ORIGINAL ARTICLE
KNOWLEDGE ABOUT RENEWABLE ENERGY AND HOUSEHOLD ATTITUDES TOWARD SOLAR COLLECTOR INSTALLATION
 
More details
Hide details
1
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
2
Wydział Inżynierii Produkcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Faculty of Production Engineering, Warsaw University of Life Sciences (SGGW)
 
 
Publication date: 2018-07-09
 
 
Corresponding author
Wojciech J. Florkowski   

Prof. Wojciech J. Florkowski, Ph. D., Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Sidorska St. 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland; Phone: +48 344 99 05
 
 
Economic and Regional Studies 2014;7(4):86-98
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The European Uniona and Poland aim to increase the role of renewbale energy sources and suppport it through programs encouraging the installation of solar colectors. This study presents preliminary results regarding knowledge about the renewable energy sources, subsidies for solar colectors and factors influencing such decision to install colectors among residents of five villages in Lubelskie Voivodship, the region with the most suitable natural conditions for solar energy utilization. Summary of responses from 93 respondetns shows that they have an average or good knowledge about solar energy, but the majority is not familiar with the solar colector subsidy program, while the lower energy costs, return on investment and colector prices are the most imnportant factors influencing the decision to purchase and install colectors. The preliminary nature of the study suggests that general inferences based on the observed tendencies ave to be treated with caution.
 
REFERENCES (20)
1.
Chodkowska-Miszczuk, J. (2012) Obszar turystyczny Dolina Zielawy w kontekście wykorzystania energii słonecznej. W: Studia Ekonomiczne i Regionalne vol. V, issue 2, pp 112-118.
 
2.
Jeager-Waldau, A., Szabo, M., Scarlat, N., Monforti-Ferrario, F. (2011) Renewable electricity in Europe. W: Renewable and Sustainable energy Reviews, vol. 15, pp 3703-3716.
 
3.
Jeager-Waldau, A., Ossenbrink, H (2004). Progress of electricity from biomass, wind and photovoltaics in the European Union. W: Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol 8, pp 157-182.
 
4.
Paska, J., Sałek, M., Surma T. (2009) Current status and perspectives of renewable energy in Poland. W: Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol 13, pp 142-154.
 
5.
Tytko R., Odnawialne źródła energii, OWG, Warszawa 2009.
 
6.
ConQuest Consulting, Rynek energii slonecznje w Polsce 2011, http://seo.org.pl/pliki/Raport..., accessed 16.06.2014.
 
7.
ESTIF. (2013). Solar thermal markets in Europe. Trends and market statistics 2012, June, p. 20. http://www.estif.org/fileadmin..., accessed 16.06.2014.
 
9.
http://eur-lex.europa.eu/LexUr... (legislacja): Dziennik Urzędowy Wspólnot Euriopejskich L 283/33, accessed 03.09.2013.
 
10.
http://eurlex.europa.eu/Notice.... 2013. Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Renewable Energy: A Major Player in the European Energy Market, accessed 03.09.2013.
 
11.
http://bookshop.europa.eu/pl/e... pbMJ3210459/?CatalogCategoryID=EhEKABstLQkAAAEjyZAY4e5L, accessed 11.09.2013.
 
12.
www.enis/energia-sloneczna.html, accessed 04.09.2013.
 
13.
http://eur-lex.europa.eu/LexUr...: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Energia Odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii, Bruksela 6.6.2012 COM(2012) 271 final, acessed 03.09.2013.
 
14.
 
15.
http://inzynierpv.pl/09/04/now...: Ustawa Prawo Energetyczne (nowelizacja ustawy z dnia 26.07.2013), accessed 03.09.2013.
 
16.
 
17.
http://www.cire.pl/publikacje/.... 2013. Założenia polityki energetycznej Polski do 2020 roku, Ocena realizacji i korekta założeń polityki energetycznej Polski do 2020 roku, dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 02.04.2002 roku, przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki, accessed 03.09.2013.
 
18.
 
19.
http://www.nape.pl/Portals/NAP.... Strategia rozwoju energetyki odnawialnej, Realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8.07.1999 w sprawie wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych przygotowane przez Ministerstwo Środowiska, Warszawa, sierpień 2001, accessed 03.09.2013.
 
20.
Wojtas, E. Przewodniczący Konwentu Marszałków Województw RP, Stanowisko Konwentu Marszałków Województw Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie polityki wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii, Lublin 30.06.2006.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top