ORIGINAL ARTICLE
QUESTING AS A MODERN FORM OF TOURIST ACTIVITY IN RURAL AREAS
 
More details
Hide details
1
Politechnika Białostocka Bialystok University of Technology
 
 
Publication date: 2018-07-11
 
 
Economic and Regional Studies 2013;6(2):56-64
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Due to development of tourism, new tourist product named questing has appeared. The targets of organization are mainly attractive tourist areas. Taking tourist values, area and attractiveness of the place into consideration, questing fits perfectly to the rural areas and the form of rural tourism, which is agritourism. Due to the questing, agritourism can gain popularity and proponents among tourists, who would like to spend their free time in the countryside. Only creative and factually prepared people can organize questing.
 
REFERENCES (12)
1.
Clark D. Glazer S. (2004), Questing. A Guide to Creating Community Treasure Hunts, University Press of New England, Hanover & London;.
 
2.
Jędrysiak T. Szczepanowski A. E. (2012), Questing, czyli turystyka z zagadkami jako nowy produkt na rynku turystyki kulturowej. [w:] Rynek usług turystycznych. Jalinik M. (red.), Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok;.
 
3.
Piasta M. (2012), Kultura i turystyka – wspólna droga, Turystyka Kulturowa, Wyd. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Nr 5/2012;.
 
4.
Publikacja agencji Planet PR;.
 
5.
Wilczyński Ł. (2010), Questing, czyli skuteczne promowanie swojego regionu w oparciu o współpracę lokalnej społeczności. Materiał szkoleniowy. Planet PR;.
 
6.
Wilczyński Ł (2011), Questing – nowy trend w turystyce, (w:) Kultura i turystyka – wspólna droga B. Włodarczyk, B. Krakowiak, J. Latosińska, (red.) Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź;.
 
7.
Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo 2013;.
 
8.
Zaręba D. (red.) (2008), Ekoturystyka i odkrywanie dziedzictwa. Zbiór dobrych praktyk. Wyd. Fundacja Fundusz Partnerstwa; Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków;.
 
9.
Questing czyli marketingowy dialog miejsc, Publikacja agencji Planet PR;.
 
10.
www.sportowarodzina.pl;.
 
11.
www.biznesistyl.pl;.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top