ORIGINAL ARTICLE
CONTEMPORARY CHALLENGES TO CUSTOMS SERVICE IN RELATION TO ECONOMIC AND NON-ECONOMIC SECURITY
 
More details
Hide details
1
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2018-07-09
 
 
Corresponding author
Liliana Białach   

dr Liliana Białach, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland; phone: +48 507-820-203
 
 
Economic and Regional Studies 2015;8(4):45-55
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The Polish Customs Service actively participates in both preventing and counteracting all criminal activities threatening the country and its citizens. Apart from being the guardian of public finances, it has a social role in that it reinforces heightened controls in order to prevent the importation/exportation of illegal and/or dangerous goods, endangered species of animals and plants to and from the country. Moreover, it ensures that all measures are implemented to protect cultural heritage, intellectual property and internal market against a trade in goods activities that would adversely affect the conditions of tax competition in the country.
 
REFERENCES (18)
1.
Bednarski B. (2013), Zwalczanie przestępczości akcyzowej. Wyroby tytoniowe. Wiadomości Celne, nr 1/2, s. 10-11.
 
2.
Biuletyn Statystyczny Służby Celnej I-IV kwartał 2011, http://www.mf.gov.pl/sluzba-ce..., (data dostępu: 08.08.2014).
 
3.
Biuletyn Statystyczny S.C. I-IV kwartał 2012, http://www.mf.gov.pl/sluzba-ce..., (data dostępu: 08.08.2014).
 
4.
Biuletyn Statystyczny S.C. I-IV kwartał 2013, http://www.mf.gov.pl/sluzba-ce..., (data dostępu: 08.08.2014).
 
5.
Czyżowicz W. (2006), Przepisy wykonawcze do Wspólnotowego Kodeksu Celnego – Kodeks Celny Wykonawczy unii celnej Unii Europejskiej. Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, nr 5, s. 174.
 
6.
Czarnecki M. (2014), Psim nosem w papierosową kontrabandę. http://www.mf.gov.pl/sluzba-ce..., (data dostępu: 19.08.2014).
 
7.
Gembicki P. (2011), Raport. Szara strefa w sektorze wyrobów akcyzowych. Warszawa 2011, http://ec.europa.eu/anti_fraud... documents/2013-cigarette-communication/communication_pl.pdf, (data dostępu: 08.08.2014).
 
8.
Henzel P. (2013), Bezwzględna walka Polski z przemytem. Kapica: jesteśmy liderem w UE. http://wiadomosci.onet.pl/tylk...- -w-onecie/bezwzgledna-walka-polski-z-przemytem-kapica-jestesmy-liderem-w-ue/brnzd?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=allonetsg_info_dsainfo, (data dostępu: 08.08.2014).
 
9.
Kiełbasiński A. (2014), Szara strefa w Polsce warta. 400 mld zł? Bukmacherka, budowlanka, przemyt. Gazeta Wyborcza Pl. http://wyborcza.pl 1,75248,15535019,Szara_strefa_w_Polsce_warta_400_mld_zl__Bukmacherka_.html, (data dostępu: 19.08.2014).
 
10.
Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego (2013), Intensyfikacja walki z przemytem papierosów i innymi formami nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi – Kompleksowa strategia UE. Bruksela.
 
11.
Ministerstwo Finansów. Służba Celna. Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi w Polsce w latach 2011-2012. http://www.mf.gov.pl/documents..., (data dostępu: 08.08.2014).
 
12.
Pokojska A. (2013), Budżet traci rocznie 3,5 mld zł. na nielegalnym obrocie paliwami. http://podatki.gazetaprawna.pl..., (data dostępu: 19.08.2014).
 
13.
Siemieniuk M. (2013), Podejrzana stacja paliw. Wiadomości Celne, nr 1/2, s. 6.
 
14.
Służba Celna, Raport Roczny 2013, http://www.mf.gov.pl/sluzba- celna/ publikacje, 08.08.2014.
 
15.
Sokołowski W. (2013), Branża spirytusowa publikuje raport społeczny za lata 2011-2012. http://www.epr.pl/branza-spiry... (data dostępu: 19.08.2014).
 
16.
Woźniak-Lewandowska M., Rzeźniczek I. (2013), Ruszyła kampania „stop nielegalnemu alkoholowi”. http://www.mf.gov.pl/sluzba-ce..., (data dostępu: 19.08.2014).
 
17.
Zbaliszyn M. (2013), Nietypowy zbiornik paliw. Wiadomości Celne, nr 1/2, s. 5.
 
18.
Ziemkowski D. (2013), Zwalczanie przestępczości akcyzowej. Wyroby alkoholowe. Wiadomości Celne, nr 1/2, s. 7.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top