ORIGINAL ARTICLE
FORMS OF COOPERATION OF MEDIUM VOCATIONAL SCHOOLS WITH THE LOCAL ENVIRONMENT, AND THE QUALITY OF EDUCATION BASED ON THE EXAMPLE OF THE ZIEMIA PODLASKA SCHOOL COMPLEX NO. 4 IN BIELSK PODLASKI
 
More details
Hide details
1
Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim, Polska
 
 
Submission date: 2020-07-14
 
 
Final revision date: 2020-09-14
 
 
Acceptance date: 2020-09-15
 
 
Publication date: 2020-12-17
 
 
Corresponding author
Bolesław Hryniewicki   

Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2020;13(4):461-472
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The subject of the study is the cooperation of secondary vocational schools (technical secondary schools) with institutions of the local environment and its impact on the improvement of the quality of education. The aim of the work is to identify the main results of the school's cooperation with its immediate environment. An important element of the analysis is to find answers to several problematic questions, such as: What institutions and organizations do vocational schools cooperate with? What activities are undertaken in cooperation with institutions and organizations? What educational benefits do school students get from cooperation? Materials and methods: The article uses a diagnostic survey method, an observation method, an inductive-deductive method, an interview and a literature review. The survey conducted among students and teachers of a selected secondary school made it possible to obtain information on the forms of cooperation with the local community and its impact on the processes taking place at school, in particular on the didactic and educational process. Results: The school teaching staff members see the need for active cooperation with the local community because entities from the school's environment can complement the didactic and educational activities. Therefore, numerous and varied forms of cooperation are undertaken, which, in the opinion of students, bring many benefits related to extending knowledge, improving professional skills and social competences. Conclusions: The cooperation of the school with the local community leads to the improvement of the quality of education, both in the area of didactics and education, as well as modernization of the didactic base and promotion of the school. It is advisable to consciously shape the cooperation by the school management.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
iThenticate
JEL code: I25
 
REFERENCES (16)
1.
Ćwiklicki, M. (2015). Maksymalizacja korzyści ze współpracy organizacji pozarządowych z przedsiębiorstwami. Ujęcie metodyczne. Ekonomia Społeczna, 1, 54-65. https://doi.org/10.15678/ES.20....
 
2.
Crosby, P.B. (1979). Quality is Free. The Art of Making Quality Certain. New York: McGraw-Hill.
 
3.
Deming, W.E. (1982). Quality, Productivity and Competitive Position. Cambridge: MIT.
 
4.
Dorczak, R. (2012). Modele współpracy szkoły z organizacjami w środowisku lokalnym. W: G. Mazurkiewicz (red.), Jakość edukacji: różnorodne perspektywy (311–335). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
5.
Dorczak, R. (2007). Problemy współpracy instytucji realizujących programy profilaktyczne. W: Krzyżak-Szymańska E. (red.), W kierunku bezpiecznego życia dzieci i młodzieży Mysłowice (272-281). Mysłowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
 
6.
Garvin, D.A. (1988). Managing Quality. New York: The Free Press.
 
7.
Gilmore, H.L. (1974). Product Conformance Cost. Quality Progress, 6(7), 16-19.
 
8.
Grabiec, O. (2014). Formy współdziałania organizacji w ujęciu praktycznym. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 1, 267-276.
 
9.
Hamrol, A. (2013). Zarządzanie jakością z przykładami. Warszawa: PWN.
 
10.
Leffl, K.B. (1982). Ambiguous Changes in Product Quality. American Economic Review, 72(5), 956-967.
 
11.
Mizerek, H. (2012). Jakość edukacji. Dyskursy, które wybrzmiały, milcząc. W: G. Mazurkiewicz (red.) Jakość Edukacji. Różnorodne perspektywy (13-28). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
12.
Olejnik, T., Wieczorek, R. (1982). Kontrola i sterowanie jakością. Warszawa-Poznań: PWN.
 
13.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 1658 oraz z 2019 r. poz. 1627).
 
14.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. poz. 1611 oraz z 2019 r. poz. 1575).
 
15.
Tuchman, B.W. (1980). The Decline of Quality. New York Times Magazine, November 2, 38-47.
 
16.
Wlazło, S. (1998). Mierzenie jakości pracy szkoły. Wrocław: MarMar.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top