ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
DZIAŁANIA SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ W OBSZARZE RYNKU GIER HAZARDOWYCH
 
 
Więcej
Ukryj
1
Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Katarzyna Lik   

Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Data publikacji online: 28-06-2019
Data publikacji: 28-06-2019
 
Economic and Regional Studies 2019;12(2):200–211
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedmiot i cel pracy: Działalność hazardowa jest zjawiskiem wielopłaszczyznowym. Urządzanie gier hazardowych jest szczególną dziedziną wykonywania działalności gospodarczej. Państwo przypisuje sobie prawo do sprawowania monopolu w tym obszarze aktywności ekonomicznej. Dodatkowo losowość i rozmiar finansowy gier hazardowych sprzyjają rozwojowi szarej strefy. Obok wymiaru ekonomicznego, niezwykle ważnym aspektem jest wymiar moralny tego rodzaju działalności. Kontrolę nad funkcjonowaniem rynku hazardowego w Polsce prowadzi Służba Celno-Skarbowa. Przedmiotem pracy jest branża hazardowa. Celem artykułu jest przedstawienie działań podjętych przez Służbę Celno-Skarbową w obszarze legalnego i nielegalnego rynku hazardowego. Materiały i metody: Badanie zrealizowano za pomocą przeglądu literatury, aktów prawnych, dokumentów Ministerstwa Finansów, danych statystycznych, stosując metodę ilościową oraz systemową. Wyniki: W wyniku badania zidentyfikowano kierunki działania SCS w zakresie kontroli rynku gier hazardowych. Wnioski: Działania Służby Celno-Skarbowej przynoszą efekty w walce z nielegalną działalnością hazardową, zapewniając ochronę uczestnikom gier i podnosząc poziom świadomości społeczeństwa co do zagrożeń wynikających z nielegalnego hazardu.
 
REFERENCJE (17)
1.
Babiarz, S., Aromiński, K. (2018). Ustawa o grach hazardowych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 
2.
Banaś, M. (2017). Wpływ KAS na przeciwdziałanie szarej i czarnej strefie, W: Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce. Warszawa: Global Compact Poland.
 
3.
Cieślik, O. (2017). Wielka szansa i odpowiedzialność, W: Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce. Warszawa: Global Compact Poland.
 
4.
European Gaming & Betting Association (2015). Raport Sponsoring sportu – firmy bukmacherskie w Polsce i Europie. Pobrane z: https://e-playbet.com/sponsori....
 
5.
Frender-Majewska, M., Krajewski, A. (2011). Antyczne Las Vegas. Pobrane z: http://www.newsweek.pl/wiedza/....
 
6.
Kućmierczyk, I. (2014). Nie dajmy się oszukać. Automaty do gry nie mają wiele wspólnego ze zręcznością, Wiadomości Celne, 7, 15-17.
 
7.
Kujawa, M. (2013). Wpływ systemu podatkowego na szarą strefę, W: L. Oręziak, D. Rosati (red.), Kryzys finansów publicznych. Przyczyny, mechanizm, drogi wyjścia (272-291). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Uczelnia Łazarskiego.
 
8.
Łaba, A. (2014). Kontrola i zwalczanie nielegalnego hazardu, Wiadomości Celne, 7, 18-20.
 
9.
McMillen, J. (2005). Gambling Cultures: studies in history and interpretation, Taylor and Francis e-Library. https://doi.org/10.4324/978020....
 
10.
Ministerstwo Finansów (2018). Informacja o realizacji ustawy o grach hazardowych w 2017 roku, Warszawa.
 
11.
Słownik wyrazów obcych (1980). Warszawa: PWN.
 
12.
Słysz, A. (2014). Opodatkowanie podatkiem od gier buk macherstwa. Sosnowiec: Wyższa Szkoła Humanitas Roczniki Administracji i Prawa rok XIV. Pobrane z: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/....
 
13.
Sołtys, A., Taborowski, M. (2018). Krajowe regulacje hazardu w świetle prawa Unii Europejskiej, Warszawa: Wolters Kluwer.
 
14.
Szydło, M. (2014). Świat kontroluje hazard, Wiadomości Celne, 7, 4-7.
 
15.
Ustawa z dnia 16 listopada 2016r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. 2016 poz. 1947 z późn. zm.).
 
16.
Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009 nr 201 poz. 1540 z późn. zm).
 
17.
Wilk, I. (2012). Hazard. Studium kryminologiczne i prawne, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725