ORIGINAL ARTICLE
TAXONOMIC ANALYSIS OF DIFFERENTIATION OF SITUATIONS ON LOCAL LABOR MARKETS IN THE PRESSURE AREA OF CHOPIN AIRPORT IN WARSAW AS A METHOD FOR REGIONAL DEVELOPMENT MANAGEMENT
 
 
More details
Hide details
1
Katedra Metod Ilościowych, Politechnika Rzeszowska, Polska
 
 
Online publication date: 2019-12-31
 
 
Publication date: 2019-12-31
 
 
Corresponding author
Agata Surówka   

Katedra Metod Ilościowych, Politechnika Rzeszowska, Powstańców Warszawy 8, 35-959, Rzeszów, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2019;12(4):361-371
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: Recently, research into the impact of air transport on the situation on local labor markets has been of great practical importance. These issues have become a source of interest in the study. The purpose of the article is an attempt to use taxonomic methods to analyze the spatial diversity of counties located in the catchment area (100 km) of Warsaw Chopin Airport due to the situation on local labor markets. Materials and methods: Taxonomic methods were used as the research tool. The text also presents the methodology for identifying statistical units located in these areas, indicated by the Geostatistics Portal. Results: The conducted process allowed to assess the impact of air transport on the economic situation on the local labor market due to the indicators selected for the study. The proposed method is a new, effective, useful and modern approach to obtaining and analyzing statistical data for the areas of influence of Polish airports. It should also be emphasized that it constitutes a certain contribution of the author to the development of research on the impact of air transport on the socio-economic development of regions. Conclusions: The analysis allowed us to generally illustrate the spatial inequalities of the units selected for testing due to the adopted measures..
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (10)
1.
Hellwig, Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, 4, 307-326.
 
2.
Komornicki, T., Wiśniewski, R., Stępniak, M., Siłka, P., Rosik, P. (2013). Rynek pracy w województwie mazowieckim. MAZOWSZE. Studia Regionalne, 12, 11-37.
 
3.
Kujawiak, M., (2016). Analiza obszaru oddziaływania portu lotniczego - przegląd metod badawczych. Studia Oeconomica Posnaniensia, 4(7), 112-126. https://doi.org/10.18559/SOEP.....
 
4.
Lieshout, R., (2012). Measuring the size of an airport catchment area. Journal of Transport Geography, 25(C), 27-34. https://doi.org/10.1016/j.jtra....
 
5.
Madeyski, M., Lissowska, E., Marzec, P. (1976). Wstęp do nauki o transporcie. Warszawa: Szkoła Główna Planowania i Statystyki.
 
6.
Pancer-Cybulska, E., Cybulski, L., Olipra, Ł., & Surówka, A. (2014). Transport lotniczy a regionalne rynki pracy w Polsce. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 
7.
Surówka, A. (2007), Badanie zróżnicowania województw pod względem konkurencyjności. W: M.G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Gospodarka oparta na wiedzy, 11, Rzeszów, 645-658.
 
8.
Surówka, A., (2014). Konkurencyjność województw Polski Wschodniej na tle regionów Unii Europejskiej w świetle badań własnych. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 393(3), 394-407.
 
9.
Surówka, A. (2009). Wielowymiarowa analiza innowacyjności województw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 530(1), 230-241.
 
10.
Surówka, A. (2019). Portal Geostatystyczny jako narzędzie badawcze nierówności na lokalnych rynkach pracy. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 59 (3), 162-172. https://doi.org/10.15584/nsawg....
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top