ARTYKUŁ ORYGINALNY
WPŁYW CECH DEMOGRAFICZNYCH NA OCENĘ LOKALNEGO RYNKU PRACY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH
 
Więcej
Ukryj
1
Pope John Paul II State School of Higher Education in BialaPodlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Marek Kuźmicki   

dr Marek Kuźmicki, Pope John Paul II State School of Higher Education in BialaPodlaska, Sidorska St. 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland; tel. +48 83 344 99 05
Jarosław Żbikowski
dr Jarosław Żbikowski, Pope John Paul II State School of Higher Education in BialaPodlaska, Sidorska St. 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland; tel. +48 83 344 99 05
Agnieszka Siedlecka   

dr Agnieszka Siedlecka, Pope John Paul II State School of Higher Education in BialaPodlaska, Sidorska St. 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland; tel. +48 83 344 99 05
Dominik Dąbrowski
dr Dominik Dąbrowski, Pope John Paul II State School of Higher Education in BialaPodlaska, Sidorska St. 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland; tel. +48 83 344 99 05
Data publikacji: 11-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2014;7(3):41–54
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Opracowanie powstało w oparciu o badania zrealizowane w ramach projektu „Determinanty aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich” współfinansowanego przez PFRON. W badaniu wzięła udział grupa 5000 osób niepełnosprawnych. Celem opracowania było poznanie opinii osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich na temat ich sytuacji na lokalnym rynku pracy. Analizę oparto na uwzględnieniu czynników demograficznych (m.in. płeć, wiek, poziom wykształcenia) jako cech różnicujących osoby niepełnosprawne zamieszkałe na obszarach wiejskich, które dokonały w trakcie badania oceny lokalnego rynku pracy. W opinii większości badanych, sytuacja na lokalnym rynku pracy pod względem szans na znalezienie pracy, liczby ofert pracy oraz jej atrakcyjności jest zła lub bardzo zła. Konieczne jest uruchomienie programów i środ­ków ułatwiających podjęcie pracy przez osoby niepełnosprawne, jednocześnie motywujących pracodawców do ich zatrudnienia. Wyniki badań wskazują na to, że dotychczasowe przedsięwzięcia w tej sferze są niewystarczające.
 
REFERENCJE (11)
1.
Babie E. (2008), Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
2.
Głąbicka K. (2007), Europejski plan działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, nr 1.
 
3.
Kryńska E. (2001), Dylematy polskiego rynku pracy. IPiSS, Warszawa.
 
4.
Kwiatkowski E., Kucharski L. (red.) (2010), Rynek pracy w Polsce – tendencje, uwarunkowania i polityka państwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
5.
Noga M., Stawicka M. K. (red.) (2009), Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji. CeDeWu.pl, Warszawa.
 
6.
Pancer-Cybulska E. (2008), Integracja zawodowa osób niepełnosprawnych w świetle standardów europejskich. W: Pancer-Cybulska E. (red.), Diagnoza zapotrzebowania i możliwości pracy niepełnosprawnych mieszkańców powiatu złotoryjskiego. Starostwo Powiatowe w Złotoryi, Złotoryja-Wrocław.
 
7.
Skrętowicz B., Komorska M. (red.) (2008), Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie polskim okresu transformacji. Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 
8.
Szydlik-Leszczyńska A. (2012), Funkcjonowanie współczesnego rynku pracy, Wybrane uwarunkowania. Difin, Warszawa.
 
9.
Żbikowski J., Dąbrowski D., Kuźmicki M. (red.) (2012), Charakterystyka społeczno-demograficzna osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska.
 
10.
Żbikowski J., Dąbrowski D., Kuźmicki M. (red.) (2012), Determinanty aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Tom II, Biała Podlaska.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725