ARTYKUŁ ORYGINALNY
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA OBSZARÓW WIEJSKICH A REGIONALNA KONWERGENCJA ROLNICTWA W POLSCE
 
Więcej
Ukryj
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Mieczysław Adamowicz   

prof. zw. dr hab. Mieczysław Adamowicz (ORCID 0000-0002-1164-4966), Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska,
Data publikacji online: 31-03-2019
 
Economic and Regional Studies 2019;12(1):12–22
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Celem pracy jest ocena zjawiska konwergencji sigma produktywności pracy rolnictwa i innych sektorów gospodarki wiejskiej w regionach wojewódzkich w Polsce w latach 2003-2014 w powiązaniu z wykorzystaniem funduszy europejskich przeznaczonych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. Rozmiary wsparcia z funduszy europejskich porównano z rozmiarem wartości dodanej brutto rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa. Materiały i metody: analizie wykorzystano literaturę problemu oraz dane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Banku Danych Lokalnych GUS. Dane empiryczne o poziomie rozwoju rolnictwa w regionach i dane o wykorzystanych środkach z funduszy europejskich użyto do oceny korelacji między nimi oraz zjawiska konwergencji sigma w układzie regionalnym. Wyniki: Przeprowadzona analiza potwierdziła wystąpienie zjawiska korelacji między wartością dodaną brutto na osobę zatrudnioną a wielkością funduszy otrzymanych w regionach z budżetu Unii Europejskiej i zróżnicowany poziom konwergencji sigma w regionie. Wnioski: Analiza konwergencji sigma regionów w latach 2003 – 2014 między badanymi wielkościami wykazała trzy fazy: konwergencję (2003 – 2008), dywergencję (2008 – 2010) i stagnację (2010 – 2014).
 
REFERENCJE (7)
1.
Adamowicz, M., Szepeluk, A. (2018). Środki Unii Europejskiej jako źródło konwergencji regionalnej rolnictwa w Polsce, Roczniki Naukowe SERiA, 2, 1-8. https://doi.org/10.5604/01.300....
 
2.
Czyżewski, A., Kułyk, P. (2009). Konwergencja czy dywergencja mechanizmów wsparcia sektora rolnego. Zeszyty Naukowe SGGW Warszawa. Problemy Rolnictwa Światowego, 8, 41-51.
 
3.
Hamulczuk, M. (2015). Total factor productivity convergence in the Ell agriculture. Competitiveness of Agro - Food and Environmental Economy, Faculty of Agro-Food and Environmental Economics. Bucharest: Bucharest University of Economic Studies.
 
4.
Niewiadomski, K. (2009). Ocena konwergencji rolnictwa w Polsce w latach 1998-2005. Wieś i Rolnictwo, 3(144), 49-62.
 
5.
Sapa, A., Baer-Nawrocka, A. (2014). Konwergencja wydajności pracy w rolnictwie a intensywność handlu rolno-żywnościowego w amerykańskich ugrupowaniach handlowych. Gospodarka Narodowa, 3, 111-131. https://doi.org/10.33119/GN/10....
 
6.
Smędzik-Ambroży, K. (2014). Konwergencja czy dywergencja rolnictwa w Polsce w latach 2004-2011, IX Kongres Ekonomistów Polskich.
 
7.
Wójcik, P. (2008). Dywergencja czy konwergencja: dynamika rozwoju polskich regionów Studia Regionalne i Lokalne, 2(32), 41-60.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725