ARTYKUŁ ORYGINALNY
MAKROEKONOMICZNE DETERMINANTY OSZCZĘDNOŚCI W GOSPODARCE KRAJÓW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ: NOWE DOWODY EMPIRYCZNE Z NIGERII
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Economics, University of Nigeria, Nsukka, Nigeria
 
 
Data nadesłania: 06-10-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 28-10-2021
 
 
Data akceptacji: 22-11-2021
 
 
Data publikacji online: 31-12-2021
 
 
Data publikacji: 31-12-2021
 
 
Autor do korespondencji
Anthony Orji   

Department of Economics,, University of Nigeria, Nsukka, 817 Imoke Street, 410001, Nsukka, Nigeria
 
 
Economic and Regional Studies 2021;14(4):428-444
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Kwestia oszczędności i czynniki motywujące do ich generowania nadal stanowią przedmiot dyskusji. W związku z powyższym, w ramach niniejszej pracy zbadano determinanty oszczędności w Nigerii w okresie od 1980 r. do 2017 r. Materiały i metody: W analizie przedstawionej w niniejszym badaniu zastosowano Klasyczny Model Regresji Liniowej. Wyniki: Wyniki wykazały, że determinanty oszczędności obejmują dochód przypadający na mieszkańca, nakłady brutto na środki trwałe, pogłębianie się rynku finansowego i kurs wymiany. Wykazano, że stopa procentowa i stopa inflacji nie mają negatywnego wpływu na oszczędności. Wnioski: Badanie rekomenduje właściwe zarządzanie zmiennymi, które wykazały pozytywny wpływ na stopę oszczędności za pomocą odpowiednich narzędzi politycznych w celu zapewnienia wyższych stóp oszczędności. Ponadto, rząd powinien zarządzać wydatkami ponoszonymi przez działalność gospodarczą, które zachęcają do tworzenia większej liczby miejsc pracy oraz inwestowania. Pomoże to osobom fizycznym, spółkom i rządom w generowaniu większych możliwości oszczędzania. Wreszcie, władze monetarne powinny prowadzić polityki pogłębiające rynek finansowy i realizować strategie, które usprawnią wzrost oszczędności w Nigerii.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
iThenticate
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top