celne, 7, 4-7.
 
15.
Ustawa z dnia 16 listopada 2016r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. 2016 poz. 1947 z późn. zm.).
 
16.
Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009 nr 201 poz. 1540 z późn. zm).
 
17.
Wilk, I. (2012). Hazard. Studium kryminologiczne i prawne, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top