ARTYKUŁ ORYGINALNY
Efektywność inwestycji w akcje spółek energetyki odnawialnej w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UŁ, Uniwersytet Łódzki, Polska
 
 
Data nadesłania: 04-01-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 04-02-2022
 
 
Data akceptacji: 04-02-2022
 
 
Data publikacji online: 31-03-2022
 
 
Data publikacji: 31-03-2022
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Daniluk   

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UŁ, Uniwersytet Łódzki, ul. Matejki, 22/26, 90-237, Łódź, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2022;15(1):47-55
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem niniejszej pracy jest efektywność inwestycji w akcje spółek OZE. Celem badania jest porównanie efektywności inwestycji w akcje spółek z branży energii konwencjonalnej i odnawialnej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Materiały i metody: Materiał badawczy stanowiły ceny akcji wybranych spółek energetycznych notowanych na Rynku Głównym GPW w Warszawie oraz rynku NewConnect. Stworzono reprezentatywne portfele inwestycyjne, a następnie zbadano ich średnie miesięczne logarytmiczne stopy zwrotu, odchylenia standardowe oraz współczynniki Sharpe’a w latach 2013-2020. Wyniki: Portfele spółek OZE charakteryzowało wyższe ryzyko, ale także wyższe średnie stopy zwrotu, w rezultacie czego osiągnęły one wyższe wskaźniki efektywności skorygowanej o ryzyko niż portfel spółek energii konwencjonalnej. Wnioski: Akcje spółek OZE, pomimo znacznego ryzyka, mogą stanowić atrakcyjną formę inwestycji, co ma kluczowe znaczenie dla finansowania transformacji energetycznej w Polsce ze środków prywatnych.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
iThenticate
 
REFERENCJE (18)
1.
Amon, J., Rammerstorfer, M., Weinmayer, K. (2021). Environmental Portfolios –Evidence from Screening and Passive Portfolio Management. Sustainability, 13, 12647. https://doi.org/10.3390/su1322....
 
2.
Bohl, M.T., Kaufmann, P., Stephan, P.M. (2013). From Hero to Zero: Evidence of Performance Reversal and Speculative Bubbles in German Renewable Energy Stocks. Energy Economics, 37, 40-51. https://doi.org/ 10.1016/j.eneco.2013.01.006.
 
3.
Bondia, R., Ghosh, S., Kanjilal, K. (2016). International crude oil prices and the stock prices of clean energy and technology companies: evidence from non-linear cointegration tests with unknown structural breaks. Energy, 101, 558-565. https://doi.org/10.1016/j.ener....
 
4.
Derwall, J., Guenster, N., Bauer, R., Koedijk, K. (2005). The Eco-Efficiency Premium Puzzle. Financial Analysts Journal, 61(2). https://doi.org/10.2469/faj.v6....
 
5.
Eyraud, L., Clements, B., Wane, A. (2013). Green investment: trends and determinants. Energy Policy, 60(C), 852-865. https://doi.org/10.1016/j.enpo....
 
6.
Guo, J., Kubli, D., Saner, P. (2021). The Economics of Climate Change: No Action Not an Option. Technical report. Zurich: Swiss Re Institute.
 
7.
Henriques, I., Sadorsky, P. (2008). Oil prices and the stock prices of alternative energy companies. Energy Econ., 30, 998-1010. https://doi.org/10.1016/j.enec....
 
8.
Ibikunle, G., Steffen, T. (2017). European Green Mutual Fund Performance: A Comparative Analysis with their Conventional and Black Peers. Journal of Business Ethics, 145(2), 337-355. https://doi.org/10.1007/ s10551-015-2850-7.
 
9.
International Monetary Fund. (2020). Climate change: Physical risk and equity, Global Financial Stability Report: Markets in the time of COVID-19. Technical report. Washington: International Monetary Fund.
 
10.
Maji, K.I. (2015). Does clean energy contribute to economic growth? Evidence from Nigeria. Energy Rep. 1, 145-150. https://doi.org/10.1016/j.egyr....
 
11.
Managi, S., Okimoto, T. (2013). Does the price of oil interact with clean energy prices in the stock market?. Jpn. World Econ., 27, 1-9. https://doi.org/10.1016/j.japw....
 
12.
Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1),77-91. https://doi.org/ 10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x.
 
13.
Mercer, L. (2015). Investing in a time of climate change. London, UK: Mercer International Finance Corporation and the UK Department for International Development.
 
14.
Omri, A., Mabrouk, N.B., Sassi-Tmar, A. (2015). Modeling the causal linkages between nuclear energy: renewable energy and economic growth in developed and developing countries. Renew. Sustain. Energy Rev., 42, 1012-1022. https://doi.org/10.1016/j.rser....
 
15.
Wen X., Guo, Y., Wei, Y., Huang, D. (2014). How do the stock prices of new energy and fossil fuel companies correlate? Evidence from China. Energy Econ., 41, pp. 63-75. https://doi.org/10.1016/j.enec....
 
16.
Ziegler, A., Busch, T., Hoffmann, V. H. (2011). Disclosed corporate responses to climate change and stock performance: An international empirical analysis. Energy Economics, 33(6), 1283-1294. https://doi.org/ 10.1016/j.eneco.2011.03.007.
 
17.
 
18.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top