ARTYKUŁ ORYGINALNY
WIEDZA O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII (OZE) I SKŁONNOŚĆ DO INSTALOWANIA KOLEKTORA SŁONECZNEGO PRZEZ GOSPODARSTWA DOMOWE
 
Więcej
Ukryj
1
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
2
Wydział Inżynierii Produkcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Faculty of Production Engineering, Warsaw University of Life Sciences (SGGW)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Wojciech J. Florkowski   

Prof. Wojciech J. Florkowski, Ph. D., Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Sidorska St. 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland; Phone: +48 344 99 05
Data publikacji: 09-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2014;7(4):86–98
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zwiększenie roli OZE jest celem polityki UE i Polski i wspomagane jest przez programy zachęcające do instalowania kolektorów słonecznych. Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki wstępnych badań o wiedzy na temat OZE, dofinansowania do kolektorów słonecznych i czynników wpływających na decyzje o instalacji kolektora w gospodarstwach domowych wśród mieszkańców pięciu wsi Województwa Lubelskiego, które ma najlepsze warunki w kraju do wykorzystania energii słonecznej. Wyniki sumaryczne odpowiedzi 93 respondentów wskazują, iż respondenci uważają, że posiadają średnią lub dobrą wiedzę na temat energii słonecznej, w większości nie wiedzą o systemie dopłat to instalacji kolektorów słonecznych, a obniżka kosztów zużycia energii, zwrotu na inwestycji i cena kolektora należą do stosunkowo najważniejszych czynników wpływających na decyzję zakupu i montażu kolektora. Wstępny charakter badania sugeruje, że należy ostrożnie traktować uogólnienia oparte o stwierdzone tendencje.
 
REFERENCJE (20)
1.
Chodkowska-Miszczuk, J. (2012) Obszar turystyczny Dolina Zielawy w kontekście wykorzystania energii słonecznej. W: Studia Ekonomiczne i Regionalne vol. V, issue 2, pp 112-118.
 
2.
Jeager-Waldau, A., Szabo, M., Scarlat, N., Monforti-Ferrario, F. (2011) Renewable electricity in Europe. W: Renewable and Sustainable energy Reviews, vol. 15, pp 3703-3716.
 
3.
Jeager-Waldau, A., Ossenbrink, H (2004). Progress of electricity from biomass, wind and photovoltaics in the European Union. W: Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol 8, pp 157-182.
 
4.
Paska, J., Sałek, M., Surma T. (2009) Current status and perspectives of renewable energy in Poland. W: Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol 13, pp 142-154.
 
5.
Tytko R., Odnawialne źródła energii, OWG, Warszawa 2009.
 
6.
ConQuest Consulting, Rynek energii slonecznje w Polsce 2011, http://seo.org.pl/pliki/Raport..., accessed 16.06.2014.
 
7.
ESTIF. (2013). Solar thermal markets in Europe. Trends and market statistics 2012, June, p. 20. http://www.estif.org/fileadmin..., accessed 16.06.2014.
 
9.
http://eur-lex.europa.eu/LexUr... (legislacja): Dziennik Urzędowy Wspólnot Euriopejskich L 283/33, accessed 03.09.2013.
 
10.
http://eurlex.europa.eu/Notice.... 2013. Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Renewable Energy: A Major Player in the European Energy Market, accessed 03.09.2013.
 
11.
http://bookshop.europa.eu/pl/e... pbMJ3210459/?CatalogCategoryID=EhEKABstLQkAAAEjyZAY4e5L, accessed 11.09.2013.
 
12.
www.enis/energia-sloneczna.html, accessed 04.09.2013.
 
13.
http://eur-lex.europa.eu/LexUr...: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Energia Odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii, Bruksela 6.6.2012 COM(2012) 271 final, acessed 03.09.2013.
 
14.
 
15.
http://inzynierpv.pl/09/04/now...: Ustawa Prawo Energetyczne (nowelizacja ustawy z dnia 26.07.2013), accessed 03.09.2013.
 
16.
 
17.
http://www.cire.pl/publikacje/.... 2013. Założenia polityki energetycznej Polski do 2020 roku, Ocena realizacji i korekta założeń polityki energetycznej Polski do 2020 roku, dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 02.04.2002 roku, przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki, accessed 03.09.2013.
 
18.
 
19.
http://www.nape.pl/Portals/NAP.... Strategia rozwoju energetyki odnawialnej, Realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8.07.1999 w sprawie wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych przygotowane przez Ministerstwo Środowiska, Warszawa, sierpień 2001, accessed 03.09.2013.
 
20.
Wojtas, E. Przewodniczący Konwentu Marszałków Województw RP, Stanowisko Konwentu Marszałków Województw Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie polityki wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii, Lublin 30.06.2006.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725