ORIGINAL ARTICLE
THE POTENTIAL OF ENVIRONMENTALLY VALUABLE AREAS AND THEIR IMPACT ON TOURISM DEVELOPMENT – THE KAMPINOS NATIONAL PARK
 
More details
Hide details
1
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2018-07-05
 
 
Corresponding author
Agnieszka Kozak   

dr Agnieszka Kozak, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland; phone: +48 83 344-99-02
 
 
Dorota Mączka   

dr Dorota Mączka, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland; phone: +48 83 344-99-02
 
 
Economic and Regional Studies 2016;9(3):94-102
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The present article concerns selected components of the tourism potential of the Kampinos National Park. The aim of the study is to examine the economical capabilities of environmentally valuable areas by referring to the rule of sustainable development. Materials and methods: The present analysis has looked in particular on basic tourism resources including the elements of tourism infrastructure within the park’s area. Results: The Kampinos National Park is unique on the European scale due to its location, natural and landscape values. Its high tourist potential is appreciated by numerous visitors. Conclusions: The Park’s environment needs to be properly managed and protected. The present preservation economy of the park should be altered so as to follow the sustainable development rules. Such an approach ensures preserving natural values in an unchanged state and contributes to the improvement of economical living conditions of the local community.
 
REFERENCES (4)
1.
Ginalski A. (2008), Aktualne problemy zarządzania parkami narodowymi, W: E. Jekatierynczuk-Rudczyk, M. Stepaniuk, M. Mazur (red.), Współczesne problemy badawcze geografii polskiej – geografia fizyczna. Dokumentacja geograficzna, nr 37, s. 172-178.
 
2.
Meyer B. (2010), Aktywność samorządu lokalnego jako element potencjału turystycznego wybranych gmin województwa zachodniopomorskiego. Zeszyty Naukowe nr 590, Ekonomiczne Problemy Usług nr 52, Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne, s. 23-32.
 
3.
Mickiewicz M. (2014), Park narodowy u wrót miasta – wyzwania rekreacyjne i edukacyjne, W: A. Kalinowska (red.), Miasto idealne – miasto zrównoważone, Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu. Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 233-239.
 
4.
Zielińska A. (2013), Gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce w kontekście rozwoju zrównoważonego. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Seria: Monografie i Opracowania, nr 236, Wrocław.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top