ORIGINAL ARTICLE
THE ANALYSIS OF SATISFACTION LEVEL FROM RENEWABLE ENERGY SOURCES USAGE CO-FINANCED FROM EUROPEAN FUNDS IN THE ROSSOSZ COMMUNE
 
More details
Hide details
1
Regionalne Centrum Badań Środowiska, Rolnictwa i Technologii Innowacyjnych EKO-AGRO-TECH
 
2
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 
 
Economic and Regional Studies 2018;11(2):24-33
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: the purpose of this article is to present the opportunities for rural development and the benefits of participation in the Regional Operational Program of the Lublin Province for the years 2007-2013, as well as the estimation of the level of satisfaction of the inhabitants of the Rossosz Commune in the Bialski Poviat, Lublin Province, using renewable energy sources co-financed by EU funds. Materials and methods: this work was created with the use of author’s interview questionnaire as the basic research tool. The survey was carried out among the inhabitants of the Rossosz Commune. Results and conclusions: participation in the “Clean Energy in the Zielawy Valley” project contributed to the development of rural areas in the Biała Podlaska Poviat of the Lubelskie Province and it was a fundamental factor enabling the installation of devices using renewable energy. The research shows that the vast majority of respondents appreciated the benefits of renewable energy installations and many of them envisage to make use of the possibility of installing renewable energy devices in the near future.
 
REFERENCES (23)
1.
2009/28/WE (2009), Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.
 
2.
2009/29/WE (2009), Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
 
3.
2009/31/WE (2009), Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla.
 
4.
2009/406/WE (2009), Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.
 
5.
Chodkowska-Miszczuk J. (2012), Obszar turystyczny Dolina Zielawy w kontekście wykorzystania energii słonecznej, Studia Ekonomiczne i Regionalne. Vol. 2, No 2, p. 112-118.
 
6.
Chodkowska-Miszczuk J. (2014), Odnawialne źródła energii i ich wykorzystanie, jako nowe trendy na obszarach wiejskich w Polsce. Studia Obszarów Wiejskich, 35, s. 227-241.
 
7.
Dec B., Krupa J. (2014), Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w aspekcie ochrony środowiska. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla Bezpieczeństwa”, 3(7), s. 722-757.
 
8.
Dmowski A., Rosłaniec Ł. (2010), Odnawialne źródła energii–możliwości i ograniczenia w warunkach polskich. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 
9.
Ginter A., Kałuża H., Dziubak D. (2014), Wdrażanie projektów ekologicznych z wykorzystaniem wsparcia unijnego, jako wyraz zrównoważonego rozwoju na przykładzie badanych gmin. Roczniki Naukowe. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Warszawa-Poznań-Lublin, Zeszyt 2, tom XVI, s. 62 – 67.
 
10.
Kaniewska M. (2016), Porozumienie z Paryża–sposób na rozwiązanie kryzysu klimatycznego, Journal of Modern Science, 1(28), s. 167-178.
 
11.
Lis P., Sekret R. (2016), Efektywność energetyczna budynków-wybrane zagadnienia problemowe, Rynek Energii, (6), s. 29-35.
 
12.
Oleszko-Kuszyna B. (2010), Rozwój obszarów wiejskich, jako priorytet wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, Oeconomia, tom 44, s.103-117.
 
13.
Polityka Energetyczna Polski do roku 2030, Warszawa 2009.
 
14.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 
15.
Wójcik G. (2011), Wspólna Polityka Rolna i jej wpływ na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich po akcesji w Unii Europejskiej, Wiadomości Zootechniczne, 2, s. 61-68.
 
16.
Żukowski M. (2016), Ocena efektu ekologicznego wynikającego z zastosowania kolektorów słonecznych, Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska, tom 18, s. 284-293.
 
17.
http://www.portalsamorzadowy.p... (data dostępu: 19.04.2017).
 
18.
http://www.portalsamorzadowy.p... (data dostępu: 20.04.2017).
 
19.
 
20.
 
21.
http://lawp.eu/index.php?menu=..., (data dostępu: 25.04.2017).
 
22.
http://www.europarl.europa.eu/..., (data dostępu: 27.05.2017).
 
23.
http://www.w-lubelskie.pl/mapa... (data dostępu: 27.05.2017).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top