ARTYKUŁ ORYGINALNY
LOKALNE POLITYCZNE CYKLE KONIUNKTURALNE A WYDATKI ADMINISTRACYJNE W POLSKICH SAMORZĄDACH
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej
Data publikacji online: 28-06-2019
 
Economic and Regional Studies 2019;12(2):187–199
SŁOWA KLUCZOWE
*Poglądy przedstawione w tym artykule są prywatnymi poglądami autora i mogą być niezgodne z poglądami wyrażanymi przez Narodowy Bank Polski.
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedmiot i cel pracy: Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy o występowaniu politycznych cykli koniunkturalnych na poziomie samorządów w Polsce. Materiały i metody: Artykuł ten przedstawia ilościową analizę wydatków na wynagrodzenia w administracji w polskich samorządach na szczeblu powiatowym (lata 2007-2018) i wojewódzkim (lata 1999-2018) przy wykorzystaniu estymatorów Arellano-Bonda i LSDVC. Wyniki: Analiza danych panelowych pozwala stwierdzić, że w polskich samorządach można zaobserwować cykliczne wahania wydatków na wynagrodzenia. Wzrost wynagrodzeń jest zależny od siły koalicji rządzącej oraz bezrobocia i luki PKB w regionie. W przypadku województw i powiatów istotny wpływ na wzrost wynagrodzeń ma również wzrost wydatków inwestycyjnych. Wnioski: Wyniki estymacji modeli wyraźnie wskazują na obecność cyklicznych zaburzeń wynagrodzeń w administracji, które są spowodowane nadchodzącymi wyborami.
 
REFERENCJE (36)
1.
Akhmedov, A., Zhuravskaya, E. (2004). Opportunistic Political Cycles: Test in a Young Democracy Setting. The Quarterly Journal of Economics, 119(4), 1301-1338. https://doi.org/10.1162/003355....
 
2.
Arellano, M., Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. https://doi.org/10.2307/229796....
 
3.
Arulampalam, W., Dasgupta, S., Dhillon, A., Dutta, B. (2009). Electoral goals and center-state transfers: A theoretical model and empirical evidence from India. Journal of Development Economics, 88(1), 103-119. https://doi.org/10.1016/j.jdev....
 
4.
Babczuk, A. (2007). Polityczny cykl budżetowy w polskich gminach, V Forum Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 526, Szczecin 2009. https://doi.org/10.18276/epu.
 
5.
Banaszewska, M. (2017). Sustainability of fiscal policy in Polish voivodeships. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 482(482). https://doi.org/10.15611/pn.20....
 
6.
Banful, A. (2011). Do formula-based intergovernmental transfer mechanisms eliminate politically motivated targeting? Evidence from Ghana. Journal of Development Economics, 96(2), 380-390. https://doi.org/10.1016/j.jdev....
 
7.
Bhatti, Y., Hansen, K. (2013). Public employees lining up at the polls — the conditional effect of living and working in the same municipality. Public Choice, 156(1), 611-629. https:// 10.1007/s11127-012-9919-y.
 
8.
Brender, A., Drazen, A. (2005). Political budget cycles in new versus established democracies. Journal of Monetary Economics, 52(7), 1271-1295. https://doi.org/10.1016/j.jmon....
 
9.
Bruno, G. (2005). Approximating the Bias of the LSDV Estimator for Dynamic Unbalanced Panel Data Models. Economics Letters, 87(3), 361-366. https://doi.org/10.1016/j.econ....
 
10.
Corvalan, A., Cox, P., Osorio, R. (2018). Indirect political budget cycles: Evidence from Chilean municipalities. Journal of Development Economics, 133(4), 1-14. https://doi.org/10.1016/j.jdev....
 
11.
Drazen, A., Eslava, M. (2010). Electoral manipulation via voter-friendly spending: Theory and evidence. Journal of Development Economics, 92(1), 39-52. https://doi.org/10.1016/j.jdev....
 
12.
Dubois, E. (2016). Political Business Cycles 40 Years after Nordhaus. Public Choice, 166(1), 235–259. https://doi.org/10.1007/s11127....
 
13.
Foremny, D., Riedel, N. (2014). Business taxes and the electoral cycle. Journal of Public Economics, 115(4), 48-61. https://doi.org/10.1016/j.jpub....
 
14.
Judson, R., Owen, A. (1999). Estimating Dynamic Panel Data Models: A Guide for Macroeconomists. Economics Letters, 65(1), 9-15. https://doi.org/10.1016/S0165-....
 
15.
Klašnja, M. (2008). Electoral Rules, Forms of Government, and Political Budget Cycles in Transition Countries. Panoeconomicus, 55(2), 185-218. https://doi.org/10.2298/PAN080....
 
16.
Kopańska, A. (2013). Fly-paper and super fly-paper effect. Education at primary and lower secondary level in Poland - case study. W: The 21st NISPAcee Annual Conference: Regionalisation and Inter-regional Cooperation, Belgrade.
 
17.
Kukołowicz, P., Górecki, M. (2018). When incumbents can only gain: economic voting in local government elections in Poland. West European Politics, 41(3), 640-659. https://doi.org/10.1080/014023....
 
18.
Makčić, V. (2014). Political budget cycles at the municipal level in Croatia. Financial theory and practice, 38(1), 1-63. https://doi.org/10.3326/fintp.....
 
19.
Mourao, P.R. (2008). Political budget cycles and fiscal illusion – A panel data study. W: Perspectives on integration and globalization (s. 82-110), Munster: LIT Verlag.
 
20.
Nickell, S. (1981). Biases in Dynamic Models with Fixed Effects. Econometrica, 49(6), 1417-1426. https://doi.org/0012-9682/1981....
 
21.
Nordhaus, W. (1975). The Political Business Cycle. Review of Economic Studies, 42(2), 169-190. https://doi.org/10.2307/229652....
 
22.
Pacześ, P. (2015). Decyzje polityczne a cykl koniunkturalny w państwach inicjatywy wyszehradzkiej. Prace i materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 95, 75-92.
 
23.
Persson, T., Tabellini, G. (2002). Political Economics: Explaining Economic Policy. MIT Press.
 
24.
Rogoff, K. (1990). Equilibrium Political Budget Cycles. American Economic Review, 80(1), 21-36. https://doi.org/10.3386/w2428.
 
25.
Rogoff, K., Sibert A. (1988). Elections and Macroeconomic Policy Cycles. Review of Economic Studies, 55(1), 1-16. https://doi.org/10.2307/229752....
 
26.
Rosenberg, J. (1992). Rationality and the political business cycle: The case of local government. Public Choice, 77(1), 71-81. https://doi.org/10.1007/bf0014....
 
27.
Sakurai, S., Menez-Filho, N. (2011). Opportunistic and partisan election cycles in Brazil: 28. new evidence at the municipal level. Public Choice, 148(1-2), 233-247. https://doi.org/10.1007/s11127....
 
28.
Sedmihradská, L., Kubík, R., Haas, J. (2011). Political Business Cycle in Czech Municipalities. Prague Economic Papers, 2011(1), 59-70. https://doi.org/10.18267/j.pep....
 
29.
Seitz, H. (2000). Fiscal Policy, Deficits and Politics of Subnational Governments: The Case of the German Laender. Public Choice, 102(3–4), 183–218. https://doi.org/10.1023/A:1005....
 
30.
Shapley, L., Shubik, M. (1954). A Method for Evaluating the Distribution of Power in a Committee System. American Political Science Review, 48(3), 787–792. https://doi.org/10.2307/195105....
 
31.
Shi, M., Svensson, J. (2002). Conditional Political Budget Cycles. C.E.P.R. Discussion Papers, 3352. https://doi.org/10.2307/250987....
 
32.
Solé-Ollé, A., Sorribas-Navarro, P. (2008). The effects of partisan alignment on the allocation of intergovernmental transfers. Differences-in-differences estimates for Spain. Journal of Public Economics, 92(12), 2302-2319. https://doi.org/10.1016/j.jpub....
 
33.
Swianiewicz, P. (2016). The Politics of Local Tax Policy-Making in Poland. NISPAcee Journal of Public Administration and Policy, 9. https://doi.org/10.1515/nispa-....
 
34.
Swianiewicz, P., Łukomska, J. (2015). Local tax policies in the limited autonomy of the revenue collection system in Poland. W: Interaction between local expenditure responsibilities and local tax policy (s. 255-280). Copenhagen.
 
35.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240) [Public Finance Act of 27th August 2009 (JoL of 2009, No. 157, item 1240)].
 
36.
Veiga, G., Veiga, F. (2007). Political business cycles at the municipal level. Public choice, 131(1), 45-64. https://doi.org/10.1007/s11127....
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725