ARTYKUŁ ORYGINALNY
ROZWÓJ INTEGRACJI PIONOWEJ W AGROBIZNESIE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PRZEMYSŁU MIĘSNEGO
 
Więcej
Ukryj
1
The Warsaw University of Life Sciences / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 11-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Dariusz Strzębicki   

dr inż. Dariusz Strzębicki, Warsaw University of Life Sciences, Faculty of Economic Sciences, Nowoursynowska St. 161, 02-787 Warsaw, Poland; phone: +48 22 59 34 166
 
 
Economic and Regional Studies 2014;7(3):27-40
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu była identyfikacja czynników determinujących rozwój integracji pionowej w agrobiznesie. W opracowaniu skupiono się głównie na branży mięsnej. Omówiono istotne teorie i koncepcje ekonomiczne wyjaśniające procesy integracji pionowej w gospodarce. Integracja pionowa stanowi jedną z metod organizowania wymiany i może wynikać z problemów dokonywania transakcji na rynku lub też z problemów związanych z kontraktowaniem. Na decyzję o integracji pionowej w przedsiębiorstwach agrobiznesu ma wpływ wiele czynników o charakterze produkcyjnym, rynkowym oraz zarządzania. Istotny wpływ na integrację pionową w agrobiznesie ma niepewność wynikająca ze zmian technologicznych oraz trudności w koordynacji sprzedaży pomiędzy etapami łańcucha żywnościowego. Integratorami w agrobiznesie są przede wszystkim duże przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego, które dzięki integracji pionowej osiągają wiele korzyści.
 
REFERENCJE (28)
1.
Bak J. (2005), Integracja produkcji w polskim drobiarstwie. Wieś i Rolnictwo, Nr 3(128), s. 131-136.
 
2.
Boland M., Barton D., Domine M. (2002), Economic Issues with Vertical Coordination. http://www.agmrc.org/media/cms..., s.1-17.
 
3.
Corbett M. (2004), The Outsourcing Revolution. Kaplan Business, Dearborn.
 
4.
Grega L. (2003), Vertical integration as a factor of competitiveness of agriculture. Agric. Econ. – Czech, 49, 11, s. 520-523.
 
5.
Grossman S., Hart O. (1986), The costs and benefits of ownership: A theory of vertical and lateral integration. Journal of Political Economy 94(4), s. 691-719.
 
6.
Guldbransen B., Haugland S. (2000), Explaining vertical integration: Transaction cost economics and competence considerations. Working Paper No. 77/00, Foundation for Research in Economics and Business Administration, Bergen, www.snf.no, s. 1-36.
 
7.
Hayenga M., Shroeder T., Lawrence J., Hayes D., Vukina T., Ward C., Purcell W. (2000), Meat Packer Vertical Integration and Contract Linkages in the Beef and Pork Industries: An Economic Perspectives, AMI Report, http://www2.econ.iastate.edu/f..., s. 1-99.
 
8.
Isaksen J., Dreyer B. (2001), The Impact of Vertical Integration on Performance, Fiskeriforskning, IIFET 2000 Proceedings, University of Tromso, Norway, http://ir.library.oregonstate...., s. 1-10.
 
9.
Jaskow P. (1985), Vertical Integration and Long-Term Contracts: The Case of Coal-Burning Electric Generating Plants. Journal of Law, Economics & Organization, 1(1), s. 33-80.
 
10.
Karwat-Woźniak B. (2013), Zmiany w formach sprzedaży produktów rolnych w gospodarstwach indywidualnych. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, s. 55.
 
11.
Kociakowska B. (2013), Podlaski Sad - produkcja soków sposobem na biznes, 2013-03-29, http://www.podlaskie.strefabiz... [dostęp 15.03.2014].
 
12.
Lafontaine F., Slade M. (2007). Vertical Integration and Firm Boundaries: The Evidence. Journal of Economic Literature, 45(3), s. 629-685.
 
13.
Litan D., Velicanu M., Copcea L., Teohari M., Mocanu A., Surugiu I., Raduta O. (2011), Business’ New Requirement: Information Systems Integration – Methods and Technologies. International Journal of Computers and Communication, 3(5), s. 133-145.
 
14.
Łącka I. (2012), Integracja pionowa w przetwórstwie drobiu szansą na wzrost i rozwój firmy we współczesnej gospodarce (na przykładzie GK Indykpol S.A.). Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, T. 99, z. 2, s. 94-102.
 
15.
Martinez S. W. (1999), Vertical Coordination in the Pork and Broiler Industries: Implications for Pork and Chicken Products. Agricultural Economic Report No. (AER-777) U.S. Department of Agriculture, Economic Service, Washington D. C., s.1-43.
 
16.
Martinez S. W. (2002), Vertical Coordination of Marketing Systems: Lessons From the Poultry, Egg, and Pork Industries. United States Department of Agriculture, Report No. 807, http://www.shsu.edu/~agr_www/d..., s. 1-45.
 
17.
Mroczek R. (2003), System powiązań między producentami a zakładami przetwórczymi na rynku żywca wieprzowego, Roczniki Naukowe SERiA, Tom 5, Zeszyt 2, s. 147-151.
 
18.
Pawlewicz A., Gotkiewicz W. (2008), Rozwój rynku żywności ekologicznej. Roczniki Naukowe SERiA, Tom 10, Zeszyt 4, s. 320-324.
 
19.
Peterson H., Wysocki A., Harsh S. (2001), Strategic choice along the vertical coordination continuum. International Food and Agribusiness Management Review 4(2001), s. 149-166.
 
20.
Portal Spożywczy (2012), Sandomierscy sadownicy będą produkować naturalny sok jabłkowy, 01-10-2012, http://www.portalspozywczy.pl [dostęp:10.04 2014].
 
21.
Raport Grupy Smithfield (2012), Smithfield 2012 Integrated Report, www.smithfieldfoods.com.
 
22.
Riordan M. (2005), Competitive Effects of Vertical Integration. Discussion Paper No.: 0506-11, Colubmbia University, New York, http://academiccommons.columbi..., s.1-70.
 
23.
Szymańska E., Hamulczuk M., Dziwulski M. (2012), Analiza na temat funkcjonowania sektora wieprzowiny w latach 2004-2010 wraz z prognozą do roku 2020, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, www.bip.minrol.gov.pl, s. 1-156.
 
24.
Ward C.E. (2010), Vertical Integration Comparison: Beef, Pork, and Poultry. Oclahoma Cooperative Extension Fact Sheets F-552, Oclahoma Cooperative Extension Service, Oclahoma State University, s. 1-5, www.osuextra.com.
 
25.
Williamson O. (1998), Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
26.
Wilson W., Dahl B., Johnson D. (2000), Procurement Strategies: Impact of Quality Risks in Hard Wheat. Agricultural Economics Report No. 445, Department of Agribusiness and Applied Economics, North Dakota State University, Fargo, http:// ageconsearch.umn.edu/bitstream/23214/1/aer445.pdf, s. 1-20.
 
27.
Worley T., McCluskey J. (2000), Production Contracts as a Means of Vertical Coordination with Application to the Wheat Industry. Journal of Food Distribution Research, 31(1), s. 215-224.
 
28.
Zawadzka D. (2006), Formy koordynacji pionowej w sektorze trzody w Sanach Zjednoczonych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1, s. 60-70.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top