ORIGINAL ARTICLE
EVALUATION OF THE PIT CHANGES INTRODUCED IN 2022 AS PART OF THE "POLISH DEAL"
 
More details
Hide details
1
Urząd Skarbowy w Siedlcach, Polska
 
2
Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Finansów, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Polska
 
 
Submission date: 2023-08-14
 
 
Acceptance date: 2024-02-22
 
 
Online publication date: 2024-03-28
 
 
Publication date: 2024-03-28
 
 
Corresponding author
Agnieszka Ewa Deresz   

Urząd Skarbowy w Siedlcach, Urząd Skarbowy w Siedlcach, B-pa I. Świrskiego 45, 08-110, Siedlce, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2024;17(1):98-114
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
H 20
 
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The subject of this paper is to evaluate the ‘Polish Deal’ programme introduced in 2022 in the tax area. The purpose of this article is to show the impact of the ‘Polish Deal’ legislation on net salaries of persons employed under an employment contract. Materials and methods: The paper is based on an analysis of legal provisions in the tax area, being one of the pillars of the ‘Polish Deal’. A simulation of the impact of the new tax rules on net salaries introduced from the beginning of January 2022 (‘Polish Deal 1’) and from the beginning of July 2022 (‘Polish Deal 2’) has been carried out. Results: The new personal taxation rules introduced by the ‘Polish Deal’ have contributed to an increase in net salaries of employees receiving a gross salary of less than PLN 12,000 per month and a reduction in the labour income of employees earning a salary above this amount. Conclusions: By strengthening the degree of progressivity, the reform of the tax system under the ‘Polish Deal’ has significantly affected the net income of natural persons receiving remuneration under an employment relationship. However, the new tax rules introduced in a fast-track manner by the ‘Polish Deal’ have raised a number of controversies among both employers and employees.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
iThenticate
 
REFERENCES (16)
1.
Falski, J. (2000). Ewolucja wykładni zasady równości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Państwo i Prawo, 1, 49-70.
 
2.
Friedman, B. (1968). The Role of Monetary Policy. The American Economic Review, 58(1), 1-17.
 
3.
Gide, K., Rist, K. (1920). Historia doktryn ekonomicznych T.1. Warszawa – Lublin – Łódź – Poznań – Kraków: Nakład Geberthnera i Wolffa.
 
4.
Gomułowicz, A. (2001). Zasada sprawiedliwości podatkowej. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
 
5.
Hayek, F.A. (2015). Konstytucja wolności. Warszawa: PWN.
 
6.
Keyens, J.M. (2003). Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. Warszawa: PWN.
 
7.
Koranyi, K. (1961). Powszechna historia państwa i prawa. Warszawa: PWN.
 
8.
Pomaskow, J. (2018). Podejście ekonomistów do roli podatku w ekonomii. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 349, 173-182.
 
9.
Mastalski, R. (2018). Prawo podatkowe. Warszawa: C.H. Beck.
 
10.
Owsiak, S. (2017). Finanse publiczne. Współczesne ujęcie. Warszawa: PWN.
 
11.
Podstawka, M. (2021). Podstawy finansów. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 
12.
Smith, A. (2007). Badania na naturą i przyczynami bogactwa narodów. Warszawa: PWN.
 
13.
Ustawa (2021). Ustawa z dnia 29 października 2021r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021r. poz. 2105 ze zm.).
 
14.
Ustawa (2022). Ustawa z dnia 9 czerwca 2022r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022r. poz. 1265 ze zm.).
 
15.
Druk nr 1532 (2021). Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.....
 
16.
Wagner, A. (1967). Three Extracts on Public Finanse, In: R.A. Musgrave, A.T. Peacock (eds.), Classics in the Theory of Public Finance (1-15). London – Macmillan – Toronto: St Martin’s Press.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top