ORIGINAL ARTICLE
LOCAL ACTION GROUPS - A FORM OF PROMOTION AND MANAGEMENT OF RURAL AREAS
 
 
More details
Hide details
1
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie The State School of Higher Professional Education in Konin
 
 
Publication date: 2018-07-11
 
 
Economic and Regional Studies 2012;5(2):58-64
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article attempts to prove that the Local Action Groups (LAGs) are the form of rural area promotion and management according to the provisions contained in their internal documents. The thesis has been verified by analyzing the content of statutes and local development strategies prepared by seven LAGs, which form legal associations and operate in the subregion Konin. In particular, the study analyzes portions of statutes concerning the aims and missions of associations, general and specific objectives included in local development strategies. The results of the analysis allow to positively verify the thesis. First, the statutes of all LAGs underline in their objectives the need to advance sustainable and multifunctional development of rural areas and the need to promote these areas. Second, the local development strategies have outlined the hierarchy of objectives and ways of their implementation what should be regarded as an expression of strategic planning, and thus an element of the local development management. In addition, it should be emphasized that the existence of the LAG’s development strategy is a testimony to efforts to improve the management of the areas where these groups are located.
 
REFERENCES (21)
1.
Bank Danych Lokalnych GUS, http://www.stat.gov.pl.
 
2.
Dmitruk A. (2007), Inicjatywa Leader 1991-2006 a oś Leader 2007-2013. Warszawa, s. 22.
 
3.
Konstytucja Rzeczypospolitej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483.
 
4.
Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Dwa Mosty” (2008), Ślesin.
 
5.
Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Między Ludźmi i Jeziorami” (2011), Kazimierz Biskupi.
 
6.
Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Solidarni w Partnerstwie” (2009), Golina-Grodziec-Rychwał-Rzgów-Stare Miasto-Tuliszków.
 
7.
Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Solna Dolina” (2010), Kłodawa.
 
8.
Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” (2011), Turek.
 
9.
Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Unia Nadwarciańska” (2011), Słupca.
 
10.
Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Wielkopolska Wschodnia” (2009), Koło.
 
11.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 
12.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), Dz.U. z 2007 r., Nr 214, poz. 1573.
 
13.
Statut Stowarzyszenia „Między Ludźmi i Jeziorami”, http://www.ludzieijeziora.pl.
 
14.
Statut Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”, http://www.sswp.com.pl.
 
15.
Statut Stowarzyszenia „Solna Dolina”, http://www.solnadolina.eu.
 
16.
Statut Stowarzyszenia „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.”, http://www.lgd-tur.org.pl.
 
17.
Statut Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”, http://www.lgd-tur.org.pl.
 
18.
Statut Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”, www.wielkopolskawschodnia.pl.
 
19.
Statut Towarzystwa Społeczno-Gospodarczego „Dwa Mosty”, http://www.dwamosty.pl.
 
20.
Ślusarz G. (2006), Zarządzanie rozwojem przez jednostki samorządu terytorialnego – specyfika, potrzeby i wyzwania. „Problemy Zarządzania” nr 3, s. 39.
 
21.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95, z późn. zm.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top