ARTYKUŁ ORYGINALNY
UKRAIŃSKO–POLSKA WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA W OBSZARZE TURYSTYKI
 
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Geography and Management of Tourism, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine
 
 
Data nadesłania: 24-06-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 27-07-2020
 
 
Data publikacji: 29-09-2020
 
 
Autor do korespondencji
Zhanna Buchko   

Department of Geography and Management of Tourism, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, 2 Kotsjubynskyi Str., 58012, Chernivtsi, Ukraine
 
 
Economic and Regional Studies 2020;13(3):271-283
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem pracy jest badanie i analiza statystyczna ruchu turystycznego oraz trendów obserwowanych w ukraińsko-polskiej turystyce transgranicznej. Celem pracy jest wniesienie wkładu w dalszą współpracę pomiędzy Ukrainą i Polską w zakresie turystyki transgranicznej. Materiały i metody: Publiczne i komercyjne źródła danych statystycznych. Metody analizy danych: bibliograficzna, analityczna, porównawcza i ilościowa. Wyniki: Przedmiotem analizy były procesy i dynamika w zakresie ukraińsko-polskiej współpracy transgranicznej w obszarze turystyki w okresie dwunastu lat (od 2006 do 2017 r.). W oparciu o wskaźniki przyjazdowe i wyjazdowe oraz bieżące trendy na rynku turystycznym w obrębie współpracy transgranicznej przeanalizowano dane związane z ruchem turystycznym i określono główne kraje, z których pochodzili turyści. Wnioski: Głównym trendem w zakresie ukraińsko-polskiego ruchu turystycznego w ostatniej dekadzie jest stabilizacja turystyki przyjazdowej z Polski do Ukrainy i znaczący wzrost turystyki wyjazdowej z Ukrainy do Polski. W ostatnich kilku latach motorem napędowym turystyki było dążenie Ukrainy do integracji z Europą.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
przez iThenticate
 
REFERENCJE (25)
1.
Beydyk, O.O. (2002). Rozvytok ponyatiyno-terminologichnogo aparatu rekreatsiynoyi geographiyi ta geographiyi turyzmu [Development of conceptual and terminological apparatus of recreational and tourism geography]. In V. E. Tsybuh (Ed.), Turyzm u XXI stolitti: Globalni tendentsiyi i regionalni osoblyvosti [Tourism in the 21st century: Global trends and regional features] (pp. 479-485). Kyiv: Znannya.
 
2.
Bilanyuk, O.P. (2012). Suchasnyj stan ta perspektyvy rozvytku mizhnarodnoho turyzmu v ukrayinsko-polskyh vidnosynah [Current condition and prospects of the development of international tourism in Ukrainian-Polish relations]. Ekonomika, Upravlinnya, Innovatsiyi, 2(8). Retrieved from: http://tourlib.net/statti_ukr/....
 
3.
Bozhuk, T.I., Buchko, Z.I. (2018). Cross-border Ukrainian-Hungarian cooperation in the sphere of tourism. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 27(1), 35-42. https://doi.org/10.15421/11182....
 
4.
Buchko, Z. (2015). Geografichni aspekty transkordonnogo turyzmu v konteksti yevrointegratsiyi Ukrayiny [Geographic aspects of cross-border tourism in the context of Ukraine’s European integration]. In Turyzm yak priorytetnyj napryam sotsialno- ekonomichnogo rozvytku regionu: Materialy Mizhnarodnoyi Naukovo-Praktychnoyi Konferentsiyi [Tourism as a priority area for the socio-economic development of the region: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference] (pp. 370-372). Chernivtsi.
 
5.
Buchko, Z., Melenko, Y. (2015a). Pokaznyky transkordonnogo turyzmu Ukrayiny ta Polschi [Cross-border tourism indicators of Ukraine and Poland]. Geographia, 762-763, 127-134. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnu....
 
6.
Buchko, Z., Melenko, Y. (2015b). Problemy mizhkulturnoyi komunikatsiyi v transkordonnomu turyzmi na prykladi Ukrayiny ta Polshchi [Problems of intercultural communication in cross-border tourism on the example of Ukraine and Poland]. Karpatskyj kraj. Naukovi studiyi z istoriyi, kultury, turyzmu, 1-2, 212-217. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/kkr_20....
 
7.
Buchko, Z. I. (2018). Cross-border tourism in Bukovina. Scientific Review of Physical Culture, 8(1), 37-42. Retrieved from http://62.93.45.40/srpc/Articl.... Retrieved from http://62.93.45.40/srpc/Articl....
 
8.
Buczek-Kowalik, M., Mitura, T. (2018). Cross-border cooperation of the Polish-Slovak borderland – examples of joint tourism initiatives. Folia Geographica, 60 (2), 62-82. Source: http://www.foliageographica.sk... COOPERATION%20ON%20THE%20POLISH-SLOVAK%20BORDERLAND-EXAMPLES%20OF%20JOINT%20TOURISM%20INITIATIVES.pdf.
 
9.
Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020. (2020). Retrieved March 12, 2020, from https://www.pbu2020.eu/en.
 
10.
Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny (DSSU) [State statistics service of Ukraine (SSSU)]. (2020). Retrieved March 12, 2020, from http://www.ukrstat.gov.ua.
 
11.
Dubovych, E. A., Vasylenko, T. P., Vychka, O.V. (2005). Osoblyvosti ta perspektyvy rozvytku ukrayinsko-polskogo transkordonnogo spivrobitnytstva u galuzi turyzmu [Features and prospects of development of Ukrainian-Polish cross-border cooperation in the field of tourism]. Naukovyj Visnyk NLTU Ukrayiny, 15 (7), 274-278. Retrieved from http://tourlib.net/statti_ukr/....
 
12.
Gryshko, R.O. (2011). Rol transkordonnogo spivrobitnytsva u rozvytku ukrayinsko-polskyh vidnosyn v galuzi turyzmu [The role of cross-border cooperation in the development of Ukrainian-Polish relations in the field of tourism]. Naukovyj Visnyk Instytutu Mizhnarodnyh Vidnosyn NAU. Seriya: Ekonomika, pravo, politologiya, turyzm: Zbirnyk Naukovyh Stattej, 4(2), 115-120. Retrieved from http://jrnl.nau.edu.ua/index.p....
 
13.
Javkin, V.G., Rudenko, V.P., Andrejchuk, W.M., Korol, O.D., Hohmut, Z., Palamaryuk, M.Y., Yachnyuk, M.O., Kilinska, K.J., Pytel, S. (2010). Geographichni aspekty rozvytku turyzmu na prykladi Ukrayiny ta Polshchi: Monographiya [Geographic aspects of tourism development in the example of Ukraine and Poland: Monograph]. Chernivtsi: Chernivtsi National University.
 
14.
Korol, O.D. (2009). Porivnialnyi analiz rozvytku mizhnarodnoho (inozemnoho) turyzmu v Ukraini ta Polshchi [Comparative analysis of the development of international (foreign) tourism in Ukraine and Poland]. Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky, 3, 188-199.
 
15.
Krätke, S. (2002). Cross-Border Cooperation and Regional Development in the German-Polish Border Area. In: M. Perkmann, N.L. Sum (eds) Globalization, Regionalization and Cross-Border Regions. International Political Economy Series. Palgrave Macmillan, London. https://doi.org/10.1057/978023....
 
16.
Kravtsiv, V.S. (Ed.). (2017). Rozvytok transkordonnogo spivrobitnytstva: Naukovo-analitychna dopovid [Development of cross-border cooperation: Scientific and analytical report]. Lviv, Ukraine.
 
17.
Kuzyk, S., Lytvyn, D. (2012). Istoryko-kulturni resursy ukrayinsko-polskogo prykordonnya ta osoblyvosti yih vykorystannya dlya turystychnyh tsiley [Historical and cultural resources of the Ukrainian-Polish border regions and peculiarities of their use for tourist purposes]. Ukrayina: Kulturna Spadshchyna, Natsionalna Svidomist, Derzhavnist, 21, 475-482. Source: http://dspace.nbuv.gov.ua/hand....
 
18.
Malska, M., Bilaniuk, O. (2012). Priorytety rozvytku turyzmu u polsko-ukrainskykh vidnosynakh [Priorities for the development of tourism in Polish-Ukrainian visions]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni vidnosyny, 29, 138-142.
 
19.
Miszczuk, A. (2002). Pogranicze polsko-ukraińskie a polityka zagraniczna III RP [Polish-Ukrainian borderland and foreign policy of the Third Polish Republic]. In R. Stemplowski, A. Żelazo (Eds.), Polskie pogranicza a polityka zagraniczna u porogu XXI wieku [Polish borderlands and foreign policy in the midst of the 21st century] (pp. 263-280). Warsaw, Poland: Instytut Spraw Międzynarodowych.
 
20.
Polsko-Ukrayinska Strategiya Spivrobitnytstva na 2007-2015 r. [ Polish-Ukrainian Cooperation Strategy for 2007-2015]. Source: http://ekosphera.org/faily/dok....
 
21.
Studzieniecki, T., Palmowski, T., Korneevetsc, V. (2016). The system of cross-border tourism in the Polish-Russia borderland. Procedia Economics and Finance, 39, 545-552. https://doi.org/10.1016/S2212-....
 
22.
Studzieniecki, T., Spiriajevas, E. (2019). Cross-Border Tourist Destinations In Europe - Genesis, Essence And Promotion. Proceedings of Varazdin 46th International Scientific Conference on Economic and Social Development – “Sustainable Tourist Destinations”, 341-354,Varazdin 2019.
 
23.
Turystyka w 2012 r. [Tourism in 2012] (2013). Retrieved from https://stat.gov.pl/cps/rde/xb....
 
24.
Turystyka w 2019 r. [Tourism in 2019] (2020). Retrieved from https://stat.gov.pl/obszary-te....
 
25.
Zychon, K. (2004). Kulturowe uwarunkowania i wspolpraca transgraniczna Polski z Ukraine [Cultural conditions and cross-border cooperation between Poland and Ukraine]. In: V. J. Lazhnik, & S. V. Fedonyuk (Eds.), Yevropeyski integratsiyni protsesy I transkordonne spivrobitnytstvo: Mizhnarodni vidnosyny, ekonomika polityka, geographiya, istoriya, pravo: Tezy dopovidej II Mizhnarodnoyi Naukovo-Praktychnoyi Konferentsiyi Studentiv, Aspirantiv i Molodyh Naukovtsiv [European integration processes and cross-border cooperation: International relations, economics, politics, geography, history, law: Proceedings of the Second International Research-Practical Conference of undergraduate students, graduate students, and early-career scientists] (pp. 162-164). Vezha publishing, Lutsk, Ukraine.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top