ARTYKUŁ ORYGINALNY
POLITYKA ANTYPANDEMICZNA I POLITYKA ANTYKRYZYSOWA W CZASIE PANDEMII COVID-19 W POLSCE
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Wydział Nauk Ekonomicznych, Polska
 
 
Data nadesłania: 19-10-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 04-12-2023
 
 
Data akceptacji: 06-12-2023
 
 
Data publikacji: 30-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Mieczysław Adamowicz   

Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Wydział Nauk Ekonomicznych, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2023;16(4):538-566
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
H12
H50
I18
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem artykułu jest przedstawienie przebiegu pandemii COVID-19 w Polsce oraz działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby i łagodzenie jej skutków. Szczególnym celem jest ocena polityki antykryzysowej realizowanej w czasie pandemii w Polsce. Materiały i metody: Praca oparta na analizie oficjalnych danych instytucji państwowych i sprawozdań dotyczących przebiegu pandemii w Polsce oraz literatury przedmiotu badań. Wykorzystano metodę analityczno-opisową przebiegu i oceny zjawisk ekonomiczno-społecznych w czasie pandemii. Wyniki: Pandemia w Polsce przebiegała w okresie od marca 2020 r do maja 2023 r., z dwoma głównymi falami nasilenia zakażeń i zgonów. Spowodowała znaczące szkody i straty biologiczne, ekonomiczne i społeczne. Państwo wdrożyło sprawny i dość skuteczny system polityki antypandemicznej chroniącej życie i zdrowie obywateli oraz polityki antykryzysowej mającej na celu przeciwdziałanie i ograniczanie niekorzystnych skutków pandemii w postaci rozbudowanej i stale uzupełnianej tarczy antykryzysowej. Wnioski: Pandemia COVID-19 w Polsce była zjawiskiem gwałtownym, nieprzewidywalnym, niosącym ewidentne zagrożenia dla życia i zdrowia ludności oraz realne zagrożenie wystąpieniem kryzysu ekonomiczno-społecznego i głębokiej recesji gospodarczej. Wprowadzona przez rząd polityka antypandemiczna i sukcesywnie wdrażana polityka antykryzysowa uchroniła kraj przed głębokim kryzysem i recesją. Istnieje potrzeba prowadzenia dalszych badań nad przyczynami, przebiegiem i doraźnymi oraz długofalowymi skutkami pandemii.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (34)
1.
Adamowicz, M., Adamowicz, T. (2019). The World Financial Crisis and The Polish Economy. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie – Problemy Rolnictwa Światowego, 19(1), 5–21. https://doi.org/10.22630/PRS.2....
 
2.
Adamowicz, M. (2022a). Czynniki przemian rynku pracy w Polsce w latach 1989-2021. W: A. Siedlecka, D. Guzal-Dec (red.). Rynek pracy wobec wyzwań przyszłości – ewolucja i współczesne uwarunkowania, (s. 113-147). Biała Podlaska: Wydawnictwo AB.
 
3.
Adamowicz, M. (2022b). COVID-19 Pandemic as a change factor in the labour market in Poland. Sustainability, 14(15), 9107. https:doi.org/10.3390/su1459197.
 
4.
Basiukiewicz, P. (2021). Ani jednej łzy. Ochrona zdrowia w pandemii. Warsaw Enterprise Institute.
 
5.
Dergiades, T., Milas, C., Mossialos, E., Panagiotidis, T. (2023). COVID-19 anti-contagion policies and economic support measures in the USA. Oxford Economic Papers, 75(3), 613-630. https://doi.org/10.1093/oep/gp....
 
6.
Dymecka, J. (2022). Psychospołeczne skutki pandemii COVID-19. Neuropsychiatria i Neuropsychologia/ Neuropsychiatry and Neuropsychology, 16(1-2), 1–10. https://doi.org/10.5114/nan.20....
 
7.
Europejska Unia Zdrowotna (2022). Komisja Europejska. Access: https://eur-lex.europa.eu/en/l....
 
8.
Eurostat (2022). European Statistical Recovery Dashboard, Annual inflation rate. Access: https://ec.europa.eu/eurostat/....
 
9.
Fiłon, J., Łukaszuk, R.C. (2020). Epidemie i pandemie w kontekście epidemiologicznym. W: E. Krajewska-Kułak, C. Łukaszuk, J. Fiłon, A. Guzowski (red.), Życie w cieniu pandemii. Aspekty medyczne, estetyczne, społeczne (s. 39-50). Poznań: Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM.
 
10.
Giuliani, M. (2022). Complying with Anti-COVID Policies Subnational Variations and their Correlates. Rivista Italiana di Politiche Pubbliche. Rivista quadrimestrale, 2, 241-267. https://doi.org/10.1483/104976.
 
11.
GUS (2021a). Wpływ epidemii COVID-19 na wybrane elementy rynku pracy w Polsce w I, II, III, i IV kwartale 2020 r. i w I kwartale 2021 r.
 
12.
GUS (2021b). Wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą – oceny i oczekiwania.
 
13.
GUS (2022a). Wskaźnik cen towarów i usług w grudniu 2021 r.
 
14.
GUS (2022b). Kwartalne i roczne wskaźniki makroekonomiczne, część I i II.
 
15.
Janiszewska, A., Klima, E. (2023). Wybrane aspekty demograficzne pandemii COVID-19 w polskich regionach a reaktywne działania polityki zdrowotnej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 14(63), 123–147. https://doi.org/10.14746/rrpr.....
 
16.
KPMG, (2020). Poland – Measures in response to COVID-19 – KPMG Global. Access: https://kpmg.com/xx/en/home/in....
 
17.
Kubiczek, J., Derej, W. (2022). Tarcze antykryzysowe jako źródło wsparcia działalności MŚP w dobie pandemii COVID-19. Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 1, 33–58. https://doi.org/10.31743/ppe.1....
 
18.
OxCGRT (2022). The Oxford Covid-19 Government Response Tracker. Access: https://www.bsg.ox.ac.uk/resea... project/covid-19-government-response-tracker.
 
19.
Radlińska, K.M. (2020). Pandemia COVID-19, Implikacje dla polskiego rynku pracy. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 24(1), 113-126.
 
20.
PIE (2021). Tarcza antykryzysowa. Koło ratunkowe dla firm i gospodarki.
 
21.
Radziukiewicz, M. (2021). Remote work in Poland and perspectives. Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne,14(4) 409-427. https://doi.org/10.2478/ers-20....
 
22.
Rosiek, J. (2021). Antypandemiczna polityka gospodarcza Unii Europejskiej w aspekcie możliwości ograniczenia negatywnych skutków pandemii COVID-19. Horyzonty Polityki, 12(41), 156-176. https://doi.org/10.35765/HP.21....
 
23.
Sienkiewicz, I. (2021). Wpływ pandemii COVID-19 na gospodarki wybranych krajów Unii Europejskiej. The Review of European Affairs, PESCA, 5(1), 43-59. https://doi.org/10.51149/ROEA.....
 
24.
Sieroń, A. (2020). Czy pandemia COVID-129 spowoduje zapaść globalnej gospodarki? Access: https://mises.pl/artykul/siero... (Access: 02.04.2021).
 
25.
Staniszewski, R.M. (2022). Gospodarka Polska w czasie pandemii COVID-19: spowolnienie czy regres? Studia Politologiczne, 65, 58-86. https://doi.org/10.33896/SPoli....
 
26.
Tarcza antykryzysowa (2023). Available from: https://www.gov.pl/web/rozwój/... antykryzysowa (access: 29.09.2023).
 
27.
Tarcza finansowa PFR (2021). Available from: https://pfrsa.tarcza-finansowa.... (Access: 25.07.2021).
 
28.
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz.374).
 
29.
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy z 2 marca 2020 r. (Dz.U. 2020 poz.568).
 
30.
Uścińska, G. (2021). Rozwiązania ukierunkowane na przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 w zakresie bezpieczeństwa socjalnego obywateli w wybranych programach rządowych. Zabezpieczenie Społeczne, Teoria, Prawo, Praktyka, 13(X), 9-17.
 
31.
Włodarczyk, C. (2010). Wprowadzenie do polityki zdrowotnej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
32.
World Health Organization (2020). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Situation Report, 82.
 
33.
Wójcicki, W. (2023). Crisis Aspects of the COVID-19 Pandemic in the Social Sphere and Secondarily in the Economic One. Economic and Regional Studies/ Studia Ekonomiczne i Regionalne, 15(1), 74-89. https://doi.org/10.2478/ers-20....
 
34.
Zbucki, Ł. (2023). Wpływ pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na ruch turystyczny w polskich parkach narodowych. Biała Podlaska: Wydawnictwo AB.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top