ORIGINAL ARTICLE
THE USE OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES IN SELECTED TOURIST FACILITIES
 
More details
Hide details
1
University of Life Sciences in Lublin Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 
2
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
3
AGH University of Science and Technology in Cracow AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 
 
Publication date: 2018-07-05
 
 
Corresponding author
Alina Kowalczyk-Juśko   

dr inż. Alina Kowalczyk-Juśko, University of Life Sciences in Lublin, Leszczyńskiego St. 7, 20-950 Lublin, Poland; phone: +48 694-561-382
 
 
Bogdan Kościk   

prof. dr hab. Bogdan Kościk, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland; phone: +48 83 344-99-05
 
 
Janusz Teneta   

dr inż. Janusz Teneta, AGH University of Science and Technology in Cracow, Mickiewicza Av. 30, 30-059 Kraków, Poland; phone: +48 12 617-38-31
 
 
Economic and Regional Studies 2016;9(1):77-85
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The aim of the work is the analysis of possibilities of using different renewable energy sources (RES) in tourism facilities and the effects caused by such installations. Materials and methods: Empirical material is formed by tourist objects of different scale of service provision in which RES have functioned for several years and the users are able to assess the advantages and disadvantages of the applied solutions. Results: It was noted that depending on the type and location of an object and the demand for energy one may select such a source and method of conversion into usable energy which to the greatest degree fulfils these needs. Solar energy deserves special attention as the greatest potential occurs during the period of increased tourist traffic. Furthermore, solar energy may be processed into heat and electric energy including island systems. Conclusions: RES installations concern energy for tourist objects which has economic and environmental impact and furthermore they constitute tourist attraction. For objects located far from electricity grid they may constitute the basic source of energy.
 
REFERENCES (14)
1.
Chrobat P., Sygit M. (2008), Możliwości aktywizacji gmin w oparciu o odnawialne źródła energii. Mat. II Forum Ekologicznego „Odnawialne Źródła Energii - szanse i bariery rozwoju”, Węgliniec.
 
2.
Gołaszewski J. (2012), Energia odnawialna – nowy wymiar w rozwoju przemysłu turystycznego. Uzupełnione tezy wykładu wygłoszonego na konferencji związanej z obchodami Światowych Dni Turystyki 2012 w Gołdapi.
 
3.
Korkosz G. (2010), Energetyczne wykorzystanie promieniowania słonecznego na przykładzie wybranego obiektu. Praca inżynierska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zamość.
 
4.
Kowalczyk-Juśko A., Kościk B., Seberbrink L. J. (2005), Wykorzystanie ziarna owsa do produkcji energii w procesie spalania. Mat. Konf. „Ekologiczna energia – przyjazna człowiekowi i środowisku”. MODR w Warszawie O/Poświętne w Płońsku, Płońsk, s. 106-110.
 
5.
Kowalczyk-Juśko A., Teneta J. (2015), Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w obiektach turystycznych. W: C. Jastrzębski (red.), Turystyka wiejska bez granic. Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Kielce, s. 59-69.
 
6.
Krupa J., Dec B. (2012), Proekologiczne działania w usługach turystycznych. W: J. Krupa, T. Soliński (red.), Ochrona środowiska w aspekcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Pogórza Dynowskiego. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów, s. 15-33.
 
7.
Lewandowski W.M. (2006), Proekologiczne odnawialne źródła energii. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 
8.
Myczko A. (2012), Bezpieczeństwo energetyczne gospodarstw agroturystycznych, techniki i technologie. Wykład wygłoszony na konferencji „Perspektywy rozwoju turystyki wiejskiej w Europie” w ramach targów Agrotravel, Kielce.
 
9.
Sokół J.L. (2012), Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w turystyce na przykładzie województwa podlaskiego. Ekonomia i Zarządzanie, t. 4, nr 2, s. 39-55.
 
10.
Turystyka w 2013 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014.
 
11.
Tytko R. (2014), Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej. Wyd. Towarzystwa Słowaków w Polsce, Kraków.
 
12.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z późn. zm.
 
13.
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Dz.U. 2015 poz. 478.
 
14.
www.sunnyportal.com (dostęp: 16.01.2015).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top