ORIGINAL ARTICLE
INSTITUTIONAL SUPPORT FOR BIO-ECONOMY IN THE WIELKOPOLSKA REGION – INITIAL RESEARCH RESULTS
 
More details
Hide details
1
The Adam Mickiewicz University in Poznań, Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management, Department of Spatial Econometrics Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Ekonometrii Przestrzennej
 
2
University of Life Sciences in Wrocław, Institute of Landscape Architecture Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Architektury Krajobrazu
 
 
Publication date: 2018-07-09
 
 
Corresponding author
Eliza Kalbarczyk   

Prof. UAM dr hab. Eliza Kalbarczyk, The Adam Mickiewicz University in Poznań, Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management, Department of Spatial Econometrics, ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań, Poland; phone: +48 61 829-63-09
 
 
Ewa Woźniak
mgr Ewa Woźniak, dr hab. inż., The Adam Mickiewicz University in Poznań, Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management, Department of Spatial Econometrics, ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań, Poland; phone: +48 61 829-63-09
 
 
Economic and Regional Studies 2015;8(3):31-50
 
KEYWORDS
ABSTRACT
T he aim of this study was to identify the cur­rently functioning institutional support mechanisms for the development of the bio-economy in the Wielkopolska Region. In the initial stage of the study, conducted in late 2013 and 2014, secondary materials were used which had been published by the Central Statistical Office, reports by Association for Innovation and Entrepreneurship Centres, Ministry of Science and Higher Education and the informa­tion contained on the websites of the institutions. The study included selected administrative-political and economic institutions of Wielkopolska. It was determined whether and to what extent these mechanisms operate in support of activities aimed at bio-economy development. It was found that the biggest, targeted support in this area is offered by Nickel Technology Park, Poznan Science and Technology Park, Centre of Excellence “Food Biotechnology” and the Foundation for Academic Entrepreneurship. In the future, extensive support for bio-economy can be expected from Wielkopolska Centre for Advanced Technology which is in the start-up phase. In other institutions, such support is provided equally to other areas of business and scientific research or it is of no particular interest to the institution. The study does not exhaust the catalogue of the bio-econ­omy support institutions in the region of Wielkopolska. At their present stage a slight targeting of support mechanisms was noted for the activities in the field of bio-economy. Con­tinuation and specification of research is planned.
 
REFERENCES (13)
1.
Chyłek E. K. (2012), Biogospodarka w sektorze rolno-spożywczym. Przemysł Spożywczy 66, s. 32-36.
 
2.
Dominiak J. (2006), Struktura i organizacja przestrzenna otoczenia biznesu w aglomeracji poznańskiej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 
3.
Dominiak J., Perdał R. (2009a), Diagnoza stanu otoczenia regionalnego przedsiębiorczości w regionie wielkopolskim, W: Spójność i konkurencyjność regionu wielkopolskiego, P. Churski (red.), Wyniki projektu badawczego zrealizowanego w ramach konkursu dotacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności, Poznań.
 
4.
Dominiak J., Perdał R. (2009b), Rola instytucji w rozwoju regionu wielkopolskiego, W: Charakter regionalny województwa wielkopolskiego, T. Czyż (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 43-62.
 
5.
Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe (2012). European Commision, Bruksela.
 
6.
Krzak J. (2011), Parki i inkubatory technologiczne w Polsce. Studia BAS 1 (25), s. 97–116.
 
7.
Matusiak K.B. (red.) (2005), Ośrodki innowacji w Polsce. PARP, SOOIiP, Poznań-Warszawa.
 
8.
Matusiak K.B. (red.) (2009), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. PARP, SOOIiP, Poznań-Warszawa.
 
9.
Matusiak M. (red.) (2011), Diagnoza. Innowacyjność i konkurencyjność Wielkopolski. Ujęcie systemowe. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań.
 
10.
Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010-2020 (2011). Urząd Marszałkowski Województwa Wielko¬polskiego, Poznań.
 
11.
Rocznik statystyczny województw 2012 (2013). GUS, Warszawa.
 
12.
Stan i kierunki rozwoju biogospodarki (2007). Interdyscyplinarny Zespół ds. Rozwoju Biogospodarki pod kier. A. Dubi¬na, Raport MNiSzW, Warszawa.
 
13.
Strzelecki J. (2011), Wielkopolska: bogata oferta wsparcia innowacji. http://www.pi.gov.pl/PARP/chap..., dostęp: 05.05.2014.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top