ORIGINAL ARTICLE
PROFESSIONAL ACTIVATION OF DISABLED MEN DWELLING IN THE RURAL AREAS OF LUBLIN VOIVODESHIP
 
More details
Hide details
1
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska, Faculty of Health Sciences and Social Sciences Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych
 
 
Publication date: 2018-07-05
 
 
Corresponding author
Dorota Tomczyszyn   

dr Dorota Tomczyszyn, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska, Faculty of Health Sciences and Social Sciences, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland; phone: +48 83 344-99-00
 
 
Józef Bergier
prof. dr hab. Józef Bergier, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska, Faculty of Health Sciences and Social Sciences, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland; phone: +48 83 344-99-00
 
 
Wiesław Romanowicz
dr Wiesław Romanowicz, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska, Faculty of Health Sciences and Social Sciences, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland; phone: +48 83 344-99-00
 
 
Economic and Regional Studies 2016;9(1):96-110
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: the subject and the purpose of the work: from the papers that have been written so far a conclusion may be drawn that the situation of disabled people on the labour market is presented as rather unfavourable. Professionally passive people predominate in the population of the disabled. In the group of the disabled there are slightly more men than women, moreover the percentage of the disabled is higher in the rural areas. The aim of this study is presentation of parts of the research concerning the professional activity of disabled men. Materials and methods: the research was conducted in 2010. The presented material refers to a research conducted on 467 disabled men dwelling in the rural areas of Lublin voivodeship. The research tool was diagnostic survey within which the questionnaire was used. Results: few disabled men dwelling in the rural areas of Lublin voivodeship were professionally active. The professional passiveness, in the respondents’ opinion, results from the limitations and deficits as well as the shortage of adequate jobs. The professional activity correlated with the men’s age, their education and level of disability. Conclusions: the lack of work is becoming a factor causing the social and economic marginalisation of people with partial disability and existence of prejudices towards this group of people.
 
REFERENCES (23)
1.
Alborno N., Gaad E. (2012), Employment of Young Adults With Disabilities in Dubai-A Case Study. Journal of Policy and Practice in Intellectual disabilities, 9(2), s. 103-111.
 
2.
Arikawa M., Goto H., Mineno K. (2013), Job support by occupational therapists for people with developmental disabilities: Two case studies. Work a Journal of Prevention Assessment and Rehabilitation, 45(2), s. 245-251.
 
3.
Bilewicz M., Kluczyk M. (2012), Postawy pracodawców wobec osób niepełnosprawnych na przykładzie województwa podlaskiego. W: D. Tomczyszyn, W. Romanowicz (red.), Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością. Wyd. Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, s. 70-85.
 
4.
Bourmaud G., Retaux X. (2012), Review of practices for keeping people with disabilities in employment: moving beyond the concept of compensation to implement a developmental approach. Work a Journal of Prevention Assessment and Rehabilitation, 41(4), s. 4699-4708.
 
5.
Dykcik W. (2002), Wstęp. W: W. Dykcik (red.), Pedagogika specjalna. Wyd. UAM, Poznań, s. 4-9.
 
6.
Elwan A. (1999), Poverty and disability. A survey of the literature. Social Protection Unit Human Development Network. The World Bank, December.
 
7.
Jang Y., Wang Y.T., Lin M.H. (2014), Factors Affecting Employment Outcomes for People with Disabilities Who Received Disability Employment Services in Taiwan. Journal of Occupational Rehabilitation, 24(1), s. 11-21.
 
8.
Kalbarczyk A. (2009), Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych. Zeszyt Informacyjno-Metodyczny Doradcy Zawodowego. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy. Warszawa nr 44, s. 20-35.
 
9.
Kirenko J., Sarzyńska E. (2010), Bezrobocie. Niepełnosprawność. Potrzeby. Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 
10.
Krause A. (2004), Ryzyko osłabienia wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych. W: Z. Palak, Z. Bartkowicz (red.), Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji. Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 47-54.
 
11.
Laberon S. (2014), Psychological barriers to professional inclusion of people with mental disabilities. Encephale-Revue de Psychiatrie, Clinique Biologique et Therapeutique, 40(2), s. 103-114.
 
12.
Lee D.Y. (2012), A Study on the Attitude toward Work and Vocational Rehabilitation among Highly Educated People with Disabilities. Disability and Employment, 22(1), s. 5-28.
 
13.
Majewski T. (2002), Systemy wspomagania osób niepełnosprawnych w krajach członkowskich Unii Europejskiej. KIGR, Warszawa.
 
14.
Martins LB., Barkokebas B., Guimaraes B.M. (2012), Including the people with disabilities at work: a case study of the job of bricklayer in civil construction in Brazil. Work a Journal of Prevention Assessment and Rehabilitatio, 41(1), s. 716-721.
 
15.
Ostrowska A., Sikorska J. (1996), Syndrom niepełnosprawności w Polsce. Bariery integracji. Wyd. IFiS PAN, Warszawa.
 
16.
Romejko B. (2010), Raport z badań osób niepełnosprawnych bezrobotnych województwa lubelskiego. W: M. Kranz-Szurek (red.), Problemy społeczne w województwie lubelskim. Próba diagnozy, Europerspektywy. Lublin, s. 103-146.
 
17.
Sakowicz-Boboryko A. (2012), Sytuacja osób z wadą słuchu na otwartym rynku pracy. W: D. Tomczyszyn, W. Romanowicz (red.), Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością. Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej, s. 86-100.
 
18.
Sauders S.L., Nedelec B.(2014), What Work Means to People with Work Disability: A Scoping Review. Journal of Occupational Rehabilitation, 24(1), s. 100-110.
 
19.
Sims D., Gulyurtlu S.S.C. (2014), A scoping review of personalisation in the UK: approaches to social work and people with learning disabilities. Health and Social Care in the Community, 22(1), s. 13-21.
 
20.
Toldra R.C., Santos M.C. (2013), People with disabilities in the labor market: Facilitators and barriers. Work a Journal of Prevention Assessment and Rehabilitation, 45(4), s. 553-563.
 
21.
Tomczyszyn D. (2009), Opinie o pracy zawodowej osób niepełnosprawnych - refleksje badawcze. W: J. Żbikowski, A. Siedlecka (red.), Wybrane aspekty aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych z obszarów wiejskich. Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej, s. 111-119.
 
22.
Wolan-Nowakowska M., Wojtasiak E. (2010), Doradca zawodowy w procesie kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Wyd. APS, Warszawa, s. 17-22.
 
23.
Żuraw H. (2008), Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top