ORIGINAL ARTICLE
MINING COMMUNITY AND HARD COAL MINE - PARTNERS OR ENEMIES?
 
More details
Hide details
1
University of Silesia in Katowice / Uniwersytet Śląski w Katowicach Coal Company KWK „Pokój”/Kompania Węglowa S.A Oddz. KWK „Pokój”
 
 
Publication date: 2018-07-11
 
 
Corresponding author
Jarosław Bednorz   

M.A. Jarosław Bednorz, University of Silesia in Katowice, Bankowa St. 11, 40-007 Katowice, Poland; Coal Company KWK „Pokój”, Niedurnego St. 13, 41-710 Ruda Śląska, Poland
 
 
Economic and Regional Studies 2014;7(2):72-88
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents the relationship between mining municipalities and coal mines, as well as the basis for the functioning of these communities and mines over the last two decades. Post an analysis of the legislation, studies and the available literature the relationship that characterizes relations of mining communities and hard coal mines was presented. The author revealed on one hand, the benefits obtained on this account by mining municipalities, on the other hand, the problems that they face in relationships with entrepreneurs. One of the positive aspects is undoubtedly the role of mining companies as employers, who are, in a sense, educational policy makers, and as patrons of many social initiatives. Coal companies are also a stable source of taxes that come into the municipal budgets. Coal mining is also the mining damage, polluted environment and transformation of the landscape. These problems, of course, do not cover the full spectrum of problems, as they indicate only the most important ones of them. Relations of each municipality with a mine are different in details, but it is possible to find common elements, which have been shown divided into positive and negative aspects. This industry branch would be disastrous for mining communities, as evidenced by the situation in the municipalities where the coal mines were closed down. Therefore, it is necessary to work out agreement paths between the entities for which coexistence is necessary not only for the development of municipalities and mines, but especially for the residents.
 
REFERENCES (40)
1.
Bednorz J. (2011), Charakterystyka programów rządowych w latach 1989 – 2010 i ich wpływ na producentów węgla kamiennego w Polsce W: P. Kwiatkiewicz (red) Bezpieczeństwo energetyczne - Rynki surowców i energii, Wydawnictwo Wyższej Szkoły bezpieczeństwa, Poznań, s. 207-237.
 
2.
Bednorz J (2011), Społeczno - ekologiczne skutki eksploatacji węgla kamiennego w Polsce. „Górnictwo i geologia”, t.VI, zeszyt 4, Politechnika Śląska, Gliwice, s. 9-10.
 
3.
Bednorz J (2013) CSR w polskim górnictwie węgla kamiennego, referat na II Konferencję Naukową pod tytułem „Społeczna odpowiedzialność biznesu – koncepcja, działania, nowe wyzwania” w dn. 23.04.2013 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim – w trakcie publikacji.
 
4.
Berezowski K. (2012), Adepci górnictwa w szkolnych ławach, Gazeta Firmowa nr 8 (41), „ Kompania Węglowa”, s. 11.
 
5.
Czypionka J (2011), Górnicy dla Górnika, Gazeta Firmowa nr 8 (30), „Kompania Węglowa”, s. 29-30.
 
6.
Domżał M. (2012), Piłkarskie emocje, Gazeta Firmowa nr 5 (38), „Kompania Węglowa”, s.30.
 
7.
Fakt (2013), KHW i JSW odprowadziły ok. 3 mld złotych podatków, Górnik nr 3 (1950), s. 2.
 
8.
Kicki J, Kozek B., Jarosz J, Dyczko A. (2006), XXX lat górnictwa węglowego na Lubelszczyźnie 1975-2005, LW „Bogdanka” S.A., PW STABIL, Kraków, s. 31.
 
9.
Kosmaty J. (2011) Wałbrzyskie tereny pogórnicze po 15 latach od zakończenia eksploatacji węgla, „Górnictwo i geologia”, t.VI, zeszyt 1, Politechnika Śląska, Gliwice, s. 9-10.
 
10.
Martyka J., Majer M (2010), Skala i przejawy wykluczenia społecznego byłych górników w wybranych gminach górniczych – podejście podmiotowe. W: K. Nowak (red) Górnicy wykluczeni, ale niezapomniani. Program pozytywny, Główny Instytut Górnictwa, Katowice, s. 23-38.
 
11.
M. Mitręga M. (2001), Restrukturyzacja umiejscowiona, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 65.
 
12.
Strzelec-Łobodzińska J. (2012), Funkcjonowanie Kompanii Węglowej S.A. w aspekcie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, referat na Szkołę Eksploatacji Podziemnej, - materiały w posiadaniu Autora.
 
13.
Strzelec-Łobodzińska J. (2012), Strategiczne kierunki rozwoju i funkcjonowania Kompanii Węglowej S.A. do 2020 r., Przegląd Górniczy, Nr 3, t. 68(CVIII), s. 2.
 
14.
Szczepański M. (2002), Opel z górniczym pióropuszem. Województwa i katowickie i śląskie w procesie przemian, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice, s. 112.
 
15.
Szczepański M. (2010), Stabilizacja załóg górniczych w kopalniach Kompanii Węglowej S.A., Gazeta Firmowa nr 3 (15), „Kompania Węglowa”, s. 13.
 
16.
Uberman R., Ostręga A. (2004), Sposoby rekultywacji i zagospodarowania zwałowisk nadkładu i składowisk odpadów górniczych, „Górnictwo odkrywkowe” t. R. 46, nr 7/8 Katedra Górnictwa Odkrywkowego, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, s. 80.
 
17.
W Kompanii (2011), Ugoda podpisana, Gazeta Firmowa nr 8 (30), „Kompania Węglowa”, s. 10.
 
18.
W Kompanii (2012), Fakty – Liczby - Wydarzenia, Hala sportowa i basen dla Piekar, Gazeta Firmowa nr 6 (39), „Kompania Węglowa”, s. 4.
 
19.
Thematic publications.
 
20.
GUS - Główny Urząd Statystyczny (2013), Bezrobocie rejestrowane I kwartał 2013 r., Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, s. 78-79.
 
21.
JSW - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (2013), Prospekt emisyjny zatwierdzony w dniu 2 lipca 2013 roku przez KNF, s. 149.
 
22.
KHW - Katowicki Holding Węglowy S.A. (2012), Kodeks Etyczny, Wprowadzony do stosowania Uchwałą nr 691/2012 Zarządu KHW SA z 10.05.2012 r. Wydanie 2, zaktualizowane, Katowice, s. 14.
 
23.
LWB - Lubelski Węgiel „Bogdanka” Spółka Akcyjna (2013), Kodeks Etyki, Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka, s. 16.
 
24.
LWB - Lubelski Węgiel „Bogdanka” Spółka Akcyjna (2012), Sprawozdanie Zarządu z działalności Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, Bogdanka marzec 2012, s. 102.
 
25.
Materiały wewnętrzne Działu Szkoleniowego KWK „Pokój” – materiały w posiadaniu Autora.
 
26.
MG - Ministerstwo Gospodarki (2011), Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w 2010r. (przed badaniem biegłych rewidentów), Warszawa, s. 26.
 
27.
MG - Ministerstwo Gospodarki (2013), Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w grudniu oraz w 2012r. Opracowanie obejmuje dane przedsiębiorstw górniczych w rozumieniu ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 – 2015 - przed badaniem sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów, Warszawa, s. 5.
 
28.
SGGwP (2001), Statut Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce, s. 2-3.
 
29.
Legal acts.
 
30.
Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych. (Dz.U z 1998 Nr 162, poz 1112).
 
31.
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 (Dz.U. z 2003 Nr 210, poz. 2037).
 
32.
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 (Dz. U. z 2007. Nr 192, poz. 1379).
 
33.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2011 Nr 163, poz. 981).
 
34.
Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu gmin górniczych (M.P z 2008 Nr 10, poz. 115).
 
35.
Webgraphy.
 
38.
www.lw.com.pl.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top