ORIGINAL ARTICLE
WEB PAGES AS AN INSTRUMENT FOR COMMUNES’ COMPETITIVENESS POSITIONING BASING UPON LUBLIN REGION
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie University of Life Sciences in Lublin
 
 
Publication date: 2018-07-12
 
 
Economic and Regional Studies 2012;5(1):58-66
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper classifies the Web pages of selected communes in the Lublin region. The author seeks to identify some relationships between Web page quality (functionality) and the level of competitiveness of the entities surveyed. The paper also suggests what type of information should be included in the Web pages in order to make them more attractive.
 
REFERENCES (15)
1.
Adamowicz M.(2003), Skala lokalna w terytorialnym podziale kraju W: M. Adamowicz (red.) Strategie rozwoju lokalnego, Wyd. SGGW, Warszawa, Tom I – Aspekty instytucjonalne;.
 
2.
Szromnik A.(2007), Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer Business, Kraków;.
 
3.
Widera Z.,(2007) „Od talerza do pełnego dutków spichlerza”. Kwaśnica jako element działań promocyjnych Żywiecczyzny W: K. Gajdka, Z. Widera, Lokalne specjały kulinarne jako element strategii promocji Regionów, Wyd. Śląska Organizacja Turystyczna w Katowicach, Katowice;.
 
4.
Dz.U.01.142.1591;.
 
5.
Dz. U. Nr 112, poz. 1198;.
 
6.
Dz. U. Nr 67 z 5 czerwca 2002 r., poz. 619;.
 
7.
Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806;.
 
8.
Dz. U. Nr 223, poz. 1458.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top