STUDIUM PRZYPADKU
Postrzeganie przyczyn i konsekwencji zadłużenia przez rolników w stanie Hariana w Indiach
,
 
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Economics, Chaudhary Devi Lal University, Sirsa, India
 
2
Department of Economics, Chaudhary Ranbir Singh University, Jind, Haryana, India
 
 
Data nadesłania: 27-02-2022
 
 
Data akceptacji: 15-03-2022
 
 
Data publikacji online: 31-03-2022
 
 
Data publikacji: 31-03-2022
 
 
Autor do korespondencji
Babloo Jakhar   

Department of Economics, Chaudhary Devi Lal University, Sirsa, Barnala Road, Sirsa, 125055, Sirsa, India
 
 
Economic and Regional Studies 2022;15(1):56-73
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Celem pracy jest ukazanie opinii rolników na temat przyczyn i skutków ich zadłużenia. Materiały i metody: Badanie zostało oparte na danych pierwotnych zebranych (za pomocą badań terenowych) wśród 600 rolników. Przy doborze rolników lub respondentów zastosowano technikę doboru proporcjonalnego. Do analizy danych wykorzystano technikę (metodę) procentową. Dane zostały zebrane w pierwszym kwartale 2021 roku. Wyniki: Stwierdzono, że 95,67% rolników (z 600) podało niską opłacalność produkcji rolnej jako główną przyczynę ich zadłużenia, następnie nieurodzaj (89,00%), wysokie koszty środków produkcji (85,00%), wysokie stopy procentowe (61,17%) i małe gospodarstwa rolne (58,83%). Ponadto konsekwencje, na które wskazywali rolnicy korzystający z pożyczek to pogorszenie statusu społecznego (67,83%) i stres psychologiczny (57,67%). Pozytywne zmiany, jakich doświadczyli rolnicy po spłacie kredytu, nie wpłynęły na ich życie tak bardzo jak negatywne doświadczenia związane z wzięciem pożyczki i ogólną sytuacją spowodowaną przez zadłużenie. Wnioski: Głównymi przyczynami zadłużenia rolników były nieurodzaj oraz wysokie koszty środków produkcji w porównaniu z ceną ich produktów. Z powodu zadłużenia ich status ekonomiczny i społeczny uległ pogorszeniu, a rolnicy doświadczali poczucia braku bezpieczeństwa.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
iThenticate
 
REFERENCJE (5)
1.
Darling, M. (1925). The Punjab Peasants in Prosperity and Debt. London: Oxford University Press.
 
2.
GoH. (2020). Statistical Abstract of Haryana 2018-2019. Department of Economic and Statistical Analysis, Haryana. Downloaded from: http://esaharyana.gov.in/en-us... (access: 08.01.2022).
 
3.
GoH. (2013). Working Group Report on Productivity Enhancement of Crops in Haryana. Haryana Kisan Ayog. Downloaded from: http://www.haryanakisanayog.or... (access: 08.01.2022).
 
4.
Jakhar, B., Kait, R. (2021). Indebtedness among farmers in Haryana state, India. Economic and Regional Studies, 14(3), 373-384. https://doi.org/10.2478/ers-20....
 
5.
Patil, B.V. (2008). Agricultural Indebtedness: Crisis and Revival. Economic & Political Weekly, 43(5), 47-52.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top