ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
ETYKA I EKONOMIA W CZASIE PANDEMII COVID-19
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Ekonomicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
 
 
Data nadesłania: 29-05-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 17-08-2023
 
 
Data akceptacji: 17-08-2023
 
 
Data publikacji: 28-09-2023
 
 
Autor do korespondencji
Włodzimierz Wójcicki   

Wydział Nauk Ekonomicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2023;16(3):473-488
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
000
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Od początku tworzenia społeczności (rodów, szczepów, plemion) ludzie poszukiwali sposobów układania wzajemnych relacji tak, aby służyły one bezpieczeństwu, wygodzie, rozwojowi, aby móc odróżniać to co dobre, od tego co złe, na poziomie codziennego życia. W zmaganiach z naturą szukali wsparcia w wierze. Intelektualną elitą stali się kapłani, a wskazania jak postępować stały się treścią religii. Na wyższym poziomie integracji uwypukliła się rola władców, a wskazań szukano w prawie stanowionym przez nich – przy określonym współudziale ważniejszych poddanych (hierarchów). W tle tego procesu trwały starania mędrców-filozofów oraz teologów aby wykreować i poukładać system wyznawanych wartości w określonych dziedzinach i okolicznościach życia. W artykule zwrócono uwagę na etykę w sferze ochrony zdrowia i w warunkach pandemii.
 
REFERENCJE (18)
1.
Bieńkowska-Szewczyk, K. (2021). Teleporady nie sprawdziły się i dla leczenia wielu osób miały fatalny skutek. Dorzeczy.pl/zdrowie/208273/wirusolog-problem-z-dostepem-do-lekarzy-to-najgorszy-ze-skutkowepidemii.html (in Polish).
 
2.
Czuczwar, M. (2021). Prof. Czuczwar: Obawiam się, że doszliśmy do ściany jeśli chodzi o szczepienia. Dorzeczy.pl/Zdrowie/203989/prof-czuczwar-nie-wiem-czemu-polowa-polakow-nie-chce-sie-szczepic.html (in Polish).
 
3.
Dupré, B. (2021). Etyka: 50 idei, które powinieneś znać. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA. (in Polish).
 
4.
Fiłon, J., Łukaszuk, R.C. (2020). Epidemia i pandemia w kontekście historycznym. W: E. Krajewska-Kułak, C. Łukaszuk, J. Fiłon, A. Guzowski (red.), Życie w cieniu pandemii. Aspekty medyczne, etyczne i społeczne (s. 15-38). Poznań: Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM. (in Polish).
 
5.
Głodowska, K.B., Musielak, M. (2020) Epidemia i pandemia w kontekście etycznym. W: E. Krajewska-Kułak, C. Łukaszuk, J. Fiłon, A. Guzowski (red.), Życie w cieniu pandemii. Aspekty medyczne, etyczne i społeczne (s. 141-158). Poznań: Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM. (in Polish).
 
6.
Housel, M. (2021). Psychologia pieniędzy. Ponadczasowe lekcje o bogactwie, chciwości i szczęściu. Gliwice: Helion SA. (in Polish).
 
7.
Jołkiewicz., D. (2009). Etyczny wymiar globalnego rozprzestrzeniania epidemii AIDS/HIV na świecie – zarys problemu. Annales. Etyka w życiu gospodarczym, 12(2), 55-64. (in Polish).
 
8.
Kułak-Bejda, A. Waszkiewicz, N., Bejda, G., Krajewska-Kułak, E. (2020). Aspekt psychologiczny epidemii/ pandemii, W: E. Krajewska-Kułak, C. Łukaszuk, J. Fiłon, A. Guzowski (red.), Życie w cieniu pandemii. Aspekty medyczne, etyczne i społeczne (s. 51-74). Poznań: Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM. (in Polish).
 
9.
Mączyńska, E. (2020). Ekonomiczny Nobel 2020. Podstawy, fakty, statystyki i kontrowersje. Gazeta.sgh.waw.pl/meritu/ekonomiczny-nobel-2020-podstawy-fakty-statystyki-i-kontrowersje. (in Polish).
 
10.
Wójcicki, W. (2022). Crisis aspects of the COVID-19 pandemic in the social sphere and secondarily in economic one / Kryzysowe aspekty pandemii COVID-19 w sferze społecznej i wtórnie – w gospodarczej. Economic and Regional Studies, 15(1), 74-89. https://doi.org/10.2478/ers-20... (in Polish).
 
11.
Forsal.pl/swiat/artykuly/8566002,w-których-krajach-nadal-obowiazuje-kara-smierci.html; dostęp 6.03.2023. (in Polish).
 
12.
Medonet.pl/zdrowie.przysiega-hipokratesa---jak-brzmi-jej-tekst-i-kto-ja-sklada.artykul,1732023; dostęp 19.03.2023. (in Polish).
 
13.
Medonet.pl/zdrowie-dla-kazdego,uporczywa-terapia-może-wydluzac-agonie—anestezjolog-dlachorego-to-tortury-dla-lekarzy-blad-medyczny.artykul.92415905.html; dostęp 20.03.2023. (in Polish).
 
14.
https://biblia.deon.pl; dostęp 25.03.2023. (in Polish).
 
15.
https://encyklopedia.pwn.pl>haslo>Biblia; dostęp 25.03.2023. (in Polish).
 
16.
pl.wikipedia.org/wiki/Summa_theologiae; dostęp 25.03.2023. (in Polish).
 
17.
encyklopedia.pwn.pl/haslo/Dekalog:3891407; dostęp 12.04.2023. (in Polish).
 
18.
www.gov.pl/web/rodzina/prawa-czlowieka-w-unii-europejskiej; dostęp 12.04.2023. (in Polish).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top