ARTYKUŁ ORYGINALNY
PERSPEKTYWY ROZWOJU UKRAIŃSKO-POLSKIEJ WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
 
 
Więcej
Ukryj
1
Department of International Economic Relations and Project Management, Lesya Ukrainka Volyn National University, Ukraine
 
2
Department of Economics and Entrepreneurship, Volyn Vocational College of the National University of Food Technologies, Ukraine
 
 
Data nadesłania: 10-12-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 22-05-2023
 
 
Data akceptacji: 24-05-2023
 
 
Data publikacji: 28-09-2023
 
 
Autor do korespondencji
Iryna Skorokhod   

Department of International Economic Relations and Project Management, Lesya Ukrainka Volyn National University, Voli av., 13, 43021, Lutsk, Ukraine
 
 
Economic and Regional Studies 2023;16(3):384-398
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
F02; F20; O31
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Tematem niniejszego opracowania jest specyfika rozwoju transgranicznej współpracy w dziedzinie ochrony środowiska, a także perspektywy i sposoby pogłębienia międzyregionalnej ukraińsko-polskiej współpracy w zakresie środowiska naturalnego. Współpraca międzynarodowa tych dwóch państw w dziedzinie ekologii przyczynia się do poprawy stanu środowiska oraz zapewnia określony poziom bezpieczeństwa środowiskowego. Wyzwania międzynarodowej ekologizacji gospodarki, a także konieczność współpracy między sąsiadującymi państwami wskazują na istotne znaczenie monitorowania sytuacji ekologicznej na terenach transgranicznych. Materiały i metody: Zastosowano metody analityczne i opisowe oparte na krytycznym przeglądzie literatury oraz empirycznej refleksji dotyczących kluczowych zagadnień dotyczących współpracy międzyregionalnej, bezpieczeństwa środowiskowego i perspektyw rozwoju współpracy w zakresie ochrony środowiska. Wyniki: Przeanalizowano rolę współpracy transgranicznej w zapewnianiu bezpieczeństwa środowiskowego. Rozważono strategiczne priorytety ukraińsko-polskiej współpracy w zakresie ochrony środowiska. W wyniku przeprowadzonej analizy stanu obecnego i osiągniętych rezultatów nakreślono perspektywy dalszej współpracy w zakresie ochrony środowiska między Ukrainą a Rzeczpospolitą Polską w warunkach integracji europejskiej. Wnioski: Z p rzeprowadzonej a nalizy w ynika, ż e d la z apewnienia r ozwoju u kraińsko-polskiej t ransgranicznej w spółpracy w zakresie ochrony środowiska oraz budowy systemu bezpieczeństwa środowiskowego na terenach przygranicznych konieczne jest ustanowienie partnerskich relacji w sektorze środowiskowym i gospodarczym na poziomie regionalnym, a także pogłębienie międzynarodowej współpracy w zakresie ochrony środowiska i współpracy gospodarczej, prowadzonej na różną skalę w wymiarze transgranicznym, oraz utworzenie sieci transgranicznych centrów informacji o środowisku, jak również promowanie edukacji ekologicznej społeczeństwa w regionach przygranicznych sąsiednich państw itp.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (29)
1.
Agreement between the Government of Ukraine and the Government of the Republic of Poland on cooperation in the field of environmental protection (1994). https://zakon.rada.gov.ua/laws....
 
2.
Agreement between t he Government of t he Republic of Poland a nd t he Government of U kraine on cooperation in the field of water management in border waters (1996). https://sip.lex.pl/akty-prawne....
 
3.
Babinova, O. (2011). Interregional cooperation: maintenance, forms, role and problems of realization in Ukraine. Available at: http://www.dridu.dp.ua/vidavni....
 
4.
Kawałko, B. (2011). Wybrane problemy polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej. Barometr Regionalny, 2 (24), 35-60. https://doi.org/10.56583/br.13....
 
5.
Charucka, O. (2016). Współpraca międzyregionalna i transgraniczna Polski z Ukrainą. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 47(2), 34-59. https://doi.org/10.18276/ptl.2....
 
6.
Cross-border Cooperation Program Interreg NEXT Poland-Ukraine 2021-2027. Available at: https://prozahid.com/prohrama-....
 
7.
Czech, E., Kropiewnicka, M. (2012). Międzynarodowa współpraca polskiego samorządu terytorialnego szczebla powiatowego w zakresie ochrony środowiska realizowanej w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem. Białostockie Studia Prawnicze, 12, 185-196. https://doi.org/10.15290/bsp.2....
 
8.
Deepening the Energy Partnership Between Ukraine and Poland will Strengthen European Energy Security. Available at: https://www.kmu.gov.ua/news/po....
 
9.
Dubovych, I. (2005). Ecologization of Transfrontal Relations: Theory and Practice. Ecologization of Economy and Education as Factor of Steady Development of Society. Lviv: NLTU.
 
10.
EU Cohesion Policy: Over 530 Million Euros for Territorial Cooperation Including Ukraine and Moldova in 2021-2027. Available at: https://ec.europa.eu/commissio....
 
11.
Głowny Inspektorat Ochrony Srodowiska. Available at: http://www.gios.gov.pl.
 
12.
Interreg Europe 2021-2027. Cooperation Programme Document. Available at: https://www.interregeurope.eu/....
 
13.
Jakubowski, A., Miszczuk, A. (2021). New approach towards border regions in the Territorial Agenda 2030. Europa XXI, 40, 11-25. https://doi.org/10.7163/eu21.2....
 
14.
Kravtsiv, V., Zhuk, P. (2015). Conceptual Principles of Forming of Mechanism of Adjusting of Ecological Safety are in a Transborder Region. Regional economy, 4, 66–72.
 
15.
Maslova-Lysychkina, N. (2015). Ecological Safety: Strategy of Long-term Survival. Available at: http:www.ucipr.kiev.ua/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1083&mode=thread.
 
16.
Mikula, N. (2004). Between Territory and Transboadering Cooperation. Lviv.: IRD NAN Ukrainy.
 
17.
Mikula, N., Zasadko, V. (2014). Transboadering Cooperation of Ukraine in the Context of Eurointegration. K.: NISD.
 
18.
Ministry of Climate and Environment of the Republic of Poland. Available at: https://www.gov.pl/web/climate....
 
19.
Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine. Available at: https://mepr.gov.ua/.
 
20.
Mykhasiuk, I., Fedyshyn, S. (2011). Transboadering Cooperation in the Conditions of Globalization. LNU im.Franka, VShP im. V. Khshanovie (Polshcha). Lviv: Ukrainian Technologies.
 
21.
Okunovska, Yu. V. (2022). Cross-border Cooperation with Ukraine in the Conditions of the War. Bulletin of Vasyl Stus Donetsk National University, 7, 70–74. https://doi.org/10.17721/2415-....
 
22.
Olishevska, Yu. (2018). Peculiarities of cooperation between Ukraine and Poland in the field of environmental protection. Bulletin of Taras Shevchenko Kyiv National University. Geography, 4(73), 34-38. http://doi.org/10.17721/1728-2....
 
23.
On a Transboadering Cooperation. Legislation of Ukraine (2004). Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws....
 
24.
Preparation of the Programme for Years 2021–2027. Available at: https://pbu2020.eu/en/news/126....
 
25.
Prospects of Development of Interregional and Transboadering Cooperation of Western Areas of Ukraine (2017). Available at: https://eesa-journal.com/2017/....
 
26.
Skorokhod І., Kukharyk V., Boiar A., Kytsyuk I., Horbach L. (2022). Financial Provision Management for the Environmental Protection of the Transborder Region. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 3 (44), 251–260. https://doi.org/10.55643/fcapt....
 
27.
Videoconference of the Polish-Ukrainian Working Group for Energy. Available at: https://www.gov.pl/web/climate....
 
28.
Ways of development of interregional Polish cooperation (2016). Available at: http://lv.niss.gov.ua/public/F....
 
29.
Zapolska, K. (2015). Bezpieczeństwo ekologiczne jako element bezpieczeństwa narodowego RP. W: E. M. Guzik-Makaruk, E. W. Pływaczewski (red.), Współczesne oblicza bezpieczeństwa (s. 209-217). Białystok: Wydawnictwo Temida 2.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top