ARTYKUŁ ORYGINALNY
DETERMINANTY WYBORU ROŚLIN WŁÓKNISTYCH I ZIELARSKICH W STRUKTURZE UPRAW GOSPODARSTW ROLNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Natural Fibres and Medicinal Plants / Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Koszalin University of Technology / Politechnika Koszalińska
 
 
Data publikacji: 11-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Grzegorz Spychalski   

prof. dr hab. inż. Grzegorz Spychalski , Koszalin University of Technology, Wojska Polskiego 71b, 60-630 Poznań, Poland, phone:/fax: (61) 845-58-65
 
 
Economic and Regional Studies 2014;7(3):14-26
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych wśród rolników województwa wielkopolskiego w zakresie ich skłonności do prowadzenia upraw roślin włóknistych i zielarskich. Opisano rolę tych roślin w strukturze produkcji gospodarstwa rolnego a także sytuację ekonomiczną rynków lnu, konopi i roślin zielarskich. Następnie określono główne czynniki wprowadzania do produkcji tych gatunków w kontekście polskiego rolnictwa. W podsumowaniu znajdują się wnioski aplikacyjne dla polityki gospodarczej wobec producentów surowca i przetwórców roślin włóknistych i zielarskich.
 
REFERENCJE (10)
1.
Cierpucha W. (red.) (2013), Technologia uprawy i przetwórstwa konopi włóknistych, IWNiRZ, Poznań.
 
2.
Czyżewski B. (2012), Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej, PWE, Warszawa.
 
3.
Jasińska Z., Koteckiego A. (red.) (2003), Szczegółowa uprawa roślin, Wyd. AR, Wrocław.
 
4.
Józwiak W., Juźwiak J. (2007), Rolnictwo wielostronne czy wyspecjalizowane, Wieś i Rolnictwo 2007, nr 4 (137), IRWiR PAN, Warszawa.
 
5.
Kozłowski R. M. (red.), (2012), Handbook of Natural Fibres, vol. 1, Types, properties and factors affecting breeding and cultivation, Woodhead Publishing Limited, Cambridge.
 
6.
Kozłowski J., Buchwald W., Forycka A., Szczyglewska O. (2009), Rośliny i surowce lecznicze, IWNiRZ, Poznań.
 
7.
Manteuffel R. (1979), Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego, PWRiL, Warszawa.
 
8.
Mańkowski J., Kołodziej J. (2012), Sytuacja w przemyśle lniarskim w latach 2011 i 2012. Biuletyn Informacyjny Len i Konopie nr 19. PILiK, Poznań.
 
9.
Mańkowski J., Kołodziej J., Mańkowski T. (2011), Porównanie sytuacji w przemyśle lniarskim w latach 2009/2010 i 2010/2011. Biuletyn Informacyjny Len i Konopie nr 16. PILiK, Poznań.
 
10.
Pudełko J., Mańkowski J., Kołodziej J. (2011), Energy efficiency of four crop species. Renewable Resources and Biotechnology for Material Applications, G.E. Zaikov, D.P. Pudel and G. Spychalski editors. Nova Science Publishers Inc. New York.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top