PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
PROTOEKONOMIA – ELEMENTY EKONOMII W STAROŻYTNOŚCI
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
Economic and Regional Studies 2018;11(4):147–159
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Praca przedstawia wyłanianie i kształtowanie się podstawowych zagadnień ekonomicznych od zarania działalności gospodarczej człowieka. Współczesne poglądy na istotne kwestie ekonomiczne mają ugruntowanie w starożytności. Kształtowanie takich pojęć jak pieniądz, procent, kontrakt, kredyt, przy udziale prawa, zaczęło się dawno temu i wywarło wpływ na ich dzisiejsze rozumienie. Materiały i metody: Podstawą dociekań są badania literatury dotyczącej historii rozwoju gospodarki i nauki o gospodarowaniu w aspektach ekonomicznych, filozoficznych, etycznych. W pracy wskazano na nielinearny charakter rozwoju, nowe zjawiska powstają na gruncie zmiennych uwarunkowań politycznych, technicznych, religijno-moralnych, które w dużej mierze mają charakter spontaniczny. Widzimy też wzajemne przenikanie różnych dziedzin wiedzy w znaczeniu ogólnym oraz indywidualnym – poszczególni odkrywcy prezentują szerokie spektrum zainteresowań. Wyniki: Historycznie rozwój wiedzy ekonomicznej rozpoczął się od zagadnień z pogranicza ekonomii i zarządzania, od mikroekonomii (gospodarstwo domowe) do makroekonomii (pieniądz); mało informacji dotyczy dużych przedsięwzięć jak systemy irygacyjne, piramidy czy prowadzenie wojen. Wnioski: Uogólniając – edykty monarchów wyprzedzały dociekania myślicieli, rozumowanie konkretne wyprzedzało rozważania abstrakcyjne.
 
REFERENCJE (17)
1.
Bochenek, M. (2016). Historia rozwoju ekonomii. Od starożytności do szkoły klasycznej. Tom 1. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 
2.
Bremond, J., Couet, J.F., Salort, M.M. (2012). Kompendium wiedzy o ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
3.
Chmielewska, L. (2016). Myśl ekonomiczna kalwinizmu. Annales. Etyka w życiu gospodarczym/ Annales. Ethics in Economic Life, 19(3), 35-46. http://dx.doi.org/10.18778/189....
 
4.
Klunia, W.L. (2016). Ekonomiczeskaja myśl drewnosti. W: W.L. Klunia, A.W. Czernowałow, Ż.W. Czernowałowa, Istorija ekonomiczeskich uczenij. Kurs lekcji, Mińsk.
 
5.
Luchinger, R. (2007). 12 ikon ekonomii od Smitha do Stiglitza. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
 
6.
McCreadie, K. (2012). Adam Smith. Bogactwo Narodów. Współczesne interpretacje klasycznej ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
 
7.
Ravasi, G. (2017). Biblia we fragmentach. 200 bram do Starego i Nowego Testamentu. Kielce: Wydawnictwo Jedność.
 
8.
Rogozina, S. (2016). Niestandardowy podręcznik do rachunkowości. Rachunkowość pół żartem i na serio. Warszawa: CeDeWu.PL.
 
9.
Sedláček, T. (2012). Ekonomia dobra i zła. W poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street. Warszawa: Studio EMKA.
 
10.
Stankiewicz, W. (2013). Instytucjonalna teoria kontraktów – presja ekonomii i prawa. Ekonomia – Economics, 4(25), 273-288.
 
11.
Sztaba, S. (2013). Kodeks Hammurabiego widziany oczami ekonomisty. Pobrano z: Kolegia.sgh.waw.pl./pl/KES/kwartalnik/Documents/ssztaba132013.pdf.
 
12.
Zawiślak, A. M. (2011). O kwantach, rynkach i ekonomistach. Ikebana zadziwień i paradoksów. Warszawa: Poltext.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725