ARTYKUŁ ORYGINALNY
POLITYKA JEDNOLITEGO RYNKU WEWNĘTRZNEGO PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH W UNII EUROPEJSKIEJ NA SZCZEBLU KRAJOWYM I PONADNARODOWYM
 
 
Więcej
Ukryj
1
Lesya Ukrainka Eastern European National University/ Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki
 
 
Data publikacji: 09-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Maxym Voichuk   

Maxym Voichuk, Lesya Ukrainka Eastern European National University, 43025, 13 Volya Avenue, Lutsk, Ukraine; phone/fax: +38(0332) 72-01-23;
 
 
Economic and Regional Studies 2014;7(4):73-85
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł zawiera ogólną charakterystykę i kluczowe cechy rozwoju jednolitego wewnętrznego rynku ekologicznego na szczeblu krajowym i ponadnarodowym. W artykule przedstawiono wybrane problemy dotyczące podejść teoretycznych i sposobu definiowania jednolitego rynku ekologicznego, przemysłu ekologicznego, głównych problemów integracji ekonomicznej w sferze jednolitego wewnętrznego rynku ekologicznego oraz wybrane specyficzne cechy infrastruktury i polityki ekologicznej. Analiza wykazała, że jednolity wewnętrzny rynek ekologiczny ma charakter holistyczny, ma złożoną strukturę i stanowi część Europejskiej Strategii Rozwoju Zrównoważonego.
 
REFERENCJE (28)
1.
Bilsen V. i in, (2009a), Study on the competitiveness of the EU eco-industry – Raport końcowy, cz. I, IDEA Consult/Ecorys, wyd. przez Komisję Europejską – Przedsiębiorstwa i Przemysł, Brussels.
 
2.
COM (1999) 263 final. Single market and environmental.
 
3.
COM (2012) 60 final. Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe.
 
4.
Council of the European Union (2010), State of play on implementation of the Services Directive, Competitiveness Council 25-26 May 2010, doc. nr 9475/10, 6pp. Dostępne na: http://register.consilium.euro....
 
5.
Dalhammar C. (2007), An Emerging Product Approach in Environmental Law. Incorporating the life cycle perspective. IIIEE Dissertations 2007: 3. Lund University.
 
6.
de Sadeleer N. (2004), Environmental Principles, Modern and Post-Modern Law. In: Macrory, R. (Hrsg.): Principles of European Environmental Law. Europa Law Publishing, Groningen, s. 225-237.
 
7.
Environment and the Single Market Final Report to the European Commission. Dostępne na: http://ec.europa.eu/environmen....
 
8.
Ernest&Young Report for European Commission (2006), Study on Eco-industry, its size, employment, perspectives and barriers to growth in an enlarged EU Final report.
 
9.
KOMISJA EUROPEJSKA (1994), Eco-industries in the EC, w Panorama of EU Industry 94, Brussels.
 
10.
Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (2011), External and intra-EU trade. A statistical yearbook, Data 1958 – 2010.
 
11.
Judgment of May 5 Gaston Schul., sprawa 15/81, ECR 1982. Dostępne na: http://www.competitionlaw.cn/u....
 
12.
Macrory R. (2006), Reflections on 30 Years of EU Environmental Law. A High Level of Protection? Europe Law Publishing, Groningen, s. 3-16.
 
13.
Raport OECD. The Global environmental goods and services industry. Dostępne na: http://www.oecd.org/industry/i....
 
14.
Petrushenko Iu. М. i in, (2009), Miznarodnyi dosvid formuvannia ekologobezpechnykh tovariv ta poslug. “Mekhanizm reguliuvannia eknomiky”, t. 4, cz. 2, s. 136-141.
 
15.
Potapenko N. (2001), Osoblyvosti formuvannia rynku ekologobezpechnykh tovariv, tekhnologii ta poslug v Ukraini. “Ekonomika Ukrainy”, t. 4, s. 28–29.
 
16.
Scharpf F. (1996), Politische Optionen im vollendeten Binnenmarkt. In: Jachtenfuchs, M. and B. Kohler-Koch (edytorzy): s. 109-140.
 
17.
Shevchuk V., Satalkin M., Biliavskyi G. (2004), Ekologichne upravlinnia, Кyiv, Lybid.
 
18.
Jednolity Akt Europejski (1986), (DzU L 169 z 29 Czerwiec 1987) Nowa strategia na rzecz jednolitego rynku. Dostępne na: http://ec.europa.eu/bepa/pdf/m....
 
19.
Temmink, H. (2000), From Danish Bottles to Danish Bees: the Dynamics of free Movement of Goods and Environmental Protection: a Case law analysis. In: Somsen, H. (Hrsg.): The Yearbook of European Environmental Law. Oxford University Press, Oxford, s. 61-102.
 
20.
Europejskiego Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS). Rozporządzenie Rady (WE) 1836/93. Dostępne na: http://europa.eu/legislation_s....
 
21.
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (1951), dostępny na: http://eur-lex.europa.eu/LexUr....
 
22.
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (1957), dostępny na: http://www.cvce.eu/content/pub....
 
23.
Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą (1957), dostępny na: http://www.ab.gov.tr/files/ard....
 
24.
Torre-Schaub M. (2006), The single market and the environment: Pathways to integration. Global Law Working Papers 05/06.
 
25.
Vedder H. (2003), Competition Law and environmental protection in Europe. Towards sustainability? European Law Publishing, Groningen.
 
26.
Biała księga ws. ukończenia budowy rynku wewnętrznego (14 czerwiec 1985). Dostępne na: http://europa.eu/documents/com....
 
27.
Wiers J. (2003), Trade and Environment in the EC and the WTO: A Legal Analysis. Europe Law Publishing, Groningen.
 
28.
Winter G. (2004), The legal nature of environmental principles in international, EC and German law. W: Macrory, R. (Hrsg.), Principles of European Environmental Law, s. 11-28.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top