ORIGINAL ARTICLE
THE USE OF MUNICIPAL BONDS IN FINANCING REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT IN POLAND
 
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2019-09-30
 
 
Corresponding author
Sylwester Kozak   

Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
Economic and Regional Studies 2019;12(3):254-264
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The article presents an analysis of the use of municipal bonds in financing the development activities of local governments in Poland. Materials and methods: The study uses data from the Ministry of Finance, the European Central Bank, the Central Statistical Office and the CATALYST platform. Results: The results of the research show that the level of using bonds by local governments in Poland is lower than the EU average. Poland's accession to the EU and the inflow of structural funds significantly increased local governments’ interest in the implementation of bonds to fund investments, especially in 2008-2010. Conclusions: A significant part of funds from the issues of municipal bonds was allocated to regional development projects, mainly infrastructure. In 2008-2012 the value of newly issued municipal bonds increased, however, after that the number and value of new issues significantly decreased.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (25)
1.
Adamiak, J. (2006). Wykorzystywanie długu komunalnego jako instrumentu polityki rozwojowej w samorządach po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 426, 23-32.
 
2.
Adamiak, J. (2010). Rynek obligacji komunalnych w okresie spowolnienia gospodarczego w Polsce. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 22, 145–148.
 
3.
Adamiak, J., Kołosowska, B., Voss, G. (2012). Obligacje komunalne na rynku Catalyst jako źródło finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin–Polonia, XLVI (3), Sectio H, 101-109.
 
4.
Antkiewicz, S. (2009). Polski rynek obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 
5.
Bitner, M. (2006). Finansowanie strukturalne w jednostkach samorządu terytorialnego – skąd przyszło, dokąd zmierza? Zeszyty BRE Bank – CASE, 84, 29-36.
 
6.
CSO (2014). Financial economy of local government units 2013. Warszawa: Central Statistical Office GUS.
 
7.
CSO (2018). Financial economy of local government units 2017. Warszawa: Central Statistical Office GUS.
 
8.
Davies-Slate, S., Newman, P. (2018). Partnerships for Private Transit Investment–The History and Practice of Private Transit Infrastructure with a Case Study in Perth, Australia. Urban Science, 2(3), 84-93. https://doi.org/10.20944/prepr....
 
9.
Duran-Fernandez, R., Santos, G. (2014). Road infrastructure spillovers on the manufacturing sector in Mexico. Research in Transportation Economics, 46, 17-29. https://doi.org/10.1016/j.retr....
 
10.
Inderst, G. (2013). Private Infrastructure Finance and Investment in Europe. European Investment Bank Working Papers No. 02. https://doi.org/10.2139/ssrn.2....
 
11.
Janeta, A. (2012). Obligacje komunalne jako instrument finansowania rozwoju lokalnego i regionalnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 271, s. 236-246.
 
12.
Kopańska, A. (2004). Rynek obligacji komunalnych w Polsce — czynniki jego obecnego kształtu oraz perspektywy rozwoju. Ekonomia, 16, 75-94.
 
13.
Kopańska, A. (2005). Wykorzystanie zjawiska exit & voice do poprawy funkcjonowania lokalnego sektora publicznego. Samorząd Terytorialny, 9, 50-59.
 
14.
Korolewska, M., MarchewkaBartkowiak, K. (2011). Zadłużenie samorządów terytorialnych w Polsce. Studia Biura Analiz Sejmowych (BAS), 4(28), 99-128.
 
15.
Kozak, S. (2015). Municipal bond as a supporting tool of regional economic development in Poland. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 14(63), 87-96.
 
16.
Leigland, J. (1997). Accelerating Municipal Bond Market Development in Emerging Economies: An Assessment of Strategies and Progress. Public Budgeting and Finance, Summer, 57-79. https://doi.org/10.1111/1540-5....
 
17.
Lipszyc, J. (2012). Pieniądze na inwestycje z przyszłych przychodów. Obserwatorfinansowy.pl (Pobrane z: http://www.obserwatorfinansowy...).
 
18.
Martell, Ch., Guess, G. (2006). Development of Local Government Debt Financing Markets: Application of a Market-Based Framework. Public Budgeting and Finance, Spring, 88-119. https://doi.org/10.1111/j.1540....
 
19.
Misterek, W. (2009). Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Difin.
 
20.
NBP (2014). Development of the financial system in Poland in 2013. Warszawa: Narodowy Bank Polski.
 
21.
NBP (2018). Development of the financial system in Poland in 2017. Warszawa: Narodowy Bank Polski.
 
22.
Noel, M., Brzeski, J. (2006). Rynek obligacji samorządowych w Polsce – Stan, podstawowe problemy i największe wyzwania. Zeszyty BRE Bank – CASE, 84, 9-14.
 
23.
Sojeva, D. (2015). Economic and legal advantages to business financing through the issuance of bonds. Munich Personal RePEc Archive (Pobrane z: https://mpra.ub.uni-muenchen.d...).
 
24.
Szewczuk, A., Kogut-Jaworska, M., Zioło, M. (2011). Rozwój lokalny i regionalny Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 
25.
Święcicki, M. (2006). Rynek obligacji komunalnych z perspektywy organizatora emisji. Zeszyty BRE Bank – CASE, 84, 25-28.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top