ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
REGIONALNA WSPÓŁPRACA A SYTUACJA GOSPODARCZA W POŁUDNIOWEJ AZJI: WYZWANIA NIERÓWNOŚCI I ZASTOJU W HANDLU ZAGRANICZNYM
 
 
Więcej
Ukryj
1
Forestry, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Bangladesh
 
 
Data publikacji online: 31-03-2019
 
 
Autor do korespondencji
Md Arfanuzzaman   

Forestry, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Dhaka, Bangladesh
 
 
Economic and Regional Studies 2019;12(1):1-11
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Praca ma na celu przedstawienie stanu stosunków gospodarczych między Bangladeszem i Indiami w kontekście wykorzystania transgranicznych zasobów wodnych. Szczególną uwagę poświęcono zachowaniu równowagi w handlu między tymi krajami oraz potrzebie rozwijania współpracy bilateralnej. Materiały i metody: W pracy wykorzystano dane i informacje wtórne zaczerpnięte ze statystyk i opracowań instytucji krajowych i międzynarodowych oraz literatury problemu. Zastosowano mieszane metody badawcze o charakterze jakościowym i ilościowym oraz techniki wizualizacji. Ocenie ekonomicznej poddano procesy i metody zarządzania zasobami gospodarczymi w dolinach rzek oraz potencjalne straty wynikające z niezrównoważonych stosunków handlowych. Wyniki: Badania wykazały, że niezrównoważone relacje transgraniczne sę niekorzystne dla Bangladeszu, który utracił w latach 2006-2014 możliwość wyprodukowania 4 254 218 ton ryżu o wartości 1036 mln USD. W tym samym czasie deficyt Bangladeszu w handlu z Indiami wyniósł 5579 mld USD Wnioski: Z przeprowadzonej analizy wysunięto wniosek o potrzebie rozwoju współpracy w gospodarowaniu transgranicznymi zasobami wody oraz intensyfikacji stosunków handlowych poprzez ograniczanie i znoszenie barier handlowych.
 
REFERENCJE (25)
1.
Ahmed, I. (2012). Teesta Tipaimukh and River Linking: Danger to Bangladesh-India Relations. Economic and Political Weekly, 47(16), 51-53.
 
2.
Arfanuzzaman, M. (2018). Climate change, Transboundary conflict and food insecurity in Global South: implication for advancing water cooperation to attain SDGs in South Asia.3rd Water Security and Climate Change Conference, 02-06 December 2018, Nairobi, Kenya.
 
3.
Arfanuzzaman, M. (2017). Prospering Transboundary Water Security in the face of Climate Change Impacts and Vulnerabilities in the Hindu Kush Himalayan Region.2nd Water Security and Climate Change Conference, held on 18-21 September 2017, Cologne, Germany.
 
4.
Arfanuzzaman, M. (2015). Teesta Agreement: facts, disputes and Bangladesh’s game plan. Retrieved from: http://www.thedailystar.net/op....
 
5.
Arfanuzzaman, M., Ahmad, Q. K. (2015a). Assessing the regional food insecurity in Bangladesh due to irrigation water shortage in the Teesta catchment area. Water Policy, 18(2) 304-317. https://doi.org/10.2166/wp.201....
 
6.
Arfanuzzaman, M., Mallick, D. (2016). Level of vulnerability by sectors and social categories with multiple socio-economic drivers and stressors: A case of Dimla., Stakeholder workshop on socio-economic, governance and gender drivers and conditions leading to vulnerability in Teesta basin; 10 January, Dimla, Bangladesh.
 
7.
Arfanuzzaman, M., Ahmad, Q K. (2015b). Teestai Bangladesher Najjo Hissa. Retrieved from: http://www.prothom-alo.com/opi....
 
8.
Arfanuzzaman, M., Abu Syed, M. (2017). Water demand and ecosystem nexus in the transboundary river basin: a zero-sumgame. Environment, Development and Sustainability, 20(2), 963–974. https://doi.org/10.1007/s10668....
 
9.
The Asia Foundation. (2013). Political Economy Analysis of the Teesta River Basin. San Francisco, CA, USA.
 
10.
Centre for Inter-disciplinary Studies of Mountain & Hill Environment (CISMHE). (2007). Carrying Capacity Study of the Teesta Basin in Sikkim. Executive Summary and Recommendations. Delhi: University of Delhi and Ministry of Environment and Forests.
 
11.
Basu, S., Datta, D. (2007). India-Bangladesh Trade Relations: Problem of Bilateral Deficit. Indian Economic Review, 42(1), 111-129.
 
12.
Bakht, Z. (1998). Recent Export Performance of South Asia. In: Sadrel A.L Reza (ed.), Export-led Growth Strategy for South Asia: Prospects and Challenges, 122-144, Kuala Lumpur: Asian and Pacific Development Centre.
 
13.
Bhattacharyya, B., Pal, P. (1998). Trade Related Joint Ventures Between India and Bangladesh. New Delhi: Indian Institute of Foreign Trade.
 
14.
Cookson, Forrest E. (2002). Overview of Sub-regional Economic Cooperation. In: E. Cookson, E. Forrest, A.K.M.S. Alam (ed.), Towards Greater Sub-regional Economic Cooperation, 78-102, Dhaka: Dhaka University Press.
 
15.
CPD (2000). SAARC: Present and Future. Report No. 25. Dhaka: Centre for Policy Dialogue (CPD).
 
16.
CPR (1995). Indo-Bangladesh Dialogue - Economic and Trade Cooperation. New Delhi and Centre for Policy Dialogue (CPD), Dhaka: Centre for Policy Research (CPR).
 
17.
Dasgupta, B. (2000). International Institutions for Global Trade: The Case for South Asian Free Trade association. In: D. Dutta (ed.), Economic Liberalization and Institutional Reforms in South Asia: Recent Experiences and Future Prospects 87-109. New Delhi: Atlantic Publishers and Distributors.
 
18.
Eusufzai, Z. (2000). Liberalisation in the Shadow of a Large Neighbor: A Case of Bangladesh-India Economic Relations. Dhaka: Centre for Policy Dialogue, The University Press Limited.
 
19.
Hassan, M.K. (2002). Trade with India and Trade Policies of Bangladesh. In: F. E. Cookson, A.K.M.S. Alam, (Eds.), Towards Greater Sub-regional Economic Cooperation (p. 349-401). Dhaka: Dhaka University Press.
 
20.
Hassan, M.K. (2002). Trade with India and Trade Policies of Bangladesh. In: E. Cookson, E. Forrest, A.K.M.S. Alam (eds.), Towards Greater Sub-regional Economic Cooperation (p. 349-401). Dhaka: Dhaka University Press.
 
21.
Mehta, R. (1999). Tariff and Non-tariff Barriers of Indian Economy: A Profile, New Delhi : Research and Information System for the Non-Aligned and Other Developing Countries.
 
22.
Prasai, S., Mandakini, D. S. (2013). Political Economy Analysis of the Teesta River Basin. New Delhi: The Asia Foundation.
 
23.
Rahman, M. (1998). Bangladesh-India Bilateral Trade: Current Trends, New Perspectives, New Challenges. BIISS Journal, 19(1), 31-55.
 
24.
Rahman, S. (1997). ‘Non-Reciprocity in Bangladesh-India Bilateral Trade: A Case for Market Access & Domestic Competitiveness’, BIISS Journal, Vol. 18, No. 3.
 
25.
Rahman, A., Razzaque, A. (1998). Informal Border Trade between Bangladesh and India: An Empirical Study in Selected Areas. New Delhi: The Asia Foundation.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top