REVIEW ARTICLE
Leadership in organizations: characteristics, importance, management in particular sectors.
 
More details
Hide details
1
Kolegium Zarządzania i Finansów, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska
 
 
Submission date: 2022-03-11
 
 
Final revision date: 2022-05-18
 
 
Acceptance date: 2022-05-19
 
 
Online publication date: 2022-06-30
 
 
Publication date: 2022-06-30
 
 
Corresponding author
Edgar Krzysztof Kobos   

Kolegium Zarządzania i Finansów, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2022;15(2):237-249
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The aim of the article is to organize the creativity of researchers in the field of leadership. The phenomenon of leadership is present in all organizations and structures, both official and informal. For the preparation of the article, scientific publications published in the 21st century and the last quarter of the 20th century were analyzed. An effective leader can build a team or institution from scratch, and an ineffective leader can lead to its collapse. Leaders differ, and previous researchers have proposed several different typologies of leaders. The scientific achievements so far developed by independent researchers in the analyzed area over the last 50 years enable effective verification of the activities of team managers. In the future, research should be undertaken to determine the impact of the COVID-19 pandemic on the way in which leadership functions are carried out.
 
REFERENCES (16)
1.
Aftyka, W. (2014). Przywództwo w organizacji. Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.
 
2.
Austen, A. (2010). Efektywność przywództwa w organizacji publicznej. Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 
3.
Bass, B. (1985). Leadership and Performance beyond expectations. Nowy Jork: Free Press.
 
4.
Bogacz-Wojtanowska, E., Wrona S. (2016). Zarządzanie organizacjami publicznymi. Monografie i studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków: Instytut Spraw Publicznych.
 
5.
Ciekanowski, Z. (2011), Motywowanie przez przywództwo. Nauki humanistyczne i społeczne na rzecz bezpieczeństwa, 3.
 
6.
Gryffin, R. W. (2004). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN.
 
7.
Herman, M. J. Szczupaczyński (red.). (1998). Elementy przywództwa..Warszawa: Władza i społeczeństwo 2. 297-313.
 
8.
Jackiewicz, M., Kromer B. (2015). Role pracowników w tworzeniu efektywnego zespołu. Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomicznego, Politechnika Koszalińska.
 
9.
Koźmiński, A.K., Latusek-Jurczak D., Jemielniak D. (2014). Zasady Zarządzania. Warszawa: Wolters Kluwer.
 
10.
Marzec, I. (2020). Rola przywództwa transformacyjnego i transakcyjnego w kształtowaniu efektywności Urzędów Gminy. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Przegląd Organizacji, 11. https://doi.org/10.33141/po.20....
 
11.
Maxwell, J. C. (2014). Pięć poziomów przywództwa. Warszawa: Logos Oficyna Wydawnicza.
 
12.
Mika, S. (1987). Psychologia społeczna, 4. Warszawa: PWN.
 
13.
Raczkowski, K. (2012). Teoria i praktyka zarządzania w obszarze publicznym. Refleksje krytyczne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 
14.
Reber, A. A. (2000). Słownik Psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
15.
Sypniewska, B.A., Gigol T. (2017). Przywództwo autentyczne a zaangażowanie w pracę- porównanie sektora publicznego z sektorem prywatnym. E-Mentor,5. Warszawa: Dwumiesięcznik Szkoły Głównej Handlowej. Współwydawca: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. https://doi.org/10.15219/em72.....
 
16.
Wilmanowicz, E. (2012). Przywództwo jako kluczowa rola Top Managementu we współczesnych organizacjach. Studia i prace Wydziały Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 30. Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top