ORIGINAL ARTICLE
ORGANIZATIONAL AND TASK-ORIENTED ASPECTS OF LOCAL GOVERNMENT UNITS
 
More details
Hide details
1
The University of Łódź / Uniwersytet Łódzki
 
 
Publication date: 2018-07-11
 
 
Corresponding author
Przemysław Kobus   

mgr Przemysław Kobus, The University of Łódź, Matejki St. 22/26, 90-237 Łódź, Poland; phone: 517 106 250
 
 
Janusz Zrobek   

prof. nadzw. dr hab. Janusz Zrobek, The University of Łódź, Matejki St. 22/26, 90-237 Łódź, Poland; phone: 517 106 250
 
 
Economic and Regional Studies 2014;7(2):89-103
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study aims at showing the organizational and task-oriented aspects of competency in local government units. Within the theoretical part the authors deal with issues related to the organization of promotional activities and the impact of marketing communication on local development. In the research part the results of the analysis of organizational rules of county authorities and municipal authorities with county rights of theLodzregion were presented, displaying some practical ways to organize promotional activities. Common types of organizational units appointed in order to conduct promotions, their place in the structure of offices and the scope of their assigned competence were investigated. Among the units covered by the study there were in particular those responsible for marketing communication. Units of local government assign promotional competencies to organizational units resulting from the regulations of the law or the specifics of marketing communications. For all those activities that are not mandatory, significant differences which stem from having more discretionary powers of local governments can be observed, as well as the possibility of impact related to the level of development of a given unit. These possibilities are related to the type of unit (rural district, a town with a county status) population size and the level of income per capita. Only such units that achieve a high level of development can use a relatively broad and versatile range of tasks and promotional competencies.
 
REFERENCES (17)
1.
 
2.
Bitkowska A., Żyłko W. (red.) (2009), Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie. Vizja Press&IT, Warszawa.
 
3.
Czornik M. (2005), Promocja miasta. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice.
 
4.
Czyszkiewicz R. (2003), Wskaźnik rozwoju wspólnot terytorialnych - koncepcja o praktycznym zastosowaniu. Studia Regionalne i Lokalne, Nr 2(12)/2003, Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, Warszawa, s. 77-91.
 
5.
Florek M. (2007), Podstawy marketingu terytorialnego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 
6.
Florek M., Augustyn A. (2011), Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego - zasady i procedury. Fundacja Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc, Warszawa.
 
7.
Florek M., Augustyn A. (2012), Zintegrowana komunikacja marketingowa jednostek samorządu terytorialnego w kontekście strategicznym. W: Siedlecka A., Smarzewska A., Zwolińska-Ligaj M. (red.), Marketing terytorialny w budowaniu konkurencyjności podmiotów publicznych. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, s. 39-46.
 
8.
Furman W., Hales C., Kaszuba K., Szromnik A. (2010), Marketing w zarządzaniu rozwojem lokalnym. Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok.
 
9.
Gajdzik B. (2002), Marketing w gminie - wybrane zagadnienia. Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom.
 
10.
Griffin R. (1996), Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
11.
Hausner J. (red.) (1999), Komunikacja i partycypacja społeczna. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 
12.
Hopej M., Kamiński R. (2010), Struktury organizacyjne współczesnych organizacji. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 
13.
Koźmiński A., Piotrowski W. (red.) (2000), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
14.
Maćkowska R. (2005), Znaczenie kreowania wizerunku samorządu terytorialnego. W: E. Hope (red.), Public relations instytucji użyteczności publicznej. Scientific Publishing Group, Gdańsk, s. 197-209.
 
15.
Peszko A. (2002), Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwa AGH, Kraków.
 
16.
Szromnik A. (2006), Marketing terytorialny - koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne. W: T. Markowski (red.), Marketing terytorialny. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 33-88.
 
17.
Szromnik A. (2010), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top