ORIGINAL ARTICLE
POLICIES AIMED AT COMBATING COVID-19 PANDEMIC AND ECONOMIC CRISIS IN POLAND
 
More details
Hide details
1
Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Wydział Nauk Ekonomicznych, Polska
 
 
Submission date: 2023-10-19
 
 
Final revision date: 2023-12-04
 
 
Acceptance date: 2023-12-06
 
 
Publication date: 2023-12-30
 
 
Corresponding author
Mieczysław Adamowicz   

Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Wydział Nauk Ekonomicznych, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2023;16(4):538-566
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
H12
H50
I18
 
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The aim of the paper is to present the course of the COVID-19 pandemic in Poland and measures undertaken in order to prevent the spread of the disease and mitigate its results. The specific objective concerns evaluation of anti-crisis measures enacted during the pandemic in Poland. Materials and methods: The paper is based on ananalysis of official data provided by state institutions and reports on the course of the pandemic in Poland, as well as academic papers on the subject matter in question. The author employed an analytical and descriptive method in order to outline the course and assess the economic and social phenomena occurring during the pandemic. Results: The state of the pandemic in Poland was announced on March 2020 and lifted in May 2023. During that period, Poland experienced two major waves of increased infections and excess deaths, which led to significant biological, economic and social damage, as well as major losses. The state has implemented an efficient and quite effective anti-pandemic measures aimed at protecting the lives and health of citizens, as well as anti-crisis policies to counter and limit the adverse effects of the ongoing pandemic in the form of an extensive financial aid in the form of the so-called Anti-Crisis Fund, which was continuously replenished. Conclusions: The COVID-19 pandemic in Poland was an unprecedented and unpredictable phenomenon, which resulted in clear threat to the life and health of the population. It also brought upon a danger of an economic recession and social crisis, which could have resulted in deep economic crisis. The anti-pandemic measures introduced by the Polish government, as well as the anti-crisis measures implemented in quick succession, saved the country from a deep crisis and recession. There is a need for further research into the causes, course, as well as the immediate and long-term impacts of the pandemic.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (34)
1.
Adamowicz, M., Adamowicz, T. (2019). The World Financial Crisis and The Polish Economy. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie – Problemy Rolnictwa Światowego, 19(1), 5–21. https://doi.org/10.22630/PRS.2....
 
2.
Adamowicz, M. (2022a). Czynniki przemian rynku pracy w Polsce w latach 1989-2021. W: A. Siedlecka, D. Guzal-Dec (red.). Rynek pracy wobec wyzwań przyszłości – ewolucja i współczesne uwarunkowania, (s. 113-147). Biała Podlaska: Wydawnictwo AB.
 
3.
Adamowicz, M. (2022b). COVID-19 Pandemic as a change factor in the labour market in Poland. Sustainability, 14(15), 9107. https:doi.org/10.3390/su1459197.
 
4.
Basiukiewicz, P. (2021). Ani jednej łzy. Ochrona zdrowia w pandemii. Warsaw Enterprise Institute.
 
5.
Dergiades, T., Milas, C., Mossialos, E., Panagiotidis, T. (2023). COVID-19 anti-contagion policies and economic support measures in the USA. Oxford Economic Papers, 75(3), 613-630. https://doi.org/10.1093/oep/gp....
 
6.
Dymecka, J. (2022). Psychospołeczne skutki pandemii COVID-19. Neuropsychiatria i Neuropsychologia/ Neuropsychiatry and Neuropsychology, 16(1-2), 1–10. https://doi.org/10.5114/nan.20....
 
7.
Europejska Unia Zdrowotna (2022). Komisja Europejska. Access: https://eur-lex.europa.eu/en/l....
 
8.
Eurostat (2022). European Statistical Recovery Dashboard, Annual inflation rate. Access: https://ec.europa.eu/eurostat/....
 
9.
Fiłon, J., Łukaszuk, R.C. (2020). Epidemie i pandemie w kontekście epidemiologicznym. W: E. Krajewska-Kułak, C. Łukaszuk, J. Fiłon, A. Guzowski (red.), Życie w cieniu pandemii. Aspekty medyczne, estetyczne, społeczne (s. 39-50). Poznań: Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM.
 
10.
Giuliani, M. (2022). Complying with Anti-COVID Policies Subnational Variations and their Correlates. Rivista Italiana di Politiche Pubbliche. Rivista quadrimestrale, 2, 241-267. https://doi.org/10.1483/104976.
 
11.
GUS (2021a). Wpływ epidemii COVID-19 na wybrane elementy rynku pracy w Polsce w I, II, III, i IV kwartale 2020 r. i w I kwartale 2021 r.
 
12.
GUS (2021b). Wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą – oceny i oczekiwania.
 
13.
GUS (2022a). Wskaźnik cen towarów i usług w grudniu 2021 r.
 
14.
GUS (2022b). Kwartalne i roczne wskaźniki makroekonomiczne, część I i II.
 
15.
Janiszewska, A., Klima, E. (2023). Wybrane aspekty demograficzne pandemii COVID-19 w polskich regionach a reaktywne działania polityki zdrowotnej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 14(63), 123–147. https://doi.org/10.14746/rrpr.....
 
16.
KPMG, (2020). Poland – Measures in response to COVID-19 – KPMG Global. Access: https://kpmg.com/xx/en/home/in....
 
17.
Kubiczek, J., Derej, W. (2022). Tarcze antykryzysowe jako źródło wsparcia działalności MŚP w dobie pandemii COVID-19. Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 1, 33–58. https://doi.org/10.31743/ppe.1....
 
18.
OxCGRT (2022). The Oxford Covid-19 Government Response Tracker. Access: https://www.bsg.ox.ac.uk/resea... project/covid-19-government-response-tracker.
 
19.
Radlińska, K.M. (2020). Pandemia COVID-19, Implikacje dla polskiego rynku pracy. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 24(1), 113-126.
 
20.
PIE (2021). Tarcza antykryzysowa. Koło ratunkowe dla firm i gospodarki.
 
21.
Radziukiewicz, M. (2021). Remote work in Poland and perspectives. Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne,14(4) 409-427. https://doi.org/10.2478/ers-20....
 
22.
Rosiek, J. (2021). Antypandemiczna polityka gospodarcza Unii Europejskiej w aspekcie możliwości ograniczenia negatywnych skutków pandemii COVID-19. Horyzonty Polityki, 12(41), 156-176. https://doi.org/10.35765/HP.21....
 
23.
Sienkiewicz, I. (2021). Wpływ pandemii COVID-19 na gospodarki wybranych krajów Unii Europejskiej. The Review of European Affairs, PESCA, 5(1), 43-59. https://doi.org/10.51149/ROEA.....
 
24.
Sieroń, A. (2020). Czy pandemia COVID-129 spowoduje zapaść globalnej gospodarki? Access: https://mises.pl/artykul/siero... (Access: 02.04.2021).
 
25.
Staniszewski, R.M. (2022). Gospodarka Polska w czasie pandemii COVID-19: spowolnienie czy regres? Studia Politologiczne, 65, 58-86. https://doi.org/10.33896/SPoli....
 
26.
Tarcza antykryzysowa (2023). Available from: https://www.gov.pl/web/rozwój/... antykryzysowa (access: 29.09.2023).
 
27.
Tarcza finansowa PFR (2021). Available from: https://pfrsa.tarcza-finansowa.... (Access: 25.07.2021).
 
28.
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz.374).
 
29.
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy z 2 marca 2020 r. (Dz.U. 2020 poz.568).
 
30.
Uścińska, G. (2021). Rozwiązania ukierunkowane na przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 w zakresie bezpieczeństwa socjalnego obywateli w wybranych programach rządowych. Zabezpieczenie Społeczne, Teoria, Prawo, Praktyka, 13(X), 9-17.
 
31.
Włodarczyk, C. (2010). Wprowadzenie do polityki zdrowotnej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
32.
World Health Organization (2020). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Situation Report, 82.
 
33.
Wójcicki, W. (2023). Crisis Aspects of the COVID-19 Pandemic in the Social Sphere and Secondarily in the Economic One. Economic and Regional Studies/ Studia Ekonomiczne i Regionalne, 15(1), 74-89. https://doi.org/10.2478/ers-20....
 
34.
Zbucki, Ł. (2023). Wpływ pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na ruch turystyczny w polskich parkach narodowych. Biała Podlaska: Wydawnictwo AB.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top